Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

49. Žijte podle Sebe-poznání (z knihy Vše je iluze)

29. 4. 2015 - Aleš

Honosné šaty jsou určeny lidem, co se pyšní svým zjevem. K čemu jsou mi tyto luxusní šaty? Pohnutkou k tomu obléct si krásné šaty je potřeba vypadat před druhými pohledně, nebo tím dát najevo svou zámožnost. To vše je pýcha. Pokud jsou šaty exkluzivní, musíte na ně dávat pozor, jsou-li obyčejné, není žádný problém v tom, kde se posadíte. Můžete sedět kdekoliv. Pokud si je sundáte a pověsíte venku, nepotřebujete se trápit jejich ztrátou. Jediné, co je vaše, je jídlo, které jste snědli a dostali do žaludku. Stručně řečeno – nic vnějšího vaše není. Vnější věci jsou určeny pro ostatní. Veškerá nenasytnost je zbytečná. Trpíte pouze kvůli egu. Vzdejte se ega. Bohatý člověk je šťastný na základě domnění, že je bohatý. Jenže jediné, co v něm panuje, je nenasytnost, nic jiného. Měli byste zaujmout postoj, že „vše ve světě náleží mně“, a tím přestat po něčem lačnit.

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

Všechen vzduch, vítr a životní síla, jak uvnitř, tak vně, jsou jedno. Celé je to součástí těla. Veškerý prostor je jeden jediný. Jas je stejný jak uvnitř, tak vně. Pokud nezaujmete vnější prostor, nebudete velcí. Můžete říci „ten prostor je mnou“, ale pokud ho celý neprostoupíte, tedy i prostor ostatních, nemůžete tvrdit, že je vámi. To vše je vámi. Vy jste vše. Pět elementů a jediné Já je stejné u každého. Musíte tomu uvěřit a volně v tom spočinout. Když něco píšete na vodní hladině, stačí, abyste napsali první písmeno, a stejně na hladině nezůstane. Jakmile začnete psát další písmeno, je to první pryč. Takový je sled událostí v tvoření, ve zdánlivém, jevícím se světě. To vše je celistvé, nerozdělené Brahman, jež je všude stejně rozptýlené. Pokud získáte nějaké Poznání, můžete si ho vzít na jakkoliv vzdálené místo, a ono je s vámi.

Kráčejte zároveň ve vzduchu, v nebi i na zemi. Nelze žít tím způsobem, že se budete dotýkat pouze jednoho a to další necháte stranou. Vše dohromady tvoří tělesnou formu. Pět elementů vytváří jedno univerzální tělo. Pět elementů tvoří Jedno Brahman. Pět elementů je zajedno s Já. Všechny věci jsou s „Já“ shodné. Pokud Pán Ganéša jezdí na myši, pak je větší, ale pokud se myš bude vozit na Ganéšovi, pak je větší ona. Celý svět je jako myš, jezdící na Ganéšovi. Snaha světa, jeho skutečná funkce, je právě taková. Pokud jste samotným Ganéšou, žijete v nejvnitřnější existenci, základní části Bytí. Co získáte, jestliže veškeré ponaučení je pozřeno tělem? Tělo je země. A ta zhltne všechny vozy najednou, tedy v náležitou dobu. Měli byste být Ganéšou, a do praxe zavést to, co jste se naučili.

Malý kluk byl poslán na záchod, aby zde vykonal velkou potřebu. Přišel tam a vyprázdnil se, ale zapomněl si sundat kalhoty nebo se po vykonání potřeby neočistil dostatečně vodou. Byl dotázán, proč to neudělal. Odpověděl: „Udělal jsem přesně to, co jste mi řekli. A to, co mi nebylo přikázáno, jsem neudělal.“ Vy děláte to samé. Jak vám někdo může říct úplně vše? K pochopení musíte dojít sami. Dítě, které každý den studuje a čte, vám dá rychlou odpověď. Může obratně odpovídat, neboť neustále něco studuje. Měli byste studovat podobným způsobem. Vyslechnete si něco, pak jdete domů a děláte mnoho dalších věcí, ale na učení přitom zapomenete. Jak to pak můžete vzhledem k této nepozornosti správně a plně chápat? To je důvod, proč se vám to musí každý den znovu a znovu opakovat. Avšak to, co se naučíte, se neztratí. Studium by mělo být plně vstřebáno. Samotný život, všechny atomy, všechny molekuly a Já, které je ještě jemnější než to velejemné, „To Vše jsem Já“. Oheň, voda, nebe, všechny elementy, to vše je Jedno. Neexistuje nic dole, nic nahoře, nic vzadu, nic vpředu. Všechna jména a formy jsou falešná. Slon, kůň, prostě cokoliv – to vše je iluze. To, co je, je Já - jedna ryzí duše. Všechna jména a formy jsou klamná.

