Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 25/2 Dokud neznáte svůj původ, původ vašeho vědomí, budete kontrolováni (ovládáni) svou mysli (přepis audionahrávky)

3. 2. 2015 - Aleš a Gabriela

Maharádž: Když individuální duše pije Nektar z Guruových chodidel, zjistí, že je sama universální duší, Išvarou. A pět elementů se spojí a utvoří formaci spolu s tekutinou, jejíž kvalitou je vědomí. Nyní si to jen vyslechněte a pamatujte. Stále více se strachujete, protože si chcete ochránit své bytí (svou existenci). Ve skutečnosti však nepřítomnost bytí byla něčím zcela velkým, neboť jste byli prosti veškerého vyrušování, a byli jste bez jakýchkoliv potřeb. Byla zde naprostá nepřítomnost bolesti a potěšení. Z tohoto plně (blaženého stavu) se objevilo toto vědění a vše další v něm. Absolutno je vše obsahující. Nevědomky jsem se stal tím (vědomím ´já jsem´). Objevení tohoto vědomí a našich životních období až do věku dvaceti pěti let - to vše je spontánní událostí. Přispěl jste nějak tomuto výskytu? ...

Audio 25 – druhá část

Uvedete-li slova světce do života, budete spatřovat celý vesmír jako svůj domov neboli se sami stanete vším, včetně pohyblivého a inertního. Tato realizace přijde díky vypití Nektaru z Guruových chodidel. Budete spatřovat své vědomí jako nekonečné a vše zahrnující. Kdo je vědom v tomto vědomí? Můžeme odpovědět na tuto otázku? Můžeme na ní odpovědět, aniž bychom to (vědomí) nějak pojmenovali? Jména jsou dávaná z praktických důvodů. Kdo je vědom? Jestliže ho (vědomí) nějak označíme, pak to můžeme pochopit. Nyní (v nevědomosti) řeknete, že jméno těla je vědomé.

Nejprve je člověk hrdý na své jméno. Jméno dané tělu trvá po tři generace (v Indii). Podle hinduistické tradice je proveden na zesnulém pohřební obřad. Jeho jméno je vysloveno při tomto obřadu. Zdalipak se jméno zesnulého zhmotní? Kdo potom obdrží oběť? Zde jak darující, tak obdarovaný jsou neskuteční. Tento fakt se stane jasný tomu, kdo pije Nektar z Guruových chodidel. On je v blaženém stavu, který nelze popsat. On je ve stavu bez myšlenek, v blaženosti své vlastní pravé přirozenosti. Tato blaženost není díky nějakým vnějším příčinám.

Světská potěšení jsou tu v důsledku vnějších příčin. Někteří rádi zpívají či poslouchají hudbu, jiné baví návštěva divadla či kina, jiní zase vynechají jídlo a berou to jako zábavu. Všechny lidské radovánky jsou kvůli vnějším příčinám. Ale (opravdová) blaženost a radost náleží (je v) Já. Jeho skutečná existence je blažená. Vy také zakoušíte tuto blaženost – a to v hlubokém spánku. Radost spánku tu není kvůli nějakým vnějším příčinám. Tato radost tu je v důsledku zapomnění své tělesné totožnosti muže či ženy. Ve spánku je radost způsobená zapomněním těla, ale blaženost hledajícího je pravou přirozeností Já. Blaženost Já je hodna snažení (nalezení).

Když individuální duše pije Nektar z Guruových chodidel, zjistí, že je sama universální duší, Išvarou. A pět elementů se spojí a utvoří formaci spolu s tekutinou, jejíž kvalitou je vědomí. Nyní si to jen vyslechněte a pamatujte. Stále více se strachujete, protože si chcete ochránit své bytí (svou existenci). Ve skutečnosti však nepřítomnost bytí byla něčím zcela velkým, neboť jste byli prosti veškerého vyrušování, a byli jste bez jakýchkoliv potřeb. Byla zde naprostá nepřítomnost bolesti a potěšení. Z tohoto plně (blaženého stavu) se objevilo toto vědění a vše další v něm. Absolutno je vše obsahující. Nevědomky jsem se stal tím (vědomím ´já jsem´). Objevení tohoto vědomí a našich životních období až do věku dvaceti pěti let - to vše je spontánní událostí. Přispěl jste nějak tomuto výskytu?

Ten, kdo si velmi přeje překročit (transcendovat) svou tělesnou totožnost a mysl, musí jít ke svému původu či zdroji. Veškerá ostatní aktivita, která není návratem k vašemu zdroji, vám nejen že nedá možnost přebývat ve Višnuově či Šivově příbytku (Vaikunta a Kailas), ale jen vám přivodí neštěstí a nespokojenost.

Protože dokud neznáte svůj původ, původ svého vědomí, budete kontrolováni (ovládáni) svou mysli. Jestliže máte rádi nějaký koncept, pak to bude vaše realizace Boha. Proto musíte pít Nektar z Guruových chodidel, který sám o sobě je formou vašeho Gurua, Boha. Ostatní aktivity vám přinesou nějakou odměnu, která se dá přirovnat odměně za práci od zaměstnavatele. Odměnou mohou být i duchovní síly, které najednou získáte. Avšak to vám nepomůže vyřešit vaši hádanku. Vaše břímě vás bude nadále tížit bez oddechu. Vláda mysli a intelektu nad vámi bude pokračovat. Rád bych vám chtěl zopakovat, že musíte meditovat na své vědomí. Tato meditace samotná je oddaností ke Guruovi, oddaností k Bohu.

Když vitální dech opustí tělo, lidé řeknou (o zemřelém), že se smaží v pekle. To se vám však nestane. Díky meditaci během takzvané smrti budete zaplňovat celý vesmír. To bude vaše nová forma. Proto získáte (stav) ne-bytí a vždy existující stav Parabrahman. Jeho kvality a typ se liší od těch (kvalit), které jsou spojené s tělem (tělesnou totožností). Smysly to pochopit nejde a myslí a intelektem to poznat také nejde.

 

konec druhé části přepisu audio nahrávky č. 25 Šrí Nisargadatta Maharadže

 

příště závěrečná třetí část audio nahrávky č. 25

 

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

Překlad: Aleš a Gabriela Adámkovi

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.