Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

V.1. - Důležitost Mistra (z knihy Dásbódh)

6. 2. 2015 - Ivan

//Shri Ram//
1. Ach Velký Sadguru! Ty jsi ten, jehož touhy jsou již naplněny. Jsi Největší Člověk. Jsi Ráma, který je Átman. Tvá velikost nemůže být popsána. Je nepopsatelná. Vítězství Tobě.
2. Díky Tvé milosti dostává žák, který je toho hoden, přímo to, co je těžké pro Védy a co je nevysvětlitelné ,,slovem''.
3. To, co je tajnou naukou jogínů, to, co je příbytkem Pána Šankary, to, co je místem odpočinku samotného Odpočinku, to, co je nepochopitelným tajným principem -
4. Tímto Brahman, díky Guruově pomoci, se žák sám sám stává a není chycen do sítě světského života.
5. Nyní, díky laskavosti Gurua, hodlám popsat kvality Guruů a žáků, hledající by jim měl porozumět a tím, že pozná svoji pozici, by se měl odevzdat Guruovi.

6. Obecně, Brahmín je Guruem pro všechny. Dokonce i když nenásleduje pravidla chování striktně, člověk by mu měl sloužit s jednobodově zaměřenou pozorností.
7. Pánové! Pro tyto Brahmíny Narayana podstoupil mnoho inkarnací. Pán Višnu nese stopu kopance od světce Bhrugu na hrudi a nazývá ji Shrivatsa! Všichni ostatní nemusí být bráni v úvahu.
8. Rozhodnutím Brahmína se dokonce i šúdra (považovaný v těchto dnech za nízkou kastu) stane Brahmínem. V kovových nebo kamenných sochách přebývají Bozi, kterým to přikázali Mantry Brahmínů.
9. Osoba, která není zasvěcená stužkovým obřadem je pouze šúdra. Proto se zasvěcený nazývá dvakrát zrozený, protože se předpokládá, že se při tomto obřadu narodí znovu.
10. Je nepopiratelným tvrzením Véd, že Brahmín je úctyhodným pro všechny. To, co není podle Véd, není ,Standart' a nelíbí se Bohu.
11. Joga, oběť, přísaha, dodržování pravidel, dobročinnost jsou možné díky Brahmínům. Navštěvování poutních míst je možné za pomoci Brahmínů a žádné obřady a rituály nemohou být nikdy prováděny bez Brahmínů.
12. Brahmíni jsou Védy v lidské podobě, Brahmíni jsou Bůh. Díky požehnání Brahmínů mohou být všechny naše touhy naplněny.
13. Uctíváním Brahmínů se naše mysl očišťuje a je obrácena k Bohu a díky doušku vody, které se dotkli Brahmíni, se lidé dostanou do nejvyšších nebes.
14. Pokud se někdo rozhodne pohostit sto tisíc lidí, pouze Brahmíni jsou hodni tohoto pohoštění. Při takových společenských činnostech se o ostatních kastách neuvažuje, ale je potřeba říci, že Bůh pro své požehnání nepovažuje za důležité nic, kromě čistého pocitu úcty od uctivatele a v něm má zalíbení.
15. Takže, můžeme říci, že Brahmíni jsou respektováni velkými Bohy! Co o nich můžeme říci, ubozí lidé? Dokonce i když není osoba Brahmína inteligentní, Brahmíni obecně jsou hodni projevu úcty ode všech.
16. Osoba z nejnižší kasty může být velice učená a znalá slova, ale nemůže být postavena vedle Brahmína a uctívána. To se nestává.
17. Tím, co je vykonáno proti společenským normám, Védy pohrdají a je to nazýváno kacířským učením.
18. Ti, co jsou uctívateli Hari a Hara mají velkou důvěru a víru v Brahmíny. Mnozí byli očištěni uctíváním Brahmínů.
19. Můžete se tedy zeptat, jestliže je možné realizovat Boha bohů uctíváním Brahmínů, Proč je potřeba jít k Sadguruovi, ale je rozhodně pravda, že bez Sadgurua Seberealizace není možná.
20. Brahmín je hodný uctívání ve vztahu k rituálům a ostatním aktivitám a k tomu, aby byli prováděny v souladu s naší vlastní kastou a náboženstvím, ale opravdového poznání nemůže být dosaženo bez pomoci Sadgurua a jestliže zde není žádné poznání Brahman, je zde utrpení a nelze se vyhnout řetězu zrození a smrti.
21. Je jisté, že poznání nemůže být nikdy dosaženo bez Sadgurua. Nevědomí lidé jsou jednoduše unášeni proudem světského života.
22. Jakýkoliv čin vykonaný bez základu poznání se stává kořenem pro znovuzrození. Proto se musí člověk držet chodidel Mistra, Sadgurua.
23. Ten, kdo touží vidět Boha, by měl žít ve společnosti světců. Není možné dosáhnout Boha bez společnosti světců.
