Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 28/2 Spokojenost je výsledkem poznání „Já“

31. 3. 2015 - Aleš a Gabi

Opravdový oddaný je ten, kdo zcela přebývá ve slovech Gurua. Pravý oddaný je zosobněním slov svého Gurua, která jsou totožná se „stavem" Paramátman. Nyní si to vyslechněte a pamatujte si to. V současné době jste chyceni ve víru tělesné totožnosti. Žák musí mít plnou víru ve svého Gurua. „Jsem Tím, co mi Guru říká." To by mělo být jeho přesvědčením. Je zde takovýto opravdový žák? Boháč si koupil jízdenku na další den, jenže umřel tu noc na infarkt. Obáváme se budoucnosti, ale jsme si jisti, že budeme v tu příští dobu žít? Když posloucháte tyto rozpravy, komentujete je slovy „Ó, to bylo hezké". Tímto by to však nemělo skončit. Musí u vás dojít ke změně. Skutečným rozmotáním (uvolněním) je přesvědčení, že „já nejsem tělo". Jsem to, kvůli čemu je tělo naživu a má hodnotu. V mé nepřítomnosti si tělo zaslouží okamžité odstranění. To vše, co dělá tělo hodnotné a cenné, je tu pouze kvůli mé přítomnosti v něm. Měli byste milovat vše, to je váš úkol, ale nezapomeňte na význam oddanosti ke svému Guruovi.

..............

(Čtení z Písma Ehnath Bhagwat.) Četli jsme o mnoha zánicích vesmíru v dávných dobách. Jak je možné, že přesto stále zakoušíme naše bytí? Kde bylo toto vědomí, které zaplňuje celý vesmír a dokonce ho přesahuje, během těchto zániků? Jak přežilo? Vaše vědomí je to samé vědomí, které nebylo žádným z těchto zániků nijak zasaženo. Dokáží lidské bytosti přijmout toto tvrzení i jen jako koncept? Jen zřídka kdo potvrdí, že jeho projev je projevem, který nemohl být zničen během velkých katastrof a zániků. Je zde někdo v tomto světě, který má tak pevnou víru? V minulosti nebyla doba, kdy naše bytí neexistovalo. Naše bytí může být bez pocitu bytí. Moje existence byla tak silná, že nemohla být rozseknuta, spálena či zničena. Dokonce může skončit všech pět elementů, tři guny, kosmická substance (prakrti) a kosmický duch (puruša), můj Satguru však zůstává nedotčen. Nezapomeňte na to.

Konec 1. části

Audio 28 – 2. část

(Probíhá čtení z Písma Eknath Bhagwat.) Na co by měl člověk meditovat? Co jiného existuje k meditaci než vlastní já (bytí). Je to vědomí, které bude meditovat na vědomí. Jestliže zde je pouze jedno jediné, kde je pak zapotřebí meditace? Vaše bezforemná přirozenost je důvodem vašeho přežití během úplných zániků. Dnes věříte tomu, že jste tělo a žijete s touto totožností.  Ale když neexistovalo tělo, vy jste existovali. Souhlasíte s tím? Poté (kdy neexistovalo tělo) zde nebyla žádná forma. Co a jak jaký jste byl(a) před přijetím formy? Ani Písma to nedokázala popsat. Kam až chcete dojít, než „natáhnete bačkory" a umřete? Kvůli své totožnosti věříte, že jste konatel všeho, co se děje. Když se stanete jisti, že nejste tělo, uvědomíte si svou pravou formu jakožto Satguru a budete ji znát jako svou věčnou totožnost. Kolik z milionu lidí si to uvědomí? Místo poznání „Já" lidé upřednostňují dosažení příbytku Višnua či Šivy, tím, že budou vykonávat správné činnosti a požadovat za ně náboženské zásluhy. Kromě poznání „Já" zde není žádné Brahman. Člověk si toto poznání „Já" nemůže ani podržet, ani zahodit. Zůstává nedotčené i přes zánik celého vesmíru. Je ve světě někdo, kdo sebe pokládá za nezničitelného? A tato nezničitelnost je skutečností i ve vašem případě, jak to dokazuje vaše přítomná existence. Je tu někdo, kdo zná svou věčnou existenci?

Na druhé straně lidé se strachují více o to, co bude zítra než o to, co je dnes. Všechny vaše obavy jsou zde v důsledku vaší tělesné totožnosti. Pokud se ve vás rozvine oddanost ke Guruovi, pak nebudete mít zapotřebí ptát se někoho ohledně poznání „Já". Budete svým vlastním pánem, co se týče duchovních záležitostí. Setkali jste se v tomto světě s někým, kdo v duchovních věcech zcela nezávislý? Popravdě poznání „Já" je a bude vždy k dispozici (připravené).

