Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

45.Zůstaňte ve stavu Brahman (z knihy Vše je iluze)

1. 4. 2015 - Aleš

SiddhaVelcí moudří mistři tu ponechali nějaké jídlo (prasád neboli učení). Měli bychom se z toho najíst (poučit) a osvobodit se. Je to požehnané posvátné učení z jejich úst. Ve skutečnosti to, co bylo chápáno jako falešné, vám nakonec bylo k užitku, zatímco to, co se jeví nejprve jako pravé, je pro vás pak nebezpečné. To nepravé (falešné) je žezlo Boha smrti, Jámy. Královstvím Boha smrti, Jámy, je tento svět (jeho projev). Pokud někdo vstoupí do království Sebe-poznání, království Boha smrti Jámy (svět) přestane existovat. Náležitě vytěžil ze života ten, kdo pochopil, že svět je falešný. Jinak tu čeká velká a mocná ruka Boha smrti, jež tu je přichystána. Odkud jste přišli? Přemýšlejte o tom prosím velice důkladně. Proč jste sem přišli? Je to vaše poslání mít děti a založit velkou rodinu? Pomysleli jste někdy na to? Pokud na to nemyslíte, pak kdo a jak vás osvobodí? .....

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

Co můžete dělat po smrti? Pak už nic neuděláte. Když lidé spálí tělo, znamená to, že nebyla jiná možnost než ho spálit. Pokud ho pohřbí, muselo být pohřbeno. Také pochopte, že tu není žádná pevně určená doba úmrtí. Není dopředu známo, kdy člověk umře. Není větší hlupák než ten, kdo odsune duchovní studium na potom (zítřek). Nikdo si nedovolil nazvat moudrého krále Dharmu hlupákem. Je známá příhoda, jak jednou přišel brahmín za králem Dharmou a žádal o audienci. Král Dharma mu řekl, ať přijde znova až za osm dní. V tu chvíli Bhíma, králův bratr, udělal podivnou věc. Začal tlouci do velkého bubnu, což mělo vyjadřovat radost. Když Bhíma tloukl do bubnu bez zjevného důvodu, král Dharma se ho zeptal: „Proč tlučeš na buben?“ Bhíma mu odvětil: „Řekl jsi tomu brahmínovi, aby se sem znova vrátil za osm dní. Máš jistotu, že potom budeš ještě žít?“ Dharma mu řekl: „Měl jsi tu možnost pobývat zde v mé společnosti a je vidět, že ses stal moudrý, a já dnes ze sebe udělal naprostého hlupáka.“ Stručně řečeno, neexistuje záruka jakéhokoliv momentu, a není jisté, jak dlouho budeme žít. Snažte se udělat vše pro to, čeho chcete dosáhnout. Udělejte to, dokud se vaše tělo hýbá. Musíte si pospíšit a udělat pro to maximum.

To je důvod, proč Bůh smrti, Jama, tluče na buben vítězství. Král Dharma, který byl známý svou znalostí náboženství, byl toho dne za hlupáka. Podobně i vy marníte svůj čas a využíváte ho nesprávně. Vidíte, že právník pracuje jako číšník v baru. Proč? Protože nedokáže využít své znalosti patřičným způsobem. Jaký smysl má pak jeho vzdělání a učení? Ten, kdo si uvědomil své pravé bytí, by se neměl chovat jako někdo, kdo je dosud nevědomý. Musí jednat na základě své moudrosti. Musíte vědět, co jste a jaká je vaše povinnost, a podle toho se chovat. Nepřišli jsme na svět pouze, abychom jedli a plnili své žaludky, ale abychom osvobodili svět.