24. Všechna úsilí v tomto směru jsou jednoduše zbytečná bez milosti Sadgurua. Jsou marná bez požehnání Sadgurua.
25. Pojďme si je vyjmenovat. Lidé provádějí posvátné koupele v měsících Kartik a Magh, skládají přísahy, dodržují speciální pravidla půstu, přispívají na dobročinnost a provádějí obřady, na konci periody pokání jedí, inhalují kouř, podstupují zkoušku tím, že sedí obklopeni ohni.
26. Naslouchají životním příběhům Boha Hariho nebo mytologickým příběhům, vedou rozpravy na tato témata s odpovídající vážností a chodí na vzdálená poutní místa.
27. Provádějí uctívání se zářivými nádobami a ostatními předměty púdži, jako jsou sedátka z trávy; vykonávají koupele a denní modlitby; dávají různé pasty (jako např. ze santalového dřeva) na čelo a ostatní části těla, užívají věnce, nálepky s posvátnými jmény na čela, atd.
28. Používají malé nádoby obsahující čisté předměty uctívání, nádoby na uchovávání sošek Bohů, měděné talíře se symbolickými kresbami bohů a bohyň a překrásné předměty užívané při provádění uctívání.
29. Zvoní hlasitě na zvony, recitují chvalozpěvy, modlitby a zbožné písně, zaujímají různé jógické pozice a dělají gesta rukama atd., meditují a obcházejí svatostánek ve chrámech a klaní se před sochami.
30. Provádějí uctívání pěti božstev společně, nabízejí velké množství hliněných 'Lingamů' Boha Šankary a obřad uctívání je zakončen ovocem a kokosovým ořechem.
31. Provádějí půsty s vírou, podstupují mnohé útrapy vykonáváním všech rituálů, ale sklízejí ovoce své Karmy, a tak, tím že jsou sobečtí, míjejí samotnou podstatu všeho hledání.
32. Provádějí oběti a ostatní náboženské činnosti, ale ve svých srdcích mají touhu po odměně, - a tak si, díky své vlastní touze, připravují půdu pro další zrození.
33. Studují všech čtrnáct odvětví vědy s mnohými útrapami a tvrdou prací a dokonce i když mají pod kontrolou všechny okultní síly a dosažení,
34. I tehdy, bez požehnání Sadgurua, konečné duchovní dosažení není možné a člověk se nemůže vyhnout útrapám v pekle v rukách Boha Smrti.
35. Do té doby, dokud zde není opravdové poznání, se nelze vyhnout cyklu zrození a smrti. Bez požehnání Gurua se nelze vyhnout ponížení a útrapám v děloze.
36. Všechny meditace, soustředění, polohy a pozice, všechno zbožné zpívání a modlitby jsou marné do té doby, dokud není dosaženo poznání Brahman.
37. Ti, kteří nedostali požehnání Gurua, bloudí v marné snaze, jako když slepec klopýtá a padá do příkopu nebo do hluboké jámy.
38. Tak, jako člověk může vidět skrytý poklad, pokud je mu léčivá mast s touto schopností vetřena do očí, stejně tak s učením, které dá Sadguru, je zde světlo poznání.
39. Bez Sadgurua je život promarněný, bez Sadgurua všechno není nic než bolest, bez Sadgurua, úzkost neodejde.
40. Požehnáním z rukou Sadgurua, se Všemocný Bůh stane projevený a nekonečná muka světského života jsou zničena.
41. Za starých časů bylo mnoho velkých světců a úctyhodných mudrců a duchovních autorit velkého významu, ale i oni byli schopni mít poznání a božskou moudrost od svých Sadguruů.
42. Šrí Ráma, Šrí Krišna a ostatní z těchto vysoce postavených byli velice dychtiví ve službě Guruovi. Siddhové, mudrci a světci, ti všichni vykonávali službu Guruovi.
43. Dokonce vládci tohoto celého vesmíru, bohové Hari, Hara a Brahma, se stali pokornými u chodidel Sadgurua, a nebyli by se stali tak významnými bez milosti Sadgurua.
44. Proto ten, kdo touží po osvobození, by se měl odevzdat Sadguruovi, protože osvobození nebude nikdy možné bez vedení Sadgurua.
45. Nyní, jak poznat ,dobré' Guruy? Nejsou jako ostatní běžní učitelé různých oborů. Jsou to ti, jejichž požehnáním vyzařuje čistá božská moudrost.
46. Způsob, jak poznat Sadgurua, je vysvětlen v následující kapitole. Posluchači prosím naslouchejte popisu ve stejném pořadí.

Tak, v 5. Dášace Dásbódhu, v dialogu mezi Guruem a žákem, byla tato 1. kapitola se jménem ,,Důležitost Gurua'' zakončena.

přeložil Ivan Wiesner

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.