Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

41. Vzdejte se závislosti na světském pozemském životě (z knihy Vše je iluze)

4. 3. 2015 - Aleš

Největším zlozvykem je světský život. Říká se mu „největší závislost“. Kvůli němu je Paramátman považován za individualitu, a tím pádem je On (Paramátman) donucen žít světský život jakoby ve vězení. Všechny zlozvyky lze zahodit, ale nadšení pro světský život je nejtěžší pustit. Muž vidí ve své ženě svého drahouška do té doby, dokud ho žena poslouchá. Světský pozemský život je jinak označen za „zaslepeně temný život“. Největším lákadlem iluze je tento světský život. Ať je vaše soužení jakkoliv velké, svého nadšení pro světský život se pustit stejně nedokážete. Ten, kdo se zbavil tohoto sklonu, má obrovské štěstí. Je tu pouze jedna bytost, která světský život odsuzuje, a tou je světec. Nikdo jiný to nedělá. Nikdo nepomyslí na opuštění pozemského života, ani kdyby trpěl největšími možnými nesnázemi. Lidé se snaží upevnit své vazby k druhým tím, že jim projevují úctu a navzájem si gratulují k uskutečnění třeba jen malých věcí. Lidé spolu soutěží za účelem dosažení většího uznání a postavení. Tímto způsobem nabývají pocit, že jsou v životě šťastni. Jednají, jako kdyby tento nepřátelský zvyk byl něčím .....

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

Mistr vám řekne, že jste Brahman. Nicméně iluze je tak svůdná, že i když aspirant ví, že je Brahman, myslí si, že je individualita. Je to kvůli jeho chtivosti po objektech. Chtivost je samotná iluze. Jestliže chtivost skončí, iluze také skončí. Když iluze skončí, pak to, co zůstává, je Brahman. Takový je způsob jednání iluze. Proto nemějte pochybnosti o správnosti slov světce, jinak budete nuceni projít řadou milionů zrození a smrtí. K tomu, aby inteligence zapadala dobře do vztahu s Já, je milost Mistra nutná. Je nutné mít svou inteligenci spojenou s Já. To znamená, že koncept „Já jsem On (Sóham)“ by měl být v mysli.

Největším zlozvykem je světský život. Říká se mu „největší závislost“. Kvůli němu je Paramátman považován za individualitu, a tím pádem je On (Paramátman) donucen žít světský život jakoby ve vězení. Všechny zlozvyky lze zahodit, ale nadšení pro světský život je nejtěžší pustit. Muž vidí ve své ženě svého drahouška do té doby, dokud ho žena poslouchá. Světský pozemský život je jinak označen za „zaslepeně temný život“. Největším lákadlem iluze je tento světský život. Ať je vaše soužení jakkoliv velké, svého nadšení pro světský život se pustit stejně nedokážete. Ten, kdo se zbavil tohoto sklonu, má obrovské štěstí. Je tu pouze jedna bytost, která světský život odsuzuje, a tou je světec. Nikdo jiný to nedělá. Nikdo nepomyslí na opuštění pozemského života, ani kdyby trpěl největšími možnými nesnázemi. Lidé se snaží upevnit své vazby k druhým tím, že jim projevují úctu a navzájem si gratulují k uskutečnění třeba jen malých věcí. Lidé spolu soutěží za účelem dosažení většího uznání a postavení. Tímto způsobem nabývají pocit, že jsou v životě šťastni. Jednají, jako kdyby tento nepřátelský zvyk byl něčím úctyhodným.

Bůh smrti vám s radostí udělí mnoho druhů tělesných forem a s tím spojených různých problémů. Vzdejte se pocitu „moje“. Vězte, že tělo je váš nepřítel. Je jen velmi málo těch, kteří opravdu pochopili. Jen někteří šťastlivci, kteří dostanou požehnání od Gurua, jenž je Já, dokáží uniknout z této iluze díky správnému úsilí. Všichni ostatní jsou povinni se úmorně trmácet životem v různých vtěleních a mít mnoho zrodů v různých tělesných podobách a dobách trvání.

Požehnán je ten, kdo je osvícen díky učení Satgurua v tomto lidském zrození. Jen v lidském těle je možné prožívat „Blaženost Já“, osvobození. Zbývá vám velmi málo dní života, tak se vysvoboďte, dokud máte tu možnost. K osvobození dojde jen prostřednictvím učení Satgurua. Proto mějte víru v Gurua a dělejte přesně to, co vám vysvětlil. Všichni lidé uctívají toho, kdo je přivede na duchovní cestu. Jenže ti, kdo sami sebe nazývají znalci a odborníky, jen dál množí pochybnosti a vedou dost podivný způsob duchovního života. Nakonec skončí jako nešťastná individua a druhé učiní rovněž nešťastnými. Člověk, který je mimořádně vychytralý, je popravdě řečeno k ničemu. Uvrhne sebe a druhé do velké pohromy. Trpí důsledkem své vlastní pýchy.

