Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

40. Meditujte na Já (z knihy Vše je iluze)

25. 2. 2015 - Aleš

SiddhaJá je bez pocitu úzkosti. Jakmile odejde vaše stále se měnící uchvácení iluzí, mysl se utiší a zakusíte, že jste Brahman. Duchovní síly (siddhis) jsou závislé na těle. Vytvářejí nadšení pro iluzi a mysl se opět začne čeřit. Jestliže tu je radostné nadšení, je tu touha po iluzi. Mimořádná radost, neboli obal blažeností (ánandamája), je také dopad iluze. V obou typech radosti existuje společný rys. Iluze poskytuje potěšení a potěšení zavdá příčinu utrpení. Být vzrušen a vzápětí zase unaven, je jako řetězec střídajících se .....

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

Já je bez pocitu úzkosti. Jakmile odejde vaše stále se měnící uchvácení iluzí, mysl se utiší a zakusíte, že jste Brahman. Duchovní síly (siddhis) jsou závislé na těle. Vytvářejí nadšení pro iluzi a mysl se opět začne čeřit. Jestliže tu je radostné nadšení, je tu touha po iluzi. Mimořádná radost, neboli obal blažeností (ánandamája), je také dopad iluze. V obou typech radosti existuje společný rys. Iluze poskytuje potěšení a potěšení zavdá příčinu utrpení. Být vzrušen a vzápětí zase unaven, je jako řetězec střídajících se stavů.

Prosím poslechněte si nyní, jak a kdy tento postoj vyvstává. Když se vaše pozornost stále více začne soustředit na Já, je s tím provázející vyvstání duchovních sil. Avšak využití těchto sil znamená ztrátu soustředění. Toto svádění je jen podvodný trik. Není to nic než návnada kladená iluzí.

Hlavním účelem duchovních sil je oklamat a chytit vás do osidel iluze. Existují čtyři typy neboli čtyři třídy duchovních sil: 1) vrozená síla, 2) síla způsobená léčivými prostředky, 3) síla vyvolaná opakováním manter a 4) síla získaná prováděním různých jógických praktik. Jeden druh síly je získán spojením prány (vitálních vdechů) a apány (výdechů z těla, vyměšovacích sil a plynů). Určitá síla je vrozená. Ryba například plave ve vodě. To je schopnost, která je jí přirozená a instinktivní. Tomu se říká vrozená síla. Některé síly či schopnosti jsou způsobené drogami. Některé jsou zase získány prováděním určitých pokání a rituálů, vynaložením určitého fyzického úsilí. Jiné síly jsou získány opakováním manter.

Vlastnosti ryb, plujících ve vodě a ptáků, létajících ve vzduchu, jsou vrozenými rysy. Kukačka si velice melodicky a přirozeně prozpěvuje. Tyto síly se nazývají silami vrozenými. Přijímáním léků je umožněna ochrana fyzického těla různými způsoby. Lidé například mohou přijímat ve zvyšujících se dávkách jed díky pravidelnému návyku přijímat tyto látky.

Síla získaná pokáním či obřady je tak velká, že s ní můžete podstoupit některé tvrdé zkoušky, jako třeba zkoušku ohněm, a provádět hatha-jógická cvičení. Někteří lidé dokonce sedí na mrtvém těle a opakují určitá slova či mantry a jiní zbaví zasaženého člověka jedu, který se mu dostal do těla po uštknutí hadem. Někteří lidé umí zaklínat rituály voodoo. Avšak pokud nic z toho neprovádíte a jen se soustředíte na Já, budete přirozeně všemi těmito silami vybaveni. Apánaváju (váju jako vítr) je velice mocná síla, ale je také velice hutná. Právě díky této síle je tělo podsadité a nepoletuje v prostoru, ale je rovněž tak prudké, že se může pohybovat a rozbořit i velký dům. Nicméně jakmile je vědomí zastavené a poklidné, apána a prána se spojí a převládne mír. Ve zdánlivém světě existují všelijaké objekty smyslů a zaměřením se na ně je pozornost automaticky obrácena ven. Brahman je nejvnitřnější. Zaměřením pozornosti mysli na Brahman začne mysl směřovat dovnitř a prána a apána se tímto způsobem přirozeně spojí. Když se takto spojí, vědomí ztratí svou dualitu, a tím získáte Brahman. Nabudete tím pravé Já a získáte čtyři druhy osvobození.

Bůh říká: „Jestliže se člověk soustředí na získání různých sil, nepřijde ke Mně. Mí oddaní netouží po duchovních silách, a Já je proto chválím a uctívám. Pravý vlastník všech sil jsem Já a mí uctívatelé nejsou nic než Já sám. Já jsem samotné Já, jež je Všemohoucí. Všechny síly jsou mou pravou přirozeností, proto jsem nazván Všemocným. Když oddaný dosáhne Mne, stane se zajedno se Mnou. On sám je Bůh. Dosáhl podstaty, Já všech sil. On už pak nic nechce. On je král a sláva celého království je jeho slávou. Mnoho sluhů mu slouží. Tento král je opravdu panovníkem všech. Je tu mnoho sil, mnoho siddhis, ale aby byla jejich existence možná, musí v nich být Já. Bez Já nemůže nic existovat. Takže Já všech sil, veškeré moci, a veškerého umění, je oddaný, a je proto rovněž Bůh. Já jsem zajedno s oddaným. Není tu žádné Já kromě Mne v mém bytí. To je Jednota bez druhého. To je známé pouze Mnou, nebo mým oddaným. Ostatní nepoznají toto tajemství. Jakmile se stanete vlastníkem všech sil, vzdáte se světského bohatství neboli Lakšmí, Bohyně blahobytu, a přesto se stanete manželem Lakšmí. Ten, kdo odkopne pryč všechny duchovní síly, všechny siddhis, bude opravdový Siddha. Je tu pouze Jeden Siddha, Já, neboli ÁtmaSiddha. Tento Jeden Siddha je Mistr jakožto Jeho pravá přirozenost (svarúpa).“

Ráno, 8. 12. 1934

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.