(Probíhá čtení z Písma Eknath Bhagwat.) Zde Světec Eknath, autor knihy Eknath Bhagawat, říká: „Šrí Krišno, si to ty, kdo vyslovuješ tyto verše z mých úst." Zde Světec Eknath vzdává hold svému Satguruovi Džanardana Swámimu. Eknath říká, že díky milosti svého Gurua, je schopen napsat tyto verše.

(Probíhá čtení z Písma Eknath Bhagwat.) Eknath dále říká: „Pouze pravý oddaný Satgurua pochopí tajemství těchto veršů. Opravdový oddaný je ten, kdo zcela přebývá ve slovech Gurua. Pravý oddaný je zosobněním slov svého Gurua, která jsou totožná se „stavem" Paramátman. Nyní si to vyslechněte a pamatujte si to. V současné době jste chyceni ve víru tělesné totožnosti. Žák musí mít plnou víru ve svého Gurua. „Jsem Tím, co mi Guru říká." To by mělo být jeho přesvědčením. Je zde takovýto opravdový žák? Boháč si koupil jízdenku na další den, jenže umřel tu noc na infarkt. Obáváme se budoucnosti, ale jsme si jisti, že budeme v tu příští dobu žít? Když posloucháte tyto rozpravy, komentujete je slovy „Ó, to bylo hezké". Tímto by to však nemělo skončit. Musí u vás dojít ke změně.

Skutečným rozmotáním (uvolněním) je přesvědčení, že „já nejsem tělo". Jsem to, kvůli čemu je tělo naživu a má svou hodnotu. V mé nepřítomnosti si tělo zaslouží okamžité odstranění. To vše, co dělá tělo hodnotné a cenné, je tu pouze kvůli mé přítomnosti v něm. Měli byste milovat vše, to je váš úkol, ale nezapomeňte na význam oddanosti ke svému Guruovi.

Naše láska a náklonnost tu bude do té dobuy dokud bude v těle přítomný životní dech. Co bude poté? Jakmile tělo zesne, naše viditelnost (visibility) skončí a staneme se všeprostupující. Pro nevědomou osobu to značí smrt, ale pro pravého žáka, který poznal pravdu, se jedná o realizaci jeho nekonečné, neomezené přirozenosti.  Nezůstává omezen na jedno místo. Pouze ten, kdo zná mé významné vyjádření, může říci, že Paramátman je všude. Opravdový oddaný je ten, kdo zná významné vyjádření Boha ve svém těle. Významným vyjádřením Boha v lidské formě je vědomí. Kde není bytí, tam není žádné významné vyjádření (Boha). Toto prohlášení je krátké. Vyslechněte si ho a učiňte ho svým vlastním; to je však velmi obtížné.

Co se týče těla, jste s ním více obeznámen, jeho návyky jste si osvojili a nechali jste se vtáhnout do vztahu s příbuznými a zaujímání postů. Jakmile vaše tělo zesne, vše zmizí a vy již znovu nic neuvidíte. Připomínáním si toho pak můžete nadále dělat vše, co máte rádi. Vždy si připomínejte svou pravou přirozenost. Významné boží vyjádření je vaším vědomím, vy si to musíte uvědomit a pak prohlásit. Váš Satguru vám udělil plné poznání toho, co jste, tudíž není potřeba odkazovat se na někoho dalšího. Jen zřídka kdo oprávní učení obdržené od svého Gurua. Někteří žáci nejenže nedokáží oprávnit učení svých Guruů, ale dokonce je obviní a podle na ně útočí. To je naše vlastní zkušenost.

Vaše vědění se objevilo nevědomky. Pro jeho příchod jste nic neudělali. Toto vědění je významným vyjádřením pravé formy vašeho Satgurua. Musíte uctívat své vědomí, meditovat na své vědomí, udělovat řádnou významnost jeho nesmírné hodnotě, velikosti. Díky intenzivní oddanosti dosáhněte vrcholu vlastního přesvědčení ohledně svého „Já". Na vašich světských činnostech nezáleží, pokud se nepokládáte za tělo. Dobijte svět tímto zaujetím. Co to značí? Abyste to věděli, je třeba si přečíst životopis Šrí Krišny. Šrí Krišna není omezen na jedno tělo. Objevující se ve všech tělech je vždy volný. Spokojenost je výsledkem poznání „Já". Tak jako v případě Šrí Krišny, činností bylo mnoho, ale byla zde nepřítomnost individuality, která by byla konající. Podobně jako syna neplodné ženy neexistuje žádný hřích či náboženská zásluha. Existence je tak nejistá a nespolehlivá. Pomáhejte druhým, jak si přejete, ale nezapomínejte na Skutečnost. Navzdory mnohým zániků vesmíru, vy zůstáváte vždy nedotčení. Jakou formu jste měli během těchto zániků? Uctívání Gurua s vírou vyústilo v jeho milost. Nyní meditujte na své vědomí vědouce, že se jedná o významné vyjádření Absolutna.

Konec audio přednášky 28.

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.