Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

104. Veškeré zdánlivé štěstí, které zakoušíte, se stává zdrojem utrpení – (Nirupany)

5. 2. 2015 - Gabriela

maharaj_audio_6.jpgI když je Džňánin všeprostupující, má pořád jednu žádost. Poznání by se mělo vyvíjet. Vytrvale vyhlíží někoho, kdo by byl hoden obdržet poznání a předávat ho dál. Všichni jsou jako takoví oddanými Boha. Oddanost k Bohu je oddaností k Já. Vše je děláno proto, aby byl zachován pocit ´já jsem´. Pokud dle Guruových slov uctíváte bezforemné vědomí, budete nesmrtelní a nezničitelní. Pochopíte, že vaše pravá přirozenost je Parabrahman.

Nirupana 104

 Neděle, 1. dubna 1979

Běžní lidé nedokáží nabýt Seberealizaci. Rozpoznávají se jakožto těla. Dokud není tělesné ztotožnění vykořeněno, nemůže vyvstat vědomí Já. Fakt je ten, že nečistota hrubého těla nemůže zasáhnout vědomí v těle. Přesto se toto stejné vědomí pohybuje ve formě těla. Veškeré zdánlivé štěstí, které zakoušíte, se stává zdrojem utrpení.

Já se ztotožňuje s tělem a ztrácí svou dokonalost. Dokud je zde koncept zrození, je tu mizérie. Vědomí je bezforemné, ryzí a posvátné, je však zatíženo koncepty ega a zrození. Ten, kdo je znechucen světskými záležitostmi, se stává odpoután. Kvůli tělesnému ztotožnění se vědomí smíchalo s pěti elementy. Poznání v těle je posvátným zrakem Boha. Je to On, kdo vás přiměje pochopit, že představa zrození je falešná. Likviduje pocit individuality.

Vědomí je zaneprázdněno mnoha myšlenkami. Pod Guruovým vedením jej musíte otočit a vrátit dovnitř sebe sama. Ten, kdo pochopí, že mezi jeho vědomím a Guruem není rozdíl, dojde osvícení. Pokud uvěříte, že nejste tělo, obdržíte Milost Gurua. Vědomí je nekonečné a neomezené. Jak tedy může mít smrt? Díky Guruově milosti se zrození těla stane zrozením Brahman. Pak hledající zapomene, že je nějakou konkrétní individualitou.

I když je Džňánin všeprostupující, má pořád jednu žádost. Poznání by se mělo vyvíjet. Vytrvale vyhlíží někoho, kdo by byl hoden obdržet poznání a předávat ho dál. Všichni jsou jako takoví oddanými Boha. Oddanost k Bohu je oddaností k Já. Vše je děláno proto, aby byl zachován pocit ´já jsem´. Pokud dle Guruových slov uctíváte bezforemné vědomí, budete nesmrtelní a nezničitelní. Pochopíte, že vaše pravá přirozenost je Parabrahman.

Má Já potřeby typu – jídlo, manžel (manželka), děti – anebo jsou tu pro hledajícího? Já je mylně pokládáno za formu těla. Ti, kdo mají poznání Já, prostoupili celý projev a transcendovali jej. Jsou Parabrahman – mimo formu a kvality. Pokud jste realizovali Já, rituály, náboženství, černá či bílá magie, kletby nebo duchové na vás nemají žádný dopad (jsou pro vás bezvýznamné). Namísto toho se obrátí a zasáhnou ty, jež je na vás směřují. Ten, kdo si zahrává s Džňáninem, přináší sám sobě neštěstí. Věříte-li věštcům (kartářům, vykladačům atd.), nenabyli jste poznání Já.

Ve snu byl spatřen svět. V tomto snu se objevilo také vaše tělo. Sen posléze skončil a svět se vytratil. Pak co se stalo Tomu, kdo viděl sen? Viděl tam ležet Své tělo? On nikdy nepřišel a nikdy neodešel. Átman není pránou. Pochopte tento fakt. Nebude stačit, pokud si to jen budete uchovávat v paměti. Co je v tomto těle tím, kvůli čemu víme, že ´my jsme´?

Musíte praktikovat oddanost ke Guruovi (neduální uctívání). Buďte pozorní. Připravte sebe sama na to, abyste na konci svého života zažívali radost. Pro ostatní je to úzkostlivá a děsivá událost.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.