Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

111. Činnosti přináší utrpení proto, že si přivlastňujete konatelství – (Nirupany)

2. 4. 2015 - Gabriela

nirupana_16.jpgJeden Jediný se dozvěděl o svém pocitu bytí a tím počal vznik tolika těl. Jaké konkrétní tělo by měl On přijmout za Své vlastní? Je vůbec nějaké jedno tělo srovnatelné s Ním? Lidé kladou velký důraz na Seberealizaci, ale Parabrahman je před tím. Ten, kdo je pyšný na realizaci, dosud nedozrál. Nic nemůže být uděláno; prostě pozorujte. Činnosti přináší utrpení, protože si přivlastňujete konatelství. Bůh se stará o nás všechny, nikoli ale prostřednictvím intelektu. Pochopte. Jeho pět končetin – země, voda, vzduch, oheň a prostor nemají potřebu žádného intelektu. Tím šestým je vědomí. Ani to nepotřebuje intelekt. Džnánin se může jevit jako konatel, avšak toto se nijak nedotkne jeho klidu.

Nirupana 111

 Čtvrtek, 31. května 1979

Krišna říká: „Přebývám v srdcích všech bytostí, ale zvlášť zjevný jsem v srdci lidské bytosti. Jsem zde přítomen přímo. Bhagaván značí Toho, kdo je zářný. Proto je Mým projevem vědomí, jenž je také zářné. Láska, která přišla bez vyžádání, je rovněž Mým vyjádřením. Ten, kdo to pochopí, bude jako Já. Já jsem pocit bytí ve všech živých bytostech. Mé vyjádření značí Mou vlastní pravou podstatu. Ať máme malý úlomek nebo hromadu zlata, pořád je to zlato. Mým jedinečným projevem je vědomí v lidských bytostech a ten, kdo to realizuje, se stane Mnou. Pak prostřednictvím svého vlastního vědomí pochopí, co je tento hybný a nehybný svět. Já jsem před intelektem a ti, kdo se Mne snaží nalézt pomocí intelektu, Mne nenajdou.“

Toho, kdo je před pamětí, si nelze pamatovat. Nirguna je před vědomím. To, co koná, je mysl. Když Světci mluví, je to poznání jejich mysli (které mluví prostřednictvím mysli). Vědomí nelze ukázat, ale koná skrze mysl. Tělo je potravou pro pocit bytí jakožto vědomí.

Tak jako je ve vroucí vodě přítomna horkost, stejně tak je v těle přítomno Átman. Jakmile voda vychladne, značí to, že je horkost mrtvá? Je zničena? Poté, co prána odejde, její vlastnost zmizí. To, co nikdy nepřišlo, nikdy neodejde. Vědomí je poznání. Znalec vědomí je nazýván jako Paramátman. Je před vjemem sebe sama. Kvůli připomínání si svých příbuzných jste zapomněli na svou pravou přirozenost.

Jeden Jediný se dozvěděl o svém pocitu bytí a tím počal vznik tolika těl. Jaké konkrétní tělo by měl On přijmout za Své vlastní? Je vůbec nějaké jedno tělo srovnatelné s Ním? Lidé kladou velký důraz na Seberealizaci, ale Parabrahman je před tím. Ten, kdo je pyšný na realizaci, dosud nedozrál. Nic nemůže být uděláno; prostě pozorujte. Činnosti přináší utrpení, protože si přivlastňujete konatelství. Bůh se stará o nás všechny, nikoli ale prostřednictvím intelektu. Pochopte. Jeho pět končetin – země, voda, vzduch, oheň a prostor nemají potřebu žádného intelektu. Tím šestým je vědomí. Ani to nepotřebuje intelekt. Džnánin se může jevit jako konatel, avšak toto se nijak nedotkne jeho klidu.

Nic nedělejte. Pochopte to, co jste si vyslechli a pak i toto odevzdejte. Nepovažujte se za někoho mimořádného. Když pochopíte své vědomí, nebudete dotčeni žádnými myšlenkami. Pak se tělo může chovat jakýmkoliv způsobem, jenž ho těší.

Není zde nic jiného než Bůh, tak komu je On zavázán? Nezakouší pouze Sebe Sama? Jakmile dosáhnete bodu před vědomím, stanete se vším. Pamatujte si tuto prostou věc. Vědomí je zloděj, stejně tak Bůh. Je dárcem a zároveň žebrákem. Přišlo bez vyžádání. Když vás Bůh zaplaví Milostí, je to pro Něj nebo pro vás? Existuje Bůh, když tu nejste?

Jakékoliv prostředky nebo metody nikdy nebudou nápomocné k dosažení Parabrahman, Absolutna.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.