Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI



Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 25/1 - Nadvláda vaší mysli dokazuje, že jste ještě neobdrželi Nektar Guruových chodidel.

27. 1. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_nirupana_12s.jpgNaše spoutanost je v důsledku připoutanosti k našemu okolí, jak fyzickému, tak mentálnímu. Naše pocity ´já´ a ´moje´ jsou zde kvůli neústupnosti naší mysli. Po požití Nektaru Guruových chodidel se vše stane naprosto jasné a je tu Sebe-poznání. Není pak zapotřebí vyhledávat objasnění od ostatních. Třebaže jsem mezi lidmi, jsem stranou (do ničeho nezapleten). Co si o mně myslí mí spolužáci, je na nich. Pokud některý z nich dosáhne Sebe-realizaci, nejsem tím nijak rozrušen. Je to pro mě nemožné, protože jsem se napil Nektaru Guruových chodidel a v tomto světě využívám pouze a jenom toto.

Audio přednáška 25 Šrí Nisargadatta Maharadže – Nektar Guruových chodidel

„Nejdůležitější věcí zde je Nektar Guruových chodidel. Ten, kdo získá tento Nektar Guruových chodidel, přemůže mysl. Potom mysl ztratí svou nadvládu (sevření). Od dětství vás mysl kontroluje. Nyní však přišla pod vaší kontrolou. Bez tvé milosti nelze získat tento Nektar. Pouze tví oddaní mohou pít tento Nektar.“

Tímto Nektarem je naše vědomí, které indikuje pohyb vašich chodidel. Tento Nektar je dostupný pro každou lidskou bytost jakožto láska Já, přesvědčení o Já. Ten, kdo pije tento Nektar, je pravým oddaným. Pro skutečného oddaného existuje pouze Bůh a nic jiného. Takový oddaný pozbývá svou tělesnou totožnost, již nezůstává jakožto muž či žena. Mysl lze přemoci jen pitím tohoto Nektaru. Boží či Guruova chodidla značí vesmír neboli Já. Tento Nektar je vědomím v každé živé bytosti. Pamatujte si to, věnujte tomu pozornost a učiňte to svou totožností.

To, díky čemu víte, že ´vy jste´, to je Nektar chodidel Boha Hariho (Guruových chodidel). Proč se to nazývá Nektarem? Protože jeho požitím přestane smrt existovat. Dokud vás mysl kontroluje, čeká vás smrt. Vaše mysl vás kontroluje – to znamená, že trpíte rčeními své mysli.

Nadvláda vaší mysli jasně dokazuje, že jste ještě neobdrželi Nektar Guruových chodidel. Máte-li nějaké pochybnosti, zde si je může vyjasnit. Když mluvím k návštěvníkům, jsem vždy na správném místě. Nikdy z něho nesejdu. Všechny čtyři druhy řečí (para, pašjanti, madhjama a vaikhari) jsou v tomto Nektaru. Pití Nektaru je nejjednodušší způsob jak přemoci mysl. Snadno se ztotožňujete s tím, co vám vaše mysl říká. Když je mysl potichu, vy jste také zticha, není-li pravda?  

Když začnete pít Nektar Guruových chodidel, Sebe-poznání začne proudit zevnitř. Sebe-poznání je jako tryskající fontána. Příklad s fontánou byl ukázán proto, že voda ve fontáně tryská směrem nahoru.

Poznáte, co je skutečné a co neskutečné, ale to nejdůležitější je, že přijdete na to, co jste. Nabýváme správné poznání o sobě. Po nabytí tohoto poznání ztrácí nad námi mysl svou moc. Myšlenkové pochody pokračují dál, ale nyní nejsou rušivé. Vědomí se uvolní z mentálního sevření.

