Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

106. Buďte ke svému vědomí loajální – (Nirupany)

26. 2. 2015 - Gabriela

maharaj_nirupana_12s.jpgZakoušíte čas. To značí, že jste svědkem času. Rovněž to znamená, že nejste časem. Zářné, všemocné vědomí pojalo sebe samo za tělo. Oslabilo se. Tělo je pouze potravou pro vědomí. Vědomí je nekonatel. Ono jen pozoruje. Přijalo jména, jako jsou Brahma, Višnu a Šiva. Nemá zrození ani smrt. Kdyby tu byly zrození a smrt, povědělo by vám příběhy tisíců zrození. Pamatuje si však i jedno jediné?

Nirupana 106

 Čtvrtek, 12. dubna 1979

Maharadžovy narozeniny (Hanumán džajántí dle hinduistického kalendáře)

Když vědomí realizuje vědomí, nazývá se to Seberealizace. Vědomí nemá formu, tak jak jej lze poznat? Jak zná vědomí sebe samo? Vědomí se ztotožňuje s tělem, které se mění již od dětství. Vědomí si je vědomo sebe sama, ale dosud se ne(roz)poznalo. Vědomí by mělo držet tělo stranou a na chvíli pohlédnout samo na sebe; pak se jeho vědění vytratí. Vědomí na sebe zapomene a následuje samádhí.

Vědomí je ve své podstatě univerzální. Tělo může náležet červu, ale jeho vědomí obsahuje vesmír. Toto bude pochopeno, jakmile vědomí realizuje sebe samo. Všechna jména náleží vědomí. Hodnota vědomí se liší podle různých typů těl.

Zakoušíte čas. To značí, že jste svědkem času. Rovněž to znamená, že nejste časem. Zářné, všemocné vědomí pojalo sebe samo za tělo. Oslabilo se. Tělo je pouze potravou pro vědomí. Vědomí je nekonatel. Ono jen pozoruje. Přijalo jména, jako jsou Brahma, Višnu a Šiva. Nemá zrození ani smrt. Kdyby tu byly zrození a smrt, povědělo by vám příběhy tisíců zrození. Pamatuje si však i jedno jediné?

Nedokážete se držet vědomí, jelikož je neomezené a všeprostupující. Buďte ke svému vědomí loajální. Zpočátku se můžete cítit neklidně, roztěkaně. Ono vás však nezklame. Odevzdejte se mu, protože je Bohem.

Naše skutečná přirozenost neví, že ´ona je´. Z tohoto se vyvinul pocit ´já jsem´, následován světem. Když jste ve stavu věčné Pravdy, jste před zkušeností. V tomto stavu není nic poznáno; neznáme se.

Ve stavu nevědomosti jste vtaženi do světských činností, ty však nebudou trvat věčně. Nemáte nic svého vlastního, co lze ochránit. Co je výslednou sumou naší spirituality? Je to nalezení pravdy a nepravdy o nás samých. Vše, co lze nalézt, je nepravdou.

Je to kvůli kvalitě sattva (schopnosti vědění), že zakoušíte pocit bytí. Tak, jako se v cukru projevuje sladkost, stejným způsobem se schopnost vědění, sattva, projevuje jakožto mysl. Vědomí může expandovat do jakékoliv šíře, ale znovu se musí stát neprojevené. To je jeho pravá přirozenost. Vy chcete svůj pocit bytí. Jak ale tuto potřebu naplníte? To, co je před věděním, ví, že kvalita sattva nepřetrvá. Pak kdo zdědí to, co udělalo/nashromáždilo vědění?

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.