Řeka poznání je pohlcena jménem a formou. Veškeré poznání je jako řeka, která se však kvůli jménu a formě stala velmi malou, zúženou a bezvýznamnou. Velká nezměrnost, kterou je Já, je za jménem a formou. Právě kvůli omezenosti jménem a formou došlo k něčemu, co se dá přirovnat k řece, která místo aby nesla loďku, se plaví v loďce. Slon, kůň a hory – to vše se plaví v této vodě, ale ani vrabec zde nemůže uhasit svou žízeň. Brahman ve formě vrabce nemůže uhasit svou žízeň. Nenechte se oklamat iluzorním egem v podobě „jména a formy“. Zůstaňte takoví, jací jste. Myš by se neměla vozit na Ganéšovi. Ganapati (Ganéša) byl posazen do dřevěného sedadla. Myš vylezla po jeho zádech a ukradla mu sladkou kuličku ládú (cukroví) z ruky. Myš si řekla: „Ganéša se každý den vozí na mně, dneska budu sedět já na jeho těle a jíst jeho ládú kuličku. Když Ganéša jezdí na myši, získává všechny síly, ale pokud myš sedí na těle Ganéši, všechny síly mu odejme. Pokud sebe chápete jako malou přízemní bytost, myslíte na stále víc věcí, kterých se dožadujete. Jednou máte potřebu chtít toto, pak zase tamto. Pokud však sebe pokládáte za prapůvodní, věčně existující a nesmrtelnou duši, a rovněž to také realizujete, pak se vaše nutkavá potřeba něco si žádat zcela zmenší, až zcela ubude. Nebudete mít potřebu o něco prosit a být žebrákem. Budete naplněni stále větším klidem, spokojeností a zdravím. Automaticky začnete dostávat vše postačující a to, co plně uspokojí vaše potřeby. Pocítíte klid a spokojenost.

Proto přísahejte, že jste Brahman, jež je vnitřním zakusitelem všech zkušeností. Kdo je vlastník pole? Je to král nebo farmář? Králi musíte platit odvody, daně. On je vlastník. Vše vnitřní a vnější náleží pouze králi! Vy nejste nic než vesničan. Můžete žít na vesnici, což je vaše právo, ale veškerá moc je svěřena králi. Čí moc by měla být uznána? Na základě zvyku by manžel neměl vyslovit jméno své ženy a žena by neměla vyslovit jméno svého muže, protože se má za to, že pokud se osloví někdo, kdo ve skutečnosti nemá žádné jméno či formu, je tím ztracena určitá duchovní hodnota. Hlavním významem je však v tomto případě poznání, že Brahman nemá žádné jméno či formu.

Honosné šaty jsou určeny lidem, co se pyšní svým zjevem. K čemu jsou mi tyto luxusní šaty? Pohnutkou k tomu obléct si krásné šaty je potřeba vypadat před druhými pohledně, nebo tím dát najevo svou zámožnost. To vše je pýcha. Pokud jsou šaty exkluzivní, musíte na ně dávat pozor, jsou-li obyčejné, není žádný problém v tom, kde se posadíte. Můžete sedět kdekoliv. Pokud si je sundáte a pověsíte venku, nepotřebujete se trápit jejich ztrátou. Jediné, co je vaše, je jídlo, které jste snědli a dostali do žaludku. Stručně řečeno – nic vnějšího vaše není. Vnější věci jsou určeny pro ostatní. Veškerá nenasytnost je zbytečná. Trpíte pouze kvůli egu. Vzdejte se ega. Bohatý člověk je šťastný na základě domnění, že je bohatý. Jenže jediné, co v něm panuje, je nenasytnost, nic jiného. Měli byste zaujmout postoj, že „vše ve světě náleží mně“, a tím přestat po něčem lačnit. Zmenší se vaše velkolepost, když řeknete, že něco není „vaše“? Tělo je schopné se dál pohybovat, a to jediné je vaše potřeba. Vše ostatní tu může či nemusí být, co ztratíte?

Ráma a Krišna byly dvě odlišné postavy, ale mantra „Rámakrišna Hari“ je utvořena způsobem, že se obě jména spojí. Pak je pryč jak Ráma, tak i Krišna, a přemění se v „Rámakrišna Hari“. Zanechte přetvářky vlastnictví a nenasytnosti. Všechen majetek syna Gurua patří Guruovi. Vzduch, voda, světlo, noc, den – to vše je jen pro Něho. Vše je Jeho, takže kde je jakýkoliv nedostatek? Ten, kdo nakrmí živočichy žijící ve skále, a ten, kdo dá jídlo ptákům, hnízdícím na vrcholu nejvyšší hory, je pouze „On“, jenž dává vše svou vlastní silou. Na každém zrnu je vyryto jméno konzumenta. On je vše. Jídlo a On nejsou dvě oddělené věci. On je tygr a také kůň. Protože je On formou, je také jménem.

I když nazvete všechny končetiny svého těla rozdílným názvem, to vše dohromady oslovíte jako „já“. Buďte stejně tak sjednoceni se všemi věcmi a zvířaty. Buďte Já. Buďte svým vlastním pravým Já. Berou na sebe prostor, voda a další elementy nějaké vlastnosti, jako například schopnost sezení, spaní atd.? Jsou tu všude po celou dobu. Nedržte se Jednoty pouze jako intelektuální vědomosti, převeďte ji do praxe, a jednejte podle toho. Když Ardžuna začal jednat na základě toho, co si vyslechl a co se naučil, dosáhl mistrovství. Karna nepokračoval ve studiu lukostřelby, a proto si na ni nemohl vzpomenout ve chvíli, kdy to potřeboval umět. Země představující fyzické tělo spolkla jeho válečný vůz, jeho poznání. Sebe-realizovanou bytostí, tedy Džňáninem, se stanete jen tehdy, když prožíváte svou realizaci ve svém každodenním životě.

Večer, 12. 12. 1934

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.