Světec Tukárám řekl: „My, co pocházíme z Vaikunthy (příbytek Boha), tu jsme pro tento jediný účel.“ Velcí moudří mistři tu ponechali nějaké jídlo (prasád neboli učení). Měli bychom se z toho najíst (poučit) a osvobodit se. Je to požehnané posvátné učení z jejich úst. Ve skutečnosti to, co bylo chápáno jako falešné, vám nakonec bylo k užitku, zatímco to, co se jeví nejprve jako pravé, je pro vás pak nebezpečné. To nepravé (falešné) je žezlo Boha smrti, Jámy. Královstvím Boha smrti, Jámy, je tento svět (jeho projev). Pokud někdo vstoupí do království Sebe-poznání, království Boha smrti Jámy (svět) přestane existovat. Náležitě vytěžil ze života ten, kdo pochopil, že svět je falešný. Jinak tu čeká velká a mocná ruka Boha smrti, jež tu je přichystána. Musíme vyklestit stezku Poznání, protože celý svět je vyplněn spoustou divokých lesů. Odkud jste přišli? Přemýšlejte o tom prosím velice důkladně. Proč jste sem přišli? Je to vaše poslání mít děti a založit velkou rodinu? Pomysleli jste někdy na to? Pokud na to nemyslíte, pak kdo a jak vás osvobodí?

Když jednoho dne vaše tělo zemře a bude spáleno, celá vaše hra tím pádem skončí, a vy budete vyřízeni. Musíte začít od začátku v novém zrození. Nikdy jste nepomysleli na toto: „K čemu to vše vůbec je?“ Z toho důvodu musí být plamen Já uchován tak, aby zářil skutečnou bezžádostivostí. Pouze pak bude duchovní dosažení možné. Pokud nebudete opravdu bezžádostiví, Poznání nikdy nezískáte. Zřeknutí se věcí a pocit nezájmu je znakem pokroku na duchovní stezce. Poté, kdy k tomu dojde, budete rozhodně naplněni radostí a klidem. Odhozením iluze získáte Brahman. Rozpusťte se ve skutečnosti svého Bytí. To je smysl našeho života. Jen kvůli tomu jsme přišli na svět. Na základě tohoto uvědomění neustále praktikujte a získejte Sebe-poznání. Dosáhněte „Poznání Brahman“.

Vše, co se odehrává v každodenním životě, pečlivě prozkoumejte. Guru vám nebude každý den říkat, co máte dělat, takže studujte s takovým nasazením, abyste mohli čím dál víc chápat Poznání, které vám Guru uděluje, a tím Gurua nejvíce potěšíte. Jednejte a dbejte ve svém životě o to, aby nevyhasla vnitřní lampa Poznání. Nečekejte a neříkejte: „Nejprve si dokončím své rodinné povinnosti, a potom se začnu zajímat o duchovní život.“ Je zbytečné říkat, že království získáte až po zničení celé armády. Měli byste získat Poznání, ještě když je armáda neponičená. Podobně pokračujte v provádění duchovní praxe (sádhany), dokud dýcháte. Nevšímejte si kritiky ostatních lidí. Zachraňte své Já od nekonečného cyklu rození. Udělte Mu svobodu. Nechte odejít ego, a tím budete osvobozeni.

Pýcha je zabijákem Já. Pochopte toto: „Já nejsem synem iluze. Já jsem Paramátman. Jsem za kvalitami. Urážky či pochvaly se mnou nemají nic společného.“ Světskému člověku se dostane potupy či pochvaly. Já jsem bez pochybností, bez formy, zcela odpoután a ničím nedotčen. Co má rodinný život co dělat s odpoutanou bytostí? Pro toho, kdo to chápe, již spoutanost neexistuje. Tato osvobozená bytost je svobodná i přesto, že nadále fyzicky žije ve světě. Netrpte zbytečně ve snaze uchovat slávu a jméno vašeho otce. Zůstaňte s Poznáním Brahman a přestaňte se sužovat světským životem. Oddejte se Bohu (Ráma) a staňte se Bohem. Zůstaňte jako Brahman.

Večer, 10. 12.1934

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.