Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 27/ 1 Kvůli své tělesné totožnosti si jste jistí svou smrtí, která však není skutečná (přepis audionahrávky)

10. 3. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_nirupana4.jpgNejsme tím, za co se považujeme a co víme o sobě. Naše jméno a forma, o které jsme přesvědčeni (že jsme), je pouhá nevědomost. Naše pravé poznání neboli Já se projeví ve společnosti světců a díky meditaci na naše vědomí. Jakmile naše vědomí opustí tělesnou formu, toto tělo nadále spatřit lze, ne však vědomí. Toto vědomí je ve všech živých bytostech jako jejich forma. Vědomí je stejné ve všech formách, ale v důsledku jejich různorodosti se jeví být rozbité. Vytvořili jste si zvyk držet se své tělesné totožnosti, protože tu není nic jiného k držení. Budete-li zůstávat se svým vědomím, které je Bohem, pak dojde k zlomení či napravení chybného zvyku (mylného sebe-uvědomění). Tímto se setrvání jakožto Já pro vás stane zcela přirozené. Sebe-realizace není nic než vědět, co nejste, a být potvrzen ve svém Já. Ti, kdo jsou ryzí v sattvě, to vědí. Znají zdroj poznání a splynou s Šrí Krišnou. Plňte si řádně své rodinné a světské činnosti. Nevystavujte na obdiv svou odpoutanost. Buďte pouze to, v důsledku čehož víte, že ´jste´. To nemá žádnou formu, ale je to plné poznání a světla.

Audio 27/prvné část

31. ledna 1980

Tvoje společnost zničí veškerou nevědomost. Kvůli tělesné totožnosti lidé žijí jako lidské bytosti a snaží se ochránit svá těla dostatečným přísunem potravy apod. S touto totožností si přejí pokračovat v životě. Avšak věci (události) se nedějí podle jejich přesvědčení. Pravou dovedností je používat tělo k Sebe-realizaci. Avšak vy jste navyklí pokládat se za tělo a usilujete o to, aby se mělo líp. Nevíte nic o svém pravém bytí. Stejně jako zde roste mnoho různých druhů rostlin a travin, tak tu je (pestrý) projev vašeho vědomí. Některé rostliny (zeleninu) si uvaříte k jídlu a sníte, abyste měl přísun potravy k životu. Jídlo vám dodá energii a zdraví. Podobně společnost světců je něco jako duchovní potrava. Satsang očisťuje intelekt a dochází tu k blahodárnému zlepšení.

Zde Uddhava říká Šrí Krišnovi: “Mám rád tvou společnost.” Být ve společnosti Krišny i jen na malou chvíli pomůže napravit chybné sklony těla. Satsang pomůže odstranit tělesnou totožnost a vypomůže vám přetrvávat jakožto Já. Uddhava říká: „Tvoje společnost odstraňuje mou omezenou individualitu a (znovu) nabývám tvou pravou formu jakožto Šiva.“ Jaká je naše nevědomost? Je v přesvědčení, že tělo je naší formou. Každý si uvědomuje, že tělo, které tu je nyní, zde nemusí zítra existovat. Na své tělo se nelze spoléhat. Adept by měl přicházet na satsang, aby odstranil svou nevědomost v pokládání se za tělo, a zbavil se špatných sklonů, které plynou z této nevědomosti.

Naše vědomí, kvůli kterému poznáváme, že ´my jsme´, a také že svět je, je forma Boha. Uddhava si toho je vědom. Bhagavan Šrí Krišna sděluje duchovní poznání Uddhavovi, jehož vědomí je Krišnovou formou. V těle nemáme jinou než tuto totožnost. Až na to být Bohem nemáme další totožnost. Žijeme-li s tímto uvědoměním, pak Bůh vždy zůstává v naší blízkosti. Všechny naše fyzické a mentální nedostatky zmizí, dojde-li k vyjádření Boha uvnitř nás. Tím získáváme blahobyt a slávu hodnou Boha.

Nic nenasvědčuje tomu, že je třeba na duchovní cestě opomíjet světský život. Patřičně si vykonávejte své povinnosti. Každý haléř (paisa), který máte, utraťte správným způsobem. Ve vašem těle je vědomí, není to však (vědomí) muže či ženy. Toto přesvědčení o sobě, že ´vy jste´, si musíte neustále připomínat jako Šrí Krišnu. Vyslechněte si učení, připomínejte si ho a meditujte na své Já. Budete-li v důvěrném vztahu s Já, nabudete Jeho velikost (slávu).

Nejsme tím, za co se považujeme a co víme o sobě. Naše jméno a forma, o které jsme přesvědčeni (že jsme), je pouhá nevědomost. Naše pravé poznání neboli Já se projeví ve společnosti světců a díky meditaci na naše vědomí. Jakmile naše vědomí opustí tělesnou formu, toto tělo nadále spatřit lze, ne však vědomí. Toto vědomí je ve všech živých bytostech jako jejich forma. Vědomí je stejné ve všech formách, ale v důsledku jejich různorodosti se jeví být rozbité.

Vytvořili jste si zvyk držet se své tělesné totožnosti, protože tu není nic jiného k držení. Budete-li zůstávat se svým vědomím, které je Bohem, pak dojde k zlomení či napravení chybného zvyku (mylného sebe-uvědomění). Tímto se setrvání jakožto Já pro vás stane zcela přirozené.

Sebe-realizace není nic než vědět, co nejste, a být potvrzen ve svém Já. Ti, kdo jsou ryzí v sattvě, to vědí. Znají zdroj poznání a splynou s Šrí Krišnou. Plňte si řádně své rodinné a světské činnosti. Nevystavujte na obdiv svou odpoutanost. Buďte pouze to, v důsledku čehož víte, že ´jste´. To nemá žádnou formu, ale je to plné poznání a světla.

Kvůli své tělesné totožnosti si jste jistí svou smrtí, která však není skutečná. Proto tu je potřeba po Sebe-realizaci, jež je formou Šrí Krišny. Společenství těch lidí, kteří si toto uvědomují, se nazývá satsang neboli společenství Absolutna. Tím si uvědomíte a opustíte svou chybnou totožnost a jste zajedno se znalcem. Vaše tělesná totožnost z vás učinila chudáka plného obav nemající konce. To se stalo kvůli neznalosti své přirozenosti (Já). Se Sebe-poznáním přichází plnost a nezbývá prostor pro naděje, touhy a chtění. Všechny potřeby jsou naplněny a není zapotřebí něco si přát. Toto vše je tu díky společenství světce čili společnosti Já.

Konec první části.

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.