Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VI.1. - Hledání Boha (z knihy Dásbódh)

17. 4. 2015 - Martin

|| ŠRÍ RÁM ||

1. Nyní utište svou mysl, chvilku si v klidu sedněte a dávejte pozor, abyste si zapamatovali, co vám řeknu.
2. Když chce někdo zůstat v cizí vesnici či zemi, musí nejprve jít a setkat se s vládcem tohoto území. Jak by tu mohl spokojeně žít?
3. Takže ať chce člověk zůstat kdekoli, musí se především sejít s hlavní osobou této oblasti, aby vše probíhalo hladce a uspokojivě.
4. Pokud to člověk neudělá, jak ho tam potom mohou druzí respektovat? Jeho významnost je v mžiku ta tam.
5. Může to být kdokoli, od žebráka po krále, ale někdo tam musí být hlavní osobou. Moudří chápou, že je správné jej navštívit.

6. Zůstáváš-li ve městě, aniž bys navštívil jeho vládce, mohou tě vykázat a uvrhnout do otroctví, nebo dokonce obvinit z nějakého zločinu, který jsi nespáchal.
7. Takže ten, kdo je moudrý, by měl pochopit, že musí navštívit vládce, jinak se může dostat do velkých problémů.
8. Hlava města je nejvyšším člověkem ve městě, vládce kraje stojí nad ním a ještě vyšší než vládce kraje je král celé země. To je třeba pochopit.
9. Panovníkem země je král. Nad ním stojí vyšší král, jenž je panovníkem mnoha zemí. A nad ním stojí císař.
10. Může existovat člověk, jenž je pánem lidí, člověk, jenž je pánem slonů, člověk, jenž je pánem koní a člověk, jenž je pánem země. Nad těmito všemi je císař, jenž je nejvyšším králem.
11. Dobrá, to by stačilo. Pro všechny tyto vládce existuje ten, který stvořil vše, jehož jméno je Brahma. Ale nad ním je kdo? Kdo stvořil stvořitele?
12. Ten, kdo stvořil veškeré stvoření v podobě Brahmy, Višnua a Šivy, je tím nejvyšším. Člověk by měl poznat tohoto Nejvyššího Boha (Paraméšvara), ať to stojí jakékoli úsilí.
13. Pokud člověk nepozná tohoto jediného Boha, potom jsou utrpení smrti nevyhnutelná. Pokud někdo nepozná „Pána Vesmíru", není to v pořádku.
14. Pokud člověk nepozná Boha, jenž nás přivedl na tento svět a jenž stvořil celý vesmír, potom je nutné jej považovat za člověka, který selhal.
15. Proto poznejte Boha a naplňte svůj život. Jestliže to nechápete, vyhledávejte přítomnost světců, a potom pochopíte.
16. Ten, kdo poznal Boha, se nazývá světec. Chápe, co je trvalé a co pomíjivé.
17. Bůh je stálý a nikdy nepodléhá změnám. Ten, kdo toto vnitřně prožil, zakusil „Velikou Zkušenost" (Maha Anubhava) a říká se mu světec či mudrc.
18. Ten, kdo se pohybuje mezi lidmi, ale mluví jinak než obyčejný člověk, a kdo je probuzený v Sebe-Poznání, je světec.
19. Pochop, že jedině Nejvyšší Já (Paramátman), které je bez atributů, je možné označit jako Poznání. Jakékoli jiné poznání je jen nevědomost.
20. Kvůli naplnění břicha (kvůli živobytí) je nutné studovat rozličné druhy poznání. Říká se tomu sice poznání, ale takovéto poznání nemůže přinést skutečné naplnění.
21. Člověk musí poznat Boha. To je jediné poznání, které má hodnotu. Vše ostatní je jen zcela nesmyslné „břišní poznání", které je dobré pouze jako prostředek obživy.
22. Celý svůj život se člověk zabývá jen prací kvůli nasycení žaludku a ochranou těla. V okamžiku smrti však všechno toto úsilí přijde vniveč.
23. Proto nelze poznání sloužící jen k naplnění žaludku nazývat opravdovým poznáním. „Skutečné Poznání" je pouze takové poznání, které je příčinou okamžité realizace vše prostupující Skutečnosti.
24. Pochop, že jedině ten, kdo má Sebe-Poznání, může být považován za ctnostného a vznešeného člověka (sadžana). Jeho by ses měl ptát, jak dosáhnout spokojenosti.
25. Setká-li se jedna nevědomá osoba s druhou nevědomou osobou, jak z toho může vzejít poznání? Potká-li jeden nešťastný člověk jiného nešťastného člověka, těžko z toho vzejde nějaké štěstí.
26. Přijde-li jeden nemocný za jiným nemocným, jak by se z toho mohl uzdravit? Jak může ten, kdo je bez síly, podpořit někoho, kdo je slabý?
27. Setká-li se jeden duch s jiným duchem, jak z toho může vzniknout něco přínosného? Potká-li jeden nafoukanec druhého, kdo je dokáže přivést k tomu, aby si porozuměli?
28. Jaký smysl má žebrat o almužnu u žebráka nebo chtít zasvěcení od nezasvěceného a jak může člověk pozorovat měsíční svit, je-li právě nov?
29. Přijde-li jeden nevychovanec za jiným, jak by z toho mohl získat dobré vychování? Setká-li se jeden spoutaný člověk s jiným spoutaným člověkem, jak by se mohl díky tomu stát dokonalým?
30. Přijde-li jeden jedinec, jenž je ztotožněn s tělem, za jiným, který je na tom stejně, jak může být realizováno netělesné Vědomí? Po cestě Poznání nelze jít bez pomoci člověka, jenž má Sebe-Poznání.
31. A proto hledej někoho, kdo má Sebe-Poznání a získej požehnání, které poskytuje jeho učení. Pomocí zkoumání neměnného a pomíjivého mohou živé bytosti dosáhnout osvobození.

Tímto končí první kapitola šesté dášaky knihy Dasbodh s názvem „Hledání Boha".

Překlad Martin Vinkler

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.