Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 28/1 Život toho, kdo uctívá své vědomí jako Satgurua, je bezpečný a plynulý

24. 3. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_nirupana_17.jpgČetli jsme o mnoha zánicích vesmíru v dávných dobách. Jak je možné, že přesto stále zakoušíme naše bytí? Kde bylo toto vědomí, které zaplňuje celý vesmír a dokonce ho přesahuje, během těchto zániků? Jak přežilo? Vaše vědomí je to samé vědomí, které nebylo žádným z těchto zániků nijak zasaženo. Dokáží lidské bytosti přijmout toto tvrzení i jen jako koncept? Jen zřídka kdo potvrdí, že jeho projev je projevem, který nemohl být zničen během velkých katastrof a zániků. Je zde někdo v tomto světě, který má tak pevnou víru? V minulosti nebyla doba, kdy naše bytí neexistovalo. Naše bytí může být bez pocitu bytí. Moje existence byla tak silná, že nemohla být rozseknuta, spálena či zničena. Dokonce může skončit všech pět elementů, tři guny, kosmická substance (prakrti) a kosmický duch (puruša), můj Satguru však zůstává nedotčen. Nezapomeňte na to.

Audio 28

9. března 1980

Když opravdu pochopíte co je vaším bdělým stavem neboli vědomí, pak se váš světský i duchovní život stane plynulejší. Člověk, který se ztotožňuje s tělem, se okamžitě ráno po probuzení začne strachovat více o zítřejší dění než o to dnešní. Není to pravda? Pak začne vykonávat své aktuální činnosti s myšlenkami na následující den. Dozvěděli jste se o svém pocitu bytí, aniž byste k tomu použili oči a intelekt. Toto vaše vědomí je bezforemná forma vašeho Satguurua. S tímto poznáním si budete užívat bezproblémový světský život a úspěšné duchovní završení. Avšak nesmíte zapomenout na významné vyjádření Boha, které se projevuje každé ráno s příchozím pocitem probuzení, jež je beze slov.

(Nyní probíhá čtení z Písma Eknath Bhagwat.) V těchto řádcích Písma jsou zmíněna různá vyjádření Boha. Avšak jen v lidské formě je vědomí, které je tím nebližším a výjimečně získatelným. Je zde připomínka „vy jste“ neboli poznání „vy jste“. Co je vám ještě milejší než poznání „vy jste“ přicházející ráno po probuzení? Snadný světský život bude mít ten, kdo zří jasně vyjádření Boha každé ráno. Místo toho se však člověk ztotožňuje se svým tělem domnívaje se, že jméno těla je jeho jménem a považuje se za konatele. Ignoruje významné vyjádření Boha v sobě, což má nepříznivé následky. Vaše samotná existence je v důsledku Boží přítomnosti ve vás, a vaše chybná totožnost vám přivádí strach ze smrti. Obáváte se trestu v pekle nebo doufáte v lepší život v nebi. Spolu s nevědomostí o „Já“ přichází představa cyklů zrození a smrti. Naše láska k sobě vede stále k dalšímu roznožování a zájmu o svět plný lidí. Protože se člověk považuje za tělo, víc a víc se bojí, ze všeho nejvíc svého konce. Jak může pro toho, jehož pravá totožnost je bezforemný Satguru, vůbec přicházet v úvahu nějaký konec? Znáte své tělo, ale je znalec tělem? Je znalec těla muž či žena? Tělo může být mužské či ženské, avšak „Já“ je bezforemné. „Já je neomezené; je v Něm vše, co se objevuje i vše, co je viděno. Átman vždy zahrnuje vše, co je uvnitř i vně. Mohli byste vůbec meditovat na svého Satgura bez svého pocitu bytí? Probuďte svou víru v Satgurua a jednejte ve světě. Pak nebude potřeba se z ničeho obávat. Život toho, kdo uctívá své vědomí jako Satgurua, je bezpečný a plynulý.

(Čtení z Písma Ehnath Bhagwat.) Krišna říká Uddhavovi, jakmile mne poznáš, realizuješ jednotu se mnou. Toto poznání přináší spontaneitu jak ve světském, tak duchovním životě. Všechny vaše obavy a pochybnosti jsou zde kvůli vaší tělesné totožnosti. Jestliže si ale připomínáte vědomí jakožto významné vyjádření vašeho Satgura, pak vaše vědomí dosáhne této úrovně a veškeré vaše slabosti zmizí. Potom se stanete sjednoceni bez přítomnosti něčeho dalšího.

(Čtení z Písma Eknath Bhagwat.) Četli jsme o mnoha zánicích vesmíru v dávných dobách. Jak je možné, že přesto stále zakoušíme naše bytí? Kde bylo toto vědomí, které zaplňuje celý vesmír a dokonce ho přesahuje, během těchto zániků? Jak přežilo? Vaše vědomí je to samé vědomí, které nebylo žádným z těchto zániků nijak zasaženo. Dokáží lidské bytosti přijmout toto tvrzení i jen jako koncept? Jen zřídka kdo potvrdí, že jeho projev je projevem, který nemohl být zničen během velkých katastrof a zániků. Je zde někdo v tomto světě, který má tak pevnou víru? V minulosti nebyla doba, kdy naše bytí neexistovalo. Naše bytí může být bez pocitu bytí. Moje existence byla tak silná, že nemohla být rozseknuta, spálena či zničena. Dokonce může skončit všech pět elementů, tři guny, kosmická substance (prakrti) a kosmický duch (puruša), můj Satguru však zůstává nedotčen. Nezapomeňte na to.

Konec 1. části.

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.