Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

114. Nahlížejte na vše jako na neskutečné – (Nirupany)

23. 4. 2015 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgKdyž prána opustí tělo, vědomí se vytratí. Nezemře. Jakmile vědomí (guna) zapomene sebe samo, nazývá se nirgunou. To, co jste si vyslechli a přijali jako skutečné, musí být vytrpěno nebo užito. Proto nahlížejte na vše jako na neskutečné. Znalec, přestože má vědomí, tělo a pohled na svět, je pořád nirgunou – bez kvalit. Důvodem je to, že On je znalec toho všeho. Celý svět byl vytvořen v prázdnotě jemného vědomí. Pak bylo pocítěno, že my jsme ve světě a začala mizérie. Když však toto ´jáství´ zmizí, jsme svobodní. To vše se odehrává v otvoru na temeni hlavy – brahmárandře. V tomto otvoru ucítíte, že jste bdělí, a je vytvořen svět. Dojde-li v tomto otvoru ke změně, svět se také změní. Proto se vzdejte tělesného vědomí, svého ega. Připoutanost k tělu je překážkou.

Nirupana 114

 Čtvrtek, 14. června 1979

Jen zřídka kdo rozjímá nad tím, proč v nás bylo vytvořeno vědomí. Možná jeden z milionu nad tím hloubá. Vědomí značí náš pocit ´já jsem´. Pouze málokdo se drží vědomí tak, jak ho naučil Guru. Během praktikování meditace přichází mnoho zážitků. Jakmile hledající získají duchovní síly a lidé je začnou uctívat, rázem ustrnou. Jedině ten, kdo nepřetržitě rozlišuje (mezi podstatným a nepodstatným; skutečným a neskutečným), je schopen se vyvíjet.

Tak jako vystřelí z elektrického zkratu jiskra, podobně vědomí vzešlo ze zkratu. Zaslechli jsme slova jako džíva, Paramátman atd., co zde však bylo před doslechem těchto slov? Jak bylo vytvořeno naslouchání a z čeho? Máme nějakou totožnost mimo vědomí? Doba, po kterou vědomí zůstává, se nazývá délkou života. Ten, kdo je sjednocen se svou pravou přirozeností, je Džňánin. Pozoruje, jak vědomí přepadlo jeho skutečnou přirozenost. Je Jedním jediným, bez druhého. On není svým poznáním, ´já jsem´. On je znalcem zdroje vědomí. Může se zdát, že Džňánin vykonává světské činnosti jako kdokoliv jiný. On je však uvnitř naprosto svobodný. On ví, že žádnou kvalitu některého z pěti elementů nelze použít k popsání jeho pravé přirozenosti.

Vše je vytvořeno z ničeho. Není zde žádný tvůrce. Vše se děje spontánně. Neexistuje žádná podoba, s níž lze ztotožnit Džňánina. Prostřednictvím meditace spojte vědomí s vědomím. Gurova slova jsou vaší pravou totožností. Vy jste ryzí vědomí. Každý zná tuto pravdu. Přesto se člověk ztotožňuje s tělem. Jakmile výtažek potravy uschne, vědomí se vytratí. Jděte k jemnosti. Pokud nerealizujete to jemné, nerealizujete to hrubé.

Když prána opustí tělo, vědomí se vytratí. Nezemře. Jakmile vědomí (guna) zapomene sebe samo, nazývá se nirgunou. To, co jste si vyslechli a přijali jako skutečné, musí být vytrpěno nebo užito. Proto nahlížejte na vše jako na neskutečné. Znalec, přestože má vědomí, tělo a pohled na svět, je pořád nirgunou – bez kvalit. Důvodem je to, že On je znalec toho všeho. Celý svět byl vytvořen v prázdnotě jemného vědomí. Pak bylo pocítěno, že my jsme ve světě a začala mizérie. Když však toto ´jáství´ zmizí, jsme svobodní. To vše se odehrává v otvoru na temeni hlavy – brahmárandře. V tomto otvoru ucítíte, že jste bdělí, a je vytvořen svět. Dojde-li v tomto otvoru ke změně, svět se také změní. Proto se vzdejte tělesného vědomí, svého ega. Připoutanost k tělu je překážkou.

Kořenem pěti elementů je atomické vědomí. Je v něm obsažen celý svět. Jak může Džńánin považovat svět za skutečný? Nevědomá bytost věří, že skutečný je, tudíž zakouší utrpení. Ten, kdo se ztotožňuje s tělem, je tím, kdo trpí, nebo si libuje, nikoli Džňánin. Rozpoznejte Pravdu. Zanechte stranou všechny koncepty. Poznejte, jak vzniká vaše vědomí. Ten, kdo to pochopí, se dostane za zrození a smrt. On nikdy nepřichází, ani neodchází.

Odvést dobrou práci zabere čas. Špatnou práci lze vykonat okamžitě. Dobrá práce přináší blaho.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.