Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

110. Kdy a jak jste nabyli myšlenku, že „vy jste“? – (Nirupany)

26. 3. 2015 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgVědomí musí být realizováno. Musíte pochopit, kdo jste vy, co je to svět a kde je jejich průsečík. Co znamená to, když obdržíme informaci, že ´my jsme´? Značí to, že milujeme sami sebe a tudíž jsme donuceni milovat ostatní. Pravý význam ´Já jsem To´ je ´Já jsem Vším´. Nepřebývejte ve vzpomínkách na ostatní. Je to zdroj spoutanosti. Obáváte se kvůli vzpomínkám na své děti atd., ale mysleli jste na ně, když tu nebyly? S narůstající pamětí plnou podmíněností přibývají i zkušenosti utrpení. Tudíž jste utrápeni kvůli vzpomínkám na své vazby k ostatním.

Nirupana 110

 Středa, 30. května 1979

Džňánina nelze poznat prostřednictvím tělesného zevnějšku. Podoba, obličej, který byl načrtnut vaším intelektem, je k ničemu. Důvodem je to, že Já je před intelektem. Jak Ho může intelekt posoudit? Neznáte-li sebe sama, jak vůbec můžete poznat někoho jiného? Slova nemají na Džňánina žádný dopad. Všechny zkušenosti jsou pozorovány myslí. Různé stavy bytí tudíž netranscendují mysl.

Je možné, aby měl někdo sen, který by byl naprosto stejný jako ten váš? Zkušenost každého se liší. Užívá si i to nejlepší v lidech své vědění? Každý je hodnocen podle svého těla a jeho chování. Mohou být vůbec sny, které lidé sní, stejné? Podobně i poznání každého se liší. Zkušenost pocitu bytí je stejná, ale je možné, aby byly u všech lidí totožné modifikace mysli?

Preferoval bych raději ateistu než duchovně hledajícího, který je nestálý. Můžete odmítat Boha prohlášením, že nemáte Jeho přímé poznání. Nemáte snad ale poznání, že ´vy jste´? Co vy na to?

Pravé Já je svou přirozeností Já. Nelze Jej definovat. Není ve své přirozenosti tělem. Kvůli tělesnému vědomí přijímáte odpovědnost za všechny své činnosti. Nejprve ze všeho prozkoumejte, jak jste se dověděli, že ´vy jste´. Ničemu se nelze vyhnout, nicméně může to být pochopeno. Kdyby se tomu dalo vyhnout, nebyli byste bývali přijali formu těla. Jak se vyhnout konceptu, který vyvstane? Osvoboďte se říkajíc si ´já nejsem koncept´. Je-li jídlo zkažené, je nutné, aby vám někdo říkal, že ho nemáte jíst? Znalec Já má jen jediný ´stav´, a tím je poznání Já. Zbytek jsou koncepty. Kdy a jak jste nabyli tuto myšlenku, že ´vy jste´? Následujte ji vytrvale. Abyste zničili koncept ´já jsem tělo´, přivolejte koncept ´já jsem Brahman´. Je to jako broušení diamantu diamantem.

Vědomí musí být realizováno. Musíte pochopit, kdo jste vy, co je to svět a kde je jejich průsečík. Co znamená to, když obdržíme informaci, že ´my jsme´? Značí to, že milujeme sami sebe a tudíž jsme donuceni milovat ostatní. Pravý význam ´Já jsem To´ je ´Já jsem Vším´. Nepřebývejte ve vzpomínkách na ostatní. Je to zdroj spoutanosti. Obáváte se kvůli vzpomínkám na své děti atd., ale mysleli jste na ně, když tu nebyly? S narůstající pamětí plnou podmíněností přibývají i zkušenosti utrpení. Tudíž jste utrápeni kvůli vzpomínkám na své vazby k ostatním.

Šiva je projevený a vše-prostupující. Přebývá si dokonce i v hmyzu. Jste utrápení kvůli vzpomínce na (pocity) ´já´ a ´moje´. Pokud by nás naše prána opustila právě v tuto chvíli, jakou spojitost budeme mít s těmito vzpomínkami? Proč bychom neměli být právě teď takoví, jakými jsme poté, co nás opustí prána? Proč bychom se měli nadále zbytečně strachovat? Vzpomínek existuje nespočet. Kterých bych se měl držet a zakoušet v důsledku nich neštěstí? Po smrti všechny vztahy skončí. Proč tedy nezakoušet stejné postavení právě nyní?

Věříte, že máte rodiče, ale oni od vás nejsou odděleni. To, co oni nazývají Čit Ánanda (Blaženost Vědomí) – není nic než zábava pro rozveselení Já. Já nemám žádné vzpomínky. Bez ohně jsem sebe usmažil a upekl a pak sám sebe spolykal.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.