Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio – 30/2 Žít v Já je tím pravým náboženstvím

28. 4. 2015 - Aleš a Gabriela

V současné době jste obklopeni koncepty ´já´ a ´moje´, svými pozicemi a vztahy s příbuznými. Tato spoutanost je tu kvůli vaší tělesné totožnosti. Nejste-li již více mužem či ženou, budete vše vidět jako světlo, které osvítí také druhé. Jste-li přesvědčeni o sobě jako o Já (Absolutno), pak jsou tímto přesvědčením odstraněny všechny nečistoty. Co se týká aktivit, pak je to prostě dění bez vašeho konání čehokoliv. To vše pochopíte jasně, když realizujete Já následováním pravého náboženství Já.

Audio 30 – druhá část

13. 12. 1979

Žákova totožnost je stejná jako Guruova slova a to je pravé náboženství Já. Tělo je forma muže nebo ženy, nikoli Já. Ten, kdo následuje náboženství Já, realizuje ryzí Brahman. Ten, kdo žije jako tělo, a ne jako Já, prožívá útrpný, mizerný život. Naše vědomí je ryzí, svaté a zářné. Toto vědomí je ryzí Brahman. To je naše pravé Já. V slunečním svitu je vše viditelné. Podobně díky vědomí tu je vše. Bez vědomí tu není nic. Když se probudíte z hlubokého spánku, tak světlo vědomí nejprve osvětlí prostor a v něm vesmír. Vždy si připomínejte, že to je vaše vědomí, které vše osvětluje. Vědomí je zářné (Bhagavan).

Se svou realizací Já nebudete dotčeni žádnými činnostmi, jež se dějí kolem vás. Pokládáte tělo (v mužské či ženské formě) za své já a pak tu je odměna či trest za vaše činy. Pokud si budete připomínat toto poznání, budete vidět sebe jako svaté Brahman a nikdy již nezakusíte smrt. Nevědomý člověk, který je mužem či ženou, je nucen zemřít. Budete-li plně přesvědčeni o sobě jako o Já (Absolutno), pak zde není zapotřebí opakovat mantru či provádět náboženská pokání.  

V současné době jste obklopeni koncepty ´já´ a ´moje´, svými pozicemi a vztahy s příbuznými. Tato spoutanost je tu kvůli vaší tělesné totožnosti. Nejste-li již více mužem či ženou, budete vše vidět jako světlo, které osvítí také druhé. Jste-li přesvědčeni o sobě jako o Já (Absolutno), pak jsou tímto přesvědčením odstraněny všechny nečistoty. Co se týká aktivit, pak je to prostě dění bez vašeho konání čehokoliv. To vše pochopíte jasně, když realizujete Já následováním pravého náboženství Já. Zvažte svou snovou zkušenost. Ve snu jste žil stovky let. Co v tom snu bylo skutečné? Vše bylo neskutečné spolu s bdělým stavem (bdělé snění). Ve snu musel král žít jako žebrák sto let. Hladověl a vše si musel vyžebrat, dokonce i bederní roušku. Tak jako byly všechny vaše snové zkušenosti zcela falešné, vaše probuzení (realizace Já) odkryje všechny vaše současné zkušenosti (v bdělém stavu) také jako neskutečné.

Přebýváním v Já zaznamenáte všechny své vjemy jako své vlastní projekce. Vědomí v lidské formě je zářné, plné světla. Je na vaší individualitě zcela nezávislé. Je neomezené a homogenní. Je neporušené, bez otvorů. Vědomí v nás nám dodává pocit, že jsme, že existujeme. Tento hluboký předmět rozpravy lze stručně vyjádřit takto ´žít v Já je tím pravým náboženstvím´. Díky spočívání v Guruových slovech bylo individuální vědomí poznáno jako věčné, neomezené (Absolutno). Následováním Gurua dojde k odstranění veškerého úsilí a požadavků ohledně různých prostředků a pomůcek. Musíte si stále připomínat své jméno a to, jakého jste pohlaví? I kdybyste si nechali několikrát změnit jméno, tak si všechny své jména pamatujete. Nyní žijte jako Já a rozviňte svou víru ve své Vědomí jako Brahman. Stejně jako si snadno pamatujete urážlivá slova na svou adresu, tak si připomínejte Guruova slova.

konec audio přednášky

Džaj Guru Maharadž!

Překlad: Aleš

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.