Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

V.5. - Různé druhy poznání (z knihy Dásbódh)

6. 3. 2015 - David

|| Šrí Rám ||
1. Do té doby dokud zde není jasné sebe-poznání, je vše ostatní zbytečné. Bez sebe-poznání touha nezmizí.
2. Pokud je řeč o "poznání," je tu mnoho nejasností a člověk má pocit: "Co se skrývá pod slovem poznání?" Proto to nyní vysvětlím krok za krokem.
3. Znát minulost, přítomnost a budoucnost se nazývá poznáním, ale to není skutečné poznání (džňána)
4. Je možné mnoho studovat a získat velké znalosti v oblasti hudby, rág, tálů a různých šáster a Véd, ale to také není skutečné poznání.
5. Existují znalosti týkající se mnoha povolání, znalosti o různých zasvěceních, a znalosti o prověření zkoušeností, ale to také není skutečné poznání.

6. Existují znalosti ohledně mnoha žen, znalosti ohledně mnoha mužů, a soudy o mnoha lidech, ale to také není skutečné poznání.
7. Existují znalosti ohledně oceňování koní, oceňování slonů a znalosti divokých zvířat, ale to také není skutečné poznání.
8. Existují znalosti ohledně různých příšer, ptáků a duchů, ale to také není skutečné poznání.
9. Existují znalosti o mnoha vozidlech, o oblečení a mnoha různých zbraních, ale to také není skutečné poznání.
10. Existují znalosti ohledně různých kovů, o různých mincích a o různých drahokamech, ale to také není skutečné poznání.
11. Existují znalosti ohledně oceňování kamenů, znalosti o různých druzích dřeva, a mnoha různých hudebních nástrojích, ale to také není skutečné poznání.
12. Existují znalosti ohledně různých druhů půdy, o různých druzích vody a různých druzích světla, ale to také není skutečné poznání.
13. Existují znalosti ohledně různých výtažků, o druzích semen a o různých výhoncích, ale to také není skutečné poznání.
14. Existují znalosti květin, plodů a popínavých rostlin, ale to není skutečné poznání.
15. Existují znalosti různých druhů utrpení, mnoha nemocí a jejich symptomů a znaků, ale to také není skutečné poznání.
16. Existují znalosti týkající se manter, ohledně meditačních obrazců (janter), o příznivých časech, ale to není skutečné poznání.
17. Existují znalosti o poutních místech, o různých domech a o různých typech nádob, ale to také není skutečné poznání.
18. Existují znalosti o událostech, které se teprve stanou, o příznivých časech a o různých druzích logiky, ale to také není skutečné poznání.
19. Existují znalosti o různých druzích odvozování, pravidlech a omezeních, a znalosti o různých článcích (předmětech), ale to také není skutečné poznání.
20. Existují znalosti o různých proudech učení (vzdělávání), o různých uměních a o druzích moudrosti, ale to také není skutečné poznání.
21. Existují znalosti slov a jejich různých významů, znalosti mnoha jazyků, ale to také není skutečné poznání.
22. Existují znalosti různých abeced, různých souhlásek a různých písem, ale to také není skutečné poznání.
23. Existují znalosti různých názorů, ohledně (určení) různých druhů informací a znalosti ohledně postojů lidí, ale to také není skutečné poznání.
24. Existují znalosti o mnoha tvarech, mnoha chutích a mnoha vůních, ale to také není skutečné poznání.
25. Existují znalosti o tvořivosti, o čtyřech druzích zrození a o mnoha předmětech, ale to také není skutečné poznání.
26. Mluvit zcela přesně, dávat správné odpovědi a skládat básně během okamžiku, to jsou též druhy poznání, ale není to skutečné poznání.
27. Existují znalosti ohledně pohybů očí, znalosti hudby, pohybů rukou, různých druhů umění, melodického zpěvu, a způsobech vyjadřování, ale to také není skutečné poznání.
28. Existují znalosti ohledně básnického umění, zpěvu, skládání písní, tanečního umění a mistrovství slov při promlouvání ke shromáždění, ale to také není skutečné poznání.
29. Existují znalosti ohledně krášlení slov ostatních, umění ponořit ostatní do melodií, vtipů a humoru, ale to také není skutečné poznání.
30. Existují znalosti o vytváření hezkých maleb, o umění hrát na mnoho hudebních nástrojů, a o mnoha dalších uměleckých oborech, ale to také není skutečné poznání.
31. Existují všechny tyto druhy znalostí a je jich ještě mnohem víc. Existují znalosti 64 druhů umění, a také mnoha dalších. Existuje čtrnáct proudů učení a znalosti o nadpřirozených schopnostech, ale to také není skutečné poznání.
32. Člověk může být odborníkem ve všech druzích umění a může zcela ovládnout všechny druhy znalostí, ale to je stále jen dovednost a není to skutečné poznání.
33. Všechno toto se jeví být poznáním, ale základní Poznání je zcela odlišné. Prakruti, Mája, zde nemá žádný prostor pro své podvody.
34. Znát mysl ostatních se může jevit jako poznání, ale nemá to nic společného se sebe-poznáním.
35. Jeden velmi zkušený světec uctíval v duchu Boha a udělal při tom chybu. Jistý člověk na to přišel a řekl mu to.
36. Byl tedy schopen poznat vnitřní stav mysli onoho světce a může se zdát, že má poznání. Ale to není poznání, pomocí nějž by bylo možné dosáhnout osvobození.
37. Existuje mnoho druhů poznání. Není pro možné je všechny je vyjmenovat. Poznání, pomocí nějž je možné dosáhnout konečného osvobození (sajudžja mukti), je velmi odlišné od ostatních druhů poznání.
38. Posluchač se otázal: "Jaké je tedy toto poznání a jaké znaky doprovázejí jeho získání? Prosím vysvětli to, aby to bylo zcela zřejmé."
39. Takto byla položena otázka týkající se čirého poznání. Odpověď je v následující kapitole. Nechť jí posluchači pozorně naslouchají.
Tímto končí, v páté Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, pátá kapitola s názvem "Různé druhy poznání".

Přeložil: David Dostal

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.