Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

V.4. - Znaky správného učení (z knihy Dásbódh)

27. 2. 2015 -

|| Šrí Rám ||
1. Prosím, poslechněte si znaky správného učení. Existuje mnoho učení, která nelze všechna vyjmenovat, ale povíme si o některých z nich.
2. Téměř všechna učení doporučují opakovat určité jméno nebo skupinu slov nazývaných Mantra. Někdy to může být také jméno Boha či opakování slabiky Óm.
3. Učitelé doporučují opakovat Mantry související zejména s těmito božstvy: Šiva, Bhaváni,Višnu, Mahálakšmí, Avadhúta, Ganéša a Martand.
4. Dále jsou to Mantry spjaté s božstvy jako Matsja, Kúrma, Varaha (ryba, želva a medvěd jakožto inkarnace Višnua), Nrusinha, Waman, Bhargava, Ragunáth, Krišna.
5. Také se doporučuje opakovat Mantry na Bhairavu, Mallariho, Hanumána, Jakšiní, Nárájanu, Pandurangu a Aghor-mantra.

6. Další mantry souvisejí se Šéšou (božím hadem), Garudou, Windem, Satanem, Zotingem a dalšími. Je jich spousta!
7. Existuje také mnoho Manter, které jsou spjaty s bohyněmi jako Bála, Bagula, Kálí, Kankálí, Batuk a s mnoha dalšími.
8. Každé božstvo má svou vlastní charakteristickou Mantru podle formy, kterou na sebe bere. Je tolik Manter, kolik je bohů. Některé mantry jsou lehké, některé složité, některé divné, s mnoha ostrými jednoslabičnými slovy a se strašnými účinky.
9. Na světě je tolik božstev, že je nemožné je spočítat, a stejně tak je nemožné spočítat všechny Mantry.
10. Řetězců slov, které jsou používány jako Mantry, je nekonečně mnoho a vzájemně se liší. Kdo může pochopit tu zvláštní schopnost Máji, která toto vše vytváří?
11. Existuje spousta Manter, které odstraňují duchy, léčí nemoci či neutralizují jed hadů a škorpiónů.
12. Takové Mantry jsou vyřčeny do žákova ucha spolu s pokyny, jakou použít metodu opakování, meditace a púdži (rituální uctívání nebo symbolické diagramy sestavené z písmen Mantry).
13. Někdo radí opakovat jméno Šiva, někdo Hari, někdo Vitala.
14. Někdo radí říkat Krišna, Krišna; někdo Višnu, Višnu; někdo Nárájana, Nárájana.
15. Někdo radí opakovat Ačjut, Ačjut, někdo dává přednost jménu Ánant, někdo Datta.
16. Někdo říká – Měl bys opakovat Rám, Rám, Óm, Óm či Megašjám.
17. Někdo radí meditovat na Gurua či Všemocného Boha nebo Ganapatiho, který odvrací všechna neštěstí.
18. Někdo dává přednost jméno Šjámrádž, jiný má v oblibě jméno Garuda-Dvádž, zatímco další radí opakovat jméno Adhokšaja.
19. Někdo říká, že se má vyslovovat slovo Bůh či jméno Kéšava nebo Bhargava.
20. Višvanáth, Mallári, Tukaj jsou další jména, která se mají opakovat.
21. Kolik jich můžeme vyjmenovat? Existuje nespočet jmen pro Šivu a Šakti (mužský a ženský aspekt Boha) a lidé radí používat dané jméno podle svých přání a preferencí.
22. Někteří lidé doporučují používat různé Mudry (gesta či pohyby rukou mající symbolický význam) jako například Kéčari, Bhúčari, Čačari, Agočari a také zaujímat jógické pozice.
23. Někteří umí zviditelnit neviditelné, někteří poskytují schopnost slyšet zvuky Anahat (okultní zvuky zakoušené při jógických cvičeních), zatímco někteří guruové se učí své žáky tajům fyzického těla.
24. Někteří prosazují cestu činů, někteří zdůrazňují cestu pokání, jiní poskytují instrukce k osmidílné cestě Jógy a k práci s vnitřními čakrami na cestě Kundaliní.
25. Někteří doporučují pokání, jiní Sóham a někteří filosofové analyzují přírodní elementy.
26. Někteří doporučují uctívání osobního boha s atributy, jiní uctívání Abstraktního principu, zatímco další doporučují konání poutí a navštěvování svatých míst.
27. Někteří říkají, že je potřeba opakovat Velké duchovní Pravdy, jako například "Džíva je Brahman a nic jiného."
28. Někteří doporučují následovat cestu uctívání principu Šakti; někteří říkají, že se má člověk osvobodit od všech morálních omezení a někteří dokonce radí uctívat sexuální symboly.
29. Někteří vyučují hypnózu či různé způsoby manipulace s protivníkem, jako třeba zastavit ho, přitáhnout ho, zmocnit se ho. K tomu radí používat také různé praktiky černé magie.
30. To byly příklady různých učení. Myslím, že to stačilo. Nemá smysl pokračovat, neboť jich je nespočetně.
31. Existuje mnoho lidí, kteří dávají rady, ale bez skutečného sebepoznání jsou jejich rady bezcenné. Šrí Krišna k tomu říká: "Lidé mohou číst spoustu duchovních textů, uctívat mnoho bohů, ale všechno je to k ničemu, pokud nemají sebepoznání. Všechna učení uctívačů Šivy a Šakti jsou potom jen prázdné koncepty zmatených džívů. Sebepoznání je pro člověka jediný a nejlepší způsob dokonalého očištění."
32. Takže k pročištění nevede nic jiného než sebepoznání, a proto by mělo člověk v první řadě poznat sám sebe.
33. Bůh dává na mnoha místech radu o sebepoznání, která je tou nejlepší radou ze všech: "Ať už někdo dosáhl jakéhokoli poznání o jakémkoli předmětu, jsem a budu ve všech příštích zrozeních sluhou sluhy takového člověka."
34. Dokonce ani Brahma, bůh čtyř tváří, nepochopil velikost sebepoznání. Tak co o tom může vědět obyčejný člověk, pouhý džíva?
35. Sebepoznání má milionkrát větší hodnotu a význam než pobývání na svatých místech, posvátné koupele a dobročinnost. "Výsledky koupání na svatých místech a charitativní činy jsou milionkrát znásobeny prostým poznáním Brahman."
36. Proto je sebepoznání tajemstvím všech tajemství. Jeho znaky budou popsány v další kapitole. Prosím, poslouchejte tedy!

Tím končí čtvrtá kapitola páté Dášaky knihy Dasboadh s názvem "Znaky správného učení."

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.