Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

103. Satguru je vaše vlastní přirozenost – (Nirupany)

12. 2. 2015 - Gabriela

/nisargadatta_bidi.jpgPřirozeností Brahman je vědomí. Dokud je zde jemné tělo, je tu ego. Když je zničeno, není tu žádné zrození. Tělesné vědomí je nahrazeno univerzálním Nekonečnem. Stav Parabrahman a milost Sadgurua jsou jedno a totéž. Značí to realizaci vaší vlastní přirozenosti. Tím co jste si zde vyslechli, se stanete a potom sestoupí milost Gurua. Nejsme ničím jiným než přirozeností Sadgurua. Vědomí v těle je v pohybu přijímaje různé koncepty ve světě. Ten, kdo plně upřel svou pozornost na slova Sadgurua, zcela jistě obdrží Jeho milost. Přirozenost Sadgurua se mu odhalí a stane se zřejmou. Pochopíte, že vy a Guru jste totéž.

Nirupana 103

 Čtvrtek, 29. března 1979

Přirozenost Sadgurua je věčná a neomezená. Ráma, Krišna, Hari atd., to vše jsou Jeho ozdobná jména (tato jména náleží vědomí v jejich tělesné formě).

Když je koncept zrození prokázán jako neskutečný, vše, co přichází s ním, je rovněž prokázáno jako neskutečné. Guru je Parabrahman. Poté, co to pochopíte, podržíte si to uvnitř sebe sama a stanete se přirozeností Gurua. Jakmile je jemné tělo vyhlazeno, není již zde dále koncept smrti. Pak to, co zůstává, je nezrozený princip. Tělesné vědomí a pocit konatelství zmizí v důsledku Guruovy milosti. Jakmile to pochopíte a vstřebáte, nikdy to neztratíte.

Milost Sadgurua značí projev Jeho vědomí. Vědomí má pocit individuality kvůli tělu. Tento pocit odejde a to, co zůstane, je úplnost.

Přirozeností Brahman je vědomí. Dokud je zde jemné tělo, je tu ego. Když je zničeno, není tu žádné zrození. Tělesné vědomí je nahrazeno univerzálním Nekonečnem. Stav Parabrahman a milost Sadgurua jsou jedno a totéž. Značí to realizaci vaší vlastní přirozenosti. Tím co jste si zde vyslechli, se stanete a potom sestoupí milost Gurua. Nejsme ničím jiným než přirozeností Sadgurua. Vědomí v těle je v pohybu přijímaje různé koncepty ve světě. Ten, kdo plně upřel svou pozornost na slova Sadgurua, zcela jistě obdrží Jeho milost. Přirozenost Sadgurua se mu odhalí a stane se zřejmou. Pochopíte, že vy a Guru jste totéž.

Zkušenost světa a snu přichází skrze tělo. Co je nakonec v těle? S tímto poznáním vaše jemné tělo odpadne a to, co zůstane, je ryzí vědomí. Nyní nemá hledající žádnou individualitu, žádný koncept zrození. Ten, kdo nerealizuje Já, se musí chovat v souladu s přirozeností času. Životní délka – od narození do smrti – je sezónním obdobím; je časem. Všechny vaše zkušenosti závisí na čase. Proto to jednou provždy pochopte dříve, než váš život skončí. Pro Džňánina je den pouhým okamžikem. Všechny věci jsou vykonány měřením okamžiků.

V jaké formě se chcete uchovat? To, co jste nyní, je pouze sezónní, a tudíž dočasné. Jestliže pochopíte podstatu času, pak čas transcendujete. Vše toto bude vyjasněno prostřednictvím slov Gurua. Uvnitř vás neustále vibruje bzukot vědomí. Pouze jej pozorujte.

Během období nevědomosti je osvobození nezbytné. Poté, co obdržíte poznání Já, vám toto osvobození slouží. Dokud je zde nepatrná stopa individuality, je tomu tak, že osvobození je nutné. Individualita závisí na čase. Znalec času je Sadguru. Ten, kdo závisí na čase, se nikdy nepřestane obávat. Znalec času nepotřebuje dobu života. Blažený klid značí realizaci naší bezčasé pravé přirozenosti. Vaše zkušenost času je mezi rozbřeskem vědomí a jeho zapadnutím.

Sadguru je vaše vlastní přirozenost. To, za co se osoba považuje, je podstatou času. Je to pocit ´já´ a ´moje´, nic víc. A přesto tu nic takového není. Buďte velice tišší. Neobtěžujte se něco získávat či se něčeho vzdávat. Pouze mysl je narozena, vy nikoli.

 

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.