Ten, kdo dospěje k poznání Skutečnosti, netrpí žádnými touhami či přáním. Všemohoucí Bůh dohlíží osobně na jeho blaho. Ať je hledající postižen slepotou či slabomyslností, Sám Všemohoucí Bůh slibuje: „Dohlížím na blaho toho, kdo na mne medituje.“ Duchovní osoba se nikdy nestane otrokem, který někomu slouží. Proto se netrapte. Učiňte z Boha svého přítele. Kdo by činil potíže někomu, kdo je ochraňován Bohem (Rámou)? Může tu být tolik nepřátel, kolik je hvězd na nebi, avšak pokud máte požehnání od Gurua, nikdo vám nezkřiví ani jeden vlas. Ten, kdo má víru v Gurua, nemá z nikoho strach. Co je ještě zapotřebí, je-li tu požehnání od Gurua? I kdyby byl váš osud ten nejhorší, požehnání od Gurua vše změní. To je ustavičně a velice důrazně uváděno v písmu a Védách. Věřte Védám. Považujte se pouze za Brahman. Pokud je váš intelekt pod kontrolou, budete mít úspěch. Mějte kontrolu nad intelektem a věřte Guruovi. Pokud to tímto způsobem provádíte, budete snadno zachráněni. Mějte důvěru v Satgurua. On vás určitě zachrání. Připomínáním si Satgurua dojde k trvalému zahnání iluze z vašeho života a rozvinutí dobrých vlastností. Kdykoliv někdo takový začne hovořit, pak je to učení světců, které přichází spontánně z jeho úst.

Věci tohoto světa, které lidé mají v lásce, plodí vždy strach. Máte-li v úmyslu provést na základě vyslechnutého názoru od světských lidí nějakou činnost, pak po jejím uskutečnění akorát přibude mnoho strachu. Staneme se zcela vyčerpáni, budeme-li se snažit držet si věci, které se objeví v iluzi, neboť tyto věci nakonec stejně zaniknou. Na druhé straně se oprostíte od strachu, budete-li poslouchat příběhy ze života světců. Posloucháte-li světce, tak to, k čemu na základě těchto přednášek dospějete, však pomíjivé není. Duchovní uskutečnění je plné štěstí. Nabudete-li zkušenosti v duchovním životě, uvědomíte si podstatu požehnání od Satgurua, které jste obdrželi. Pak se stanete šťastnějšími a budete pozorovat ubohý stav těch, kteří se vám posmívali. Požehnán je ten, kdo umírá ve chvíli, když provádí uctívání Pána Hariho (Višnu). Kdo dokáže popsat jeho štěstí? Pouze On si uvědomuje své nesmírné štěstí. On je jen a jen Paramátman. Stanete se podobně jako světec Tukárám Bohem Bohů. Poslechl a následoval jsem Nejvyšší Pravdu od světce a stal se otcem všech otců, konečně jsem Bohem. Kromě toho neměl můj život žádný užitek.

Ve stručnosti, lidé jsou jako osli. Nikdy neposlouchají, neboť jsou od narození silně podmíněni a formováni návyky. Ale ti, kteří si vyslechnou pravdu, získají realizaci Já. Odpřísáhněte, že se budete obětovat ve službě Satguruovi a nikdy nepřestanete v srdci uchovávat jméno Boha, Hari. Paramátman se nachází poblíž toho, kdo má neotřesitelnou víru. Jak jsem právě sdělil, pokud budete kráčet po duchovní cestě, a budete se držet toho, co vám bylo vysvětleno, budete vedeni a chráněni samotným Paramátman, vaším božským přítelem, Satguruem Bhausahebem Maharadžem. On ochrání váš dům a majetek.

vlevo foto Šrí Bhausahéba Mahárádže, který zavedl v tradici Navnath Samradája (někdy také zvané Inčigiri Sampradája, pojmenované po místě Inčigiri, kde Bhausaheb založil ašrám a postavil samádhí svému Guruovi Šrí Gurulingadžangamovi) zpívání bhadžanů. Bhausahéb Maharádž  je Guru Šrí Siddharáméšvara Mahárádže.

Ti, kteří mají víru, získávají faktický a uctívateli velmi dobře poznatelný důkaz. Božská kráva (Kamadhenu) splní všechna přání pouze těm, kteří mají naprostou víru. Bůh je spokojený, máte-li víru. Pokud si myslíte, že je s kvalitami, pak On je takový. Jestliže Ho spíše chcete mít bezforemného, je bezforemný. Dostane se vám takové zkušenosti, jaká je vaše víra. Jasně vysvětlit učení a odstranit pochybnosti je prací světců. Tomu, kdo to přijme, se to stane užitečné. Tomu, kdo to nepřijme, nebude činěn od nikoho nátlak. Je na každém, co si myslí. Bůh je takový, jaká je vaše víra. Jedna osoba si oholila hlavu a nabídla své vlasy Bohu. Bůh jí dal zrození medvěda. Pokud mu nabídnete sebe se vším všudy, budete Nejvyšší Já, Paramátman. Nabudete „To“.

Večer, 8. 12. 1934

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.