Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

107. Nevěnujte pozornost věcem poznaným skrze vědomí – (Nirupany)

5. 3. 2015 - Gabriela

Ve světě je mnoho Guruů. Jen zřídka kdo vám řekne, abyste věnovali pozornost vědomí v lidském těle. Meditujte na své vědomí. Nevěnujte pozornost věcem poznaným skrze vědomí. Vaše vrozená láska k sobě sama je nejvyšším uctíváním. Buďte oddáni této lásce (´já jsem´), která nyní naslouchá. To vám přinese spokojenost. Tělo je pouhou nastalou událostí, stavem. Zkušenost nesmrtelnosti značí, že zde od tohoto okamžiku nikdy nebude zkušenost smrti. Uctívejte své vědomí jakožto Boha. Rituály jsou určeny jen ke krácení času.

Nirupana 107

 Čtvrtek, 3. května 1979

Krišna říká: „To, co je uvnitř srdce člověka před jakoukoliv zkušeností, je moje pravá přirozenost.“ Svět je znám skrze to. Vědění bylo vytvořeno, aniž bychom si toho byli vědomi, protože naše vědomí nás přepadlo neočekávaně.

Pozorujte vědomí. Je sebe-zářné. Je semínkem světa – stejné jako hiranjagarbha – zlaté lůno zmiňované v písmech. Vše je v něm ukryto. Krišna říká: „Džíva značí vědomí. Celistvost vědomí je moje pravá přirozenost. Soustřeďte svou pozornost na To, prostřednictvím čehož víte, že ´vy jste´. Vše, co je, je vědomí. Zapomnělo svou skutečnou totožnost. Proto věří, že je tímto malým tělem. Nezacházejte s tělem špatně. Ale pozorujte vědomí, které je v těle. To je posvátné zření Mne, Nejvyššího Já.“ Takto praví Krišna. Toto je jeho pravá zkušenost.

Ve světě je mnoho Guruů. Jen zřídka kdo vám řekne, abyste věnovali pozornost vědomí v lidském těle. Meditujte na své vědomí. Nevěnujte pozornost věcem poznaným skrze vědomí. Vaše vrozená láska k sobě sama je nejvyšším uctíváním. Buďte oddáni této lásce (´já jsem´), která nyní naslouchá. To vám přinese spokojenost. Tělo je pouhou nastalou událostí, stavem. Zkušenost nesmrtelnosti značí, že zde od tohoto okamžiku nikdy nebude zkušenost smrti. Uctívejte své vědomí jakožto Boha. Rituály jsou určeny jen ke krácení času.

Oddanost tohoto typu je předepsána k stabilizaci vědomí. Nepřijímejte žádnou myšlenku spjatou s vaším pohlavím, ať už mužským či ženským. Jedná se jen o náhodný stav, dočasnou fázi. Tělo může pokračovat anebo umřít, vy jste však výhradně zářným vědomím. Tak jak říká Guru – ten, kdo splyne se svou pravou přirozeností, je Jogín. To znamená, že vědomí realizovalo sebe samo. Uctívejte vědomí vědomím. Každá činnost toho, kdo zří vědomí jakožto vše-prostupující, je nabídkou ryzímu Brahman. Pocit ´jsem vzhůru´ je posvátným zrakem Boha. Vše je viděno Jím, On však není spatřen. Kdo je On? On je vaším čirým vědomím. Všech čtrnáct druhů nauk a osm duchovních sil náleží Jemu. Tělo je potravou vědomí, nikoli jeho podstatou.

Můžete pracovat, být mladým či starým; nikdy však nezapomenete, zda jste muž či žena. Nepřetržité rozjímání o vaší pravé přirozenosti by mělo být stejného typu. Vědomí oddaného je totožné s chodidly Boha (Pána). Díky Němu se hýbe celý svět. Krišna říká: „Já jsem vědomí v srdci každé lidské bytosti. Mé inkarnace znamenají inkarnace vědomí.“

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.