Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 25/3 Meditace na vědomí vás dovede na konec sebe-dotazování (přepis audionahrávky)

10. 2. 2015 - Aleš a Gabriela

Nikdo se nemůže vyhnout smrti, tak proč nedosáhnout to nejlepší před smrtí. Můj Guru říkával: „Čelíte-li setkání s tygrem v džungli, nepanikařte a neumírejte. Běžte beze strachu vstříc tygrovi. Mnohokrát to tygra vystraší a uteče.“ Světci vám říkají, abyste neumírali poddajně (sklesle), ale abyste žili s jistotou o „Já“, přesvědčením o „Já“. To, co nebylo a co se nyní jeví, je odkázáno k zániku. Tak proč padat k chodidlům toho (jako v případě tygra) se strachem? Věnuje tomu někdo pozornost? Je-li smrt jistá, s jakou totožností si přejete umřít? Rozhodněte se. Musíte se rozhodnout, s jakým poznáním budete umírat. Vaše existence se jeví být pevná a neměnná, je však závislá na dechu – nádechu, výdechu. Pro toho, kdo je usazen v tomto poznání, neexistuje nikdo jiný kromě něho samého a zůstává bez totožnosti. Toto se přihodilo mně.

Audio 25/3 Meditace na vědomí vás dovede na konec sebe-dotazování (přepis audionahrávky)

Vaše vědomí je výsledkem pěti elementů, tří gun, Prakrti a Puruši, které po sečtení dávají podle sankhja jógy číslo deset. To vše vytváří naši lásku „Já“. Avšak bez meditace není sankhja jóga nápomocná. Musíte se držet své pravé formy, vědomí, Átman. Musíte žít jako to. Nesmíte na to zapomínat. Když si opakujete mantru, připomínáte si to, co jste. Nakonec musíte žít s přesvědčením, že jste Átman. Vaší formou je Guru, vaší formou je Bůh, vaší formou je Brahman. S objevením se vědomí jste si začali uvědomovat svou existenci. Meditace na vědomí vás dovede na konec sebe-dotazování. Všechny vaše otázky (pochybnosti) týkající se pěti elementů, osudu, vědomí, Brahman atd. budou zodpovězeny zevnitř a ukončeny.

Podobně jako voda tryskající z fontány – nejdříve chrlí nahoru, pak padá a dole se usadí. Hledající obdrží poznání, využije ho a usadí se u zdroje. Toto vše je pouze rozprostřením se toho. O čem mluvím? To vše je výhradně o vašem poznání „vy jste“, které naslouchá. Nyní popisuji vaše vědomí. Vaše takzvané vědomí je objevení se pocitu bytí. Vaše vědomí je ale v satvě neboli potravinovém výtažku pěti elementů. Sladkost cukru je v cukru, nikoli mimo něj. Podobně láska „Já“ je v satvě. Vaše láska „Já“ je v satvě vašeho potravinového těla. Pouze si to vyslechněte a zapamatujte. Nediskutujte o tom s někým dalším. Měli byste žít v souladu s tímto poznáním. Je-li vaše poznání pouze k debatám, jste nevědomá bytost a posluchač je též nevědomý. Když realizovaná bytost potká realizovanou bytost, dojde k výměně slov, když se střetnou osli, vymění si kopance.

Když debatují nevědomí lidé, je zde nepřátelství a hádka. Když se napijete nektaru Guruových chodidel, spatříte sebe sama jako samotného, vše-jediného (alone; all one). Nebudou zde pro vás žádní druzí. Tato samo-jedinost se nazývá Jógou „Já“ – Átma jógou.

Oddaností hledajícího je zde míněna láska k vědomí, láska „Já“. Oddaný se stane zajedno se svým vědomím – nazývá to chodidly Boha, chodidly Gurua. Ten, kdo pije Nektar, je skutečným oddaným, jenž je samojediný, ryzí Brahman. Je „stavem“ Parabrahman, který je za poznáním i nevědomostí.

Slovo Hamsa označuje labuť – impozantní zrození. Takzvaně realizovaní považující se za někoho, nedokáží zůstat bez pózy, postoje. Pokládají se za Brahman, avšak ´individuální´. S pózou přichází omezení, to je patrné. Když přijmete důležitou práci, spolu s ní přicházejí i povinnosti a odpovědnost. Někteří se považují za Boha s určitým jménem; toto jsou rovněž pózy, s nimiž přichází omezení. Tito lidé mohou vystavovat jisté síly, ale pokud nenásledují příkazy této pózy, tak trpí. Když však pijete Nektar Guruových chodidel, jde o něco zcela jiného. Zde cíl, prostředek a ten, kdo cíl završuje (dokonalý), nejsou třemi, ale jedním. Tak jako to zcela prostě vyjádřil světec Tukaram: „Kapka prostoupila celým vesmírem. Vesmír přebývá v nepatrné (malé) věci. Znalec toho je Světec, Paramahansa.

Nikdo se nemůže vyhnout smrti, tak proč nedosáhnout to nejlepší před smrtí. Můj Guru říkával: „Čelíte-li setkání s tygrem v džungli, nepanikařte a neumírejte. Běžte beze strachu vstříc tygrovi. Mnohokrát to tygra vystraší a uteče.“ Světci vám říkají, abyste neumírali poddajně (sklesle), ale abyste žili s jistotou o „Já“, přesvědčením o „Já“. To, co nebylo a co se nyní jeví, je odkázáno k zániku. Tak proč padat k chodidlům toho (jako v případě tygra) se strachem? Věnuje tomu někdo pozornost? Je-li smrt jistá, s jakou totožností si přejete umřít? Rozhodněte se. Musíte se rozhodnout, s jakým poznáním budete umírat. Vaše existence se jeví být pevná a neměnná, je však závislá na dechu – nádechu, výdechu. Pro toho, kdo je usazen v tomto poznání, neexistuje nikdo jiný kromě něho samého a zůstává bez totožnosti. Toto se přihodilo mně. Nic neslyším, dostal jsem se za všechny touhy. Nemám žádné potřeby, ani světské, ani duchovní. Hovořím o sobě. Nemám důkaz, jaký bych nabídnul. Mým jediným svědkem je můj Satguru. Můj Satguru je bezforemný, neomezený, za (před) bytím, bezžádostivé Parabrahman.

Mé Bytí se stalo Božské. Jak může být spáleno to, co není jako vlákno. To, co není jako prostor, jak v Tom může existovat slovo? Protože slovo je kvalitou prostoru. Znalec se dostal za toto vše. Bez přijetí nějaké pózy, toto je to, co jsem. Tak jako to vyjadřuje báseň: „Když vše je Brahman, co je velké a co malé? Zde končí veškerá soutěživost, nepřátelství a očekávání od ostatních – velké NE.“ Naslouchejte tomuto. Budete mít nějakou představu o „stavu“ bez pózy. Připomínání si někoho nemůže vést k nějakým očekáváním od něj. Je to tak, protože samotné připomenutí se stalo Bohem neboli Brahman. Připomínání přijalo formu vesmíru. Je zde pouze přátelství a láska, ale žádná očekávání. Nezbyla zde žádná totožnost, která může něco očekávat nebo si užívat. Nic hodnotného, co by bylo k užitku, nezůstalo. Skončeme – vy můžete také učinit tento popis svým vlastním, a to pitím Nektaru Guruových chodidel.

Džaj Guru!

konec třetí závěrečné části přepisu audio nahrávky č. 25 Šrí Nisargadatta Maharadže

 

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

Překlad: Aleš a Gabriela Adámkovi

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.