Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 29/1 Meditace na temnou modř (Shyam) vám přinese klid a skutečný odpočinek

7. 4. 2015 - Aleš a Gabriela

nirupana_6.jpgNáš pocit (novinka) "Já jsem" je Krišna a mysl spojená s Ním. Díky intenzivní oddanosti byl meditující ponořen ve formě Šrí Krišny, temné modři a rozpoznal "Toto je To". Co vidí lidské bytosti, když nepoužívají k vidění své oči? Vy všichni zde jste duchovně hledající, ale nevěnujete pozornost tomu, co je nepředstavitelné. Ono je před pozorností. Co vidíte se zavřenýma očima? Temně modrou, tmavou a krásnou. Tuto tmavost lze spatřit, aniž byste používali oči. Každý ji může uvidět. Tento princip je samotným životem těla, je jeho ochráncem. To je forma Krišny neboli Shyamy (jméno Krišny značící temnou modř). Ale i ti nejupřímnější hledající se stěží dokáží v této "formě" stabilizovat.

Audio přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže číslo 29/1
3. února 1980

V této promluvě je dán popis Šrí Krišny. K čemu je přitahováno pět smyslových orgánů a pět funkčních orgánů? Ke Šrí Krišnovi. Je to vědomí, ke kterému jsou přitahovány. Tělo má cenu jen díky vědomí. Jen protože je tu vědomí, můžeme vnímat vesmír. To znásobuje jeho důležitost. Všechny orgány jsou velmi aktivní. Pro koho tak se zápalem pracují? Je to pro Šrí Krišnu. Naslouchání příběhů o Krišnovi, zpívání oddaných zpěvů (bhadžanů) se rozvine zalíbení k Němu. Lidé mají různé vize Krišny v mnoha podobách podle toho, jaká je jejich přitažlivost k Němu. S každým následujícím dnem se u každého rozrůstá zájem o "Já". Jinými slovy se zvětšuje láska k našemu Bytí. Protože Krišna není nic než naše vědomí, láska k Němu, vize a společnost Krišny, den co den roste. Gópis neboli ženy z vesnice, kde žil Krišna, spatřily Krišnu a zamilovaly se do Něj. Je tu snad někdo, kdo by neměl rád své vlastní vědomí? Gópis zde představují duchovní proměnu. Byly zcela ponořené v Krišnovi neboli vědomí. Krišna či vědomí značí Sebe-lásku, lásku Být. Ten, kdo si je vědom důležitosti vědomí, medituje na něj a je v něm ztracen (ponořen). To se týkalo i žen, které byly vdané. Láska ke Krišnovi je láska k našemu Bytí. Všechny smyslové orgány zbožňují sloužit Krišnovi neboli vědomí. Dokonce i staří lidé, kteří zakusili chuť meditace, po ní poté toužili víc a víc. Během tohoto procesu se stali zajedno s "Já" a byli osvobozeni. Vysvobození zde značí splynutí s Krišnou ještě během života v těle. Šrí Krišna je popsán jako temně modrý, s tmavou pletí a s myslí ponořenou do této tmavé modře.

Náš pocit (novinka) "Já jsem" je Krišna a mysl spojená s Ním. Díky intenzivní oddanosti byl meditující ponořen ve formě Šrí Krišny, temné modři a rozpoznal "Toto je To". Co vidí lidské bytosti, když nepoužívají k vidění své oči? Vy všichni zde jste duchovně hledající, ale nevěnujete pozornost tomu, co je nepředstavitelné. Ono je před pozorností. Co vidíte se zavřenýma očima? Temně modrou, tmavou a krásnou. Tuto tmavost lze spatřit, aniž byste používali oči. Každý ji může uvidět. Tento princip je samotným životem těla, je jeho ochráncem. To je forma Krišny neboli Shyamy (jméno Krišny značící temnou modř). Ale i ti nejupřímnější hledající se stěží dokáží v této "formě" stabilizovat.

Dokud je zde temná modř Krišny, je tu mysl, životní dech a vědomí v těle. Zapamatujte si toto: v nepřítomnosti Krišny ve vás neexistuje ve vás ani vědomí. Stane-li se Krišna neviditelný, pak vaše vnímání či samotný život skončil. Konec života nastane v nepřítomnosti temné modře se zavřenýma (vyhaslýma) očima. Dochází k nějaké činnosti za nepřítomnosti Krišny ve vás?

Existují statisíce lidí, kteří meditují nebo provádějí pokání, ale zřídkakdy se někdo ztotožní s Krišnou či temnou modří (Shyam) a splyne s Ním. Byly zde zmíněny Gopis neboli ženy z vesnice, kde žil Krišna. Ony se rozplynuly do svého vědomí. Nemyslely na nic jiného než na Krišnu a splynuly s Ním duševně. Krišna vynikal tím, že si užíval spojení se všemi naráz, a přitom zůstával v celibátu. Nad tímto meditujte. Meditace na tuto temnou modř (Shyam) vám přinese klid a skutečný odpočinek. Temně modrá barva či tmavost je spjata s nesmírnou hloubkou.

Konec 1. části audio přednášky 29.

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.