Naše spoutanost je v důsledku připoutanosti k našemu okolí, jak fyzickému, tak mentálnímu. Naše pocity ´já´ a ´moje´ jsou zde kvůli neústupnosti naší mysli. Po požití Nektaru Guruových chodidel se vše stane naprosto jasné a je tu Sebe-poznání. Není pak zapotřebí vyhledávat objasnění od ostatních. Třebaže jsem mezi lidmi, jsem stranou (do ničeho nezapleten). Co si o mně myslí mí spolužáci, je na nich. Pokud některý z nich dosáhne Sebe-realizaci, nejsem tím nijak rozrušen. Je to pro mě nemožné, protože jsem se napil Nektaru Guruových chodidel a v tomto světě využívám pouze a jenom toto. To je mé psací pero. Je to inkoust, který zaznamenal můj pocit bytí. Je to to, z čehož se objevilo mé vědomí.  To je princip Bhagaván, neboli Šeša šhaj (stav tmavé modři). Možná, že mě rádi posloucháte, ale to, co říkám, je těžko stravitelné. Je to proto, že spoléháte více na tělo a s touto totožností chcete uspět. Toto je vaše představa. Všechny vaše naděje dosažení zisků a úspěchu se opírají o vaší tělesnou totožnost. Vaše tělesná totožnost je základnou pro všechny vaše koncepty.  

Požitím Nektaru Guruových chodidel se tělesná totožnost a všechny vaše koncepty rozpustí a zmizí. Bez oddanosti nemůže individualita skončit. Proto je oddanost ke Guruovi nutností. Jeden srk Nektaru Guruových chodidel je dostačující. Druhé napití nebude zapotřebí. Jediný záblesk postačí k vymazání všech minulých a budoucích hříchů. Toto jsou slova Světce, který mluví o setkání s Pandurangou (pozn. př. nejspíš zde je myšlen Tukaram).

Pití Nektaru značí naprostou oddanost našemu vědomí, vědění, které se objevilo, aniž bychom to věděli, a potom se stává vašim samotným životem. Vědomí není nikdy omezeno na individualitu. Značí celý svět. S věděním je tu svět uvnitř a vně. Tak jako září drahé diamanty vevnitř i vně, ve vašem vědění je svět uvnitř i vně. Uvnitř sebe spatřujete snový svět. Vidíte-li ve snu vesnici, nachází se uvnitř, uvnitř vás. Zde uvnitř znamená v nitru vašeho vědění. Není-li zde vědění, není tu žádná vesnice. Věděním se zde míní Nektar Guruových chodidel. Když meditujete na své vědění, vědomí, poznání Já tryská nahoru jako voda z fontány. Získáte veškeré poznání o původu pěti elementů, tří gun, prakrti a puruša, které spolu dohromady tvoří skupinu deseti.   

V tomto procesu se vaše individualita přemění v tělo vesmíru a vy transcendujete veškeré poznání. S těmito změnami přestanete následovat mysli. Rozpoznáte falešnost myšlenek. Přemůžete mysl. Nevědomí lidé následují mysl jako by byla skutečná, což je vítězství (nadvláda) mysli. Považovat mysl za neskutečnou je vítězstvím Já. Poznejte poznání, které vychází z poznání.

Lidé mne žádají, abych jim ukázal cestu. Původ (zdroj) cesty je z poznání. Všechny pohyby jsou známy poznáním. K tomu, abyste poznali všechna tajemství, musíte přebývat ve zdroji své existence. Dokud nebudete ve svém zdroji, budete sváděni svou myslí a lidmi kolem vás. Pouze ve vašem zdroji se osvobodíte od veškeré nevědomosti. Potom budete svědkem času. Svědek času je před časem. Pak čas transcendujete a bude zde neomezená existence.  Budete zde bez počátku a bez konce. Toto vše dosáhnete pitím Nektaru Guruových chodidel. Potom budete plně ponořeni ve svém vlastním klidu. Tento klid nelze slovy popsat.

Ti, kdo pijí Nektar, plavou v řece blaženého klidu. V tuto chvíli naslouchejte a pamatujte si to. Všichni z vás zde či jinde jste způsobilí sdílet tento klid. Avšak místo sdílení tohoto klidu lidé upřednostňují držet se své totožnosti jakožto muže či ženy a žít v tomto světě. Více důvěřují svým tělům. Jsou si jisti tím, že se narodili, a že jednou zemřou.

Jak nyní rozlomit tento řetěz spoutanosti? Abyste se osvobodili od této spoutanosti, buďte si jisti tím, že vaše vědomí, kvůli kterému víte, že ´vy jste´ a ´Bůh, svět jest´, samo je Nektarem Guruových chodidel. Pak vám bude jasné, že to, co se objevilo jako vaše individuální vědomí, je ve skutečnosti životem celého světa. Potom pochopíte, že všech pět elementů je obsaženo ve vašem vědomí.

konec první části

 

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

Překlad: Aleš a Gabriela Adámkovi

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.