Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

108. Odsoudili jste k doživotí Toho, kdo je svou přirozeností svobodný – (Nirupany)

12. 3. 2015 - Gabriela

maharaj_audio_6.jpgKvůli vibracím prány se elementární vědomí stalo rozlehlé. Je dočasné, tudíž takzvaně iluzorní. Když se dostane elementární vědomí za (před) celý projev, stane se neprojevené, i když tu je tělo. Tak jak zde může být smrt? Je to podobné teplu, které je projevené, a přesto neprojevené. Horkost teplé vody zmizí, když voda vychladne. Obdobně se na konci vytratí znalec Já. Prána odejde, stejně jako horkost. Džňánin nikam neodchází, ani odnikud nepřichází. On je ve své přirozenosti neprojevený. Tak jako v mysli hospodáře plynou myšlenky zaměřené na světské záležitosti, hledající neustále přemítá o Seberealizaci. Spřátelte si své vědomí, jakoby bylo Bohem. Jeho uctívání vás učiní šťastnými.

Nirupana 108

 Neděle, 13. května 1979

Tak jako je voda podporou pro jakoukoliv vlhkost, Šiva je podporou džívy – individuálního pocitu bytí. Šiva je vědomí. Kvůli falešné představě se vaše vědomí ztotožnilo s tělem. Proto nakonec zemřete. Já nemluvím k tělu, ale k vědomí, které naslouchá skrze uši. Vědomí, které funguje jako tělo se svým jménem, se nazývá aspirant (mumukšu); mumukšu, jenž touží po osvobození. Téměř všichni oddaní ve světě jsou aspiranti (mumukšové). Oddaní, kteří se vzdali tělesné totožnosti, se nazývají hledající (sádhakové). Aspiranti mohou být velcí učenci, ale nejsou hledajícími. Jakmile máte pevné přesvědčení o své přirozenosti, bez jakýchkoliv pochybností, jste Siddhou – Osvobozeným. Kvůli ztotožnění se s tělem je aspirant mužem či ženou. Hledající/sádhaka není muž, ani žena. Posluchač je bezforemný. To, co koná a provozuje světské záležitosti, má formu. Pokud zde však není energie, má forma vůbec nějakou hodnotu? Vědomí, které naslouchá, je Bůh. Tento fakt by měl být zcela vstřebán.

Pokud nemáte pochopení svého bohatství (pozn. vědomí uvnitř), budete mít strach ze smrti. Odsoudili jste k doživotí Toho, kdo je svou přirozeností svobodný. Přirozeností Já je vědomí – nikoli osoba. Džíva má pocit duality, oddělenosti. Viditelné scenérie vyvstávají pouze prostřednictvím konceptů bez potřeby jakékoliv hmoty (substance). Ať už zde je forma nebo bezforemnost, vědomí je nekonečné a neomezené. Je jak projevené, tak neprojevené. Jen aby mu byl dán význam, tak je vyjádřeno slovy tímto způsobem.

Bez vašeho vědomí/nevědomky jste se dozvěděli, že ´vy jste´. Toto pochopení nemá žádnou formu. Věci jsou spatřovány jedině tehdy, když jim mysl udělí tvar. Neexistuje rozdíl mezi tím, kdo mluví, a tím, kdo naslouchá. Přirozenost toku mysli odpovídá bohatství vaší formy. Ten, kdo považuje sebe sama za bezforemnou entitu, toho mysl bude plynout tímto způsobem (bude zbaven myšlenek).

Konání činností je známo jako radža guna (kvalita, která činí osobu neklidnou a nutí ji něco dělat). Tama guna (ego) přijímá konatelství a říká: „Udělala jsem špatnou věc, udělala jsem dobrou věc.“ Vědomí je potěšeno svými vlastními kvalitami. Vše zjevné vyvstává v projevu a je dočasné. V neprojeveném neexistuje žádná zjevnost (evidence).

Kvůli vibracím prány se elementární vědomí stalo rozlehlé. Je dočasné, tudíž takzvaně iluzorní. Když se dostane elementární vědomí za (před) celý projev, stane se neprojevené, i když tu je tělo. Tak jak zde může být smrt? Je to podobné teplu, které je projevené, a přesto neprojevené. Horkost teplé vody zmizí, když voda vychladne. Obdobně se na konci vytratí znalec Já. Prána odejde, stejně jako horkost. Džňánin nikam neodchází, ani odnikud nepřichází. On je ve své přirozenosti neprojevený. Tak jako v mysli hospodáře plynou myšlenky zaměřené na světské záležitosti, hledající neustále přemítá o Seberealizaci. Spřátelte si své vědomí, jakoby bylo Bohem. Jeho uctívání vás učiní šťastnými.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.