Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

IV.8. - Oddanost přátelstvím s Bohem (z knihy Dásbódh)

16. 1. 2015 - David

|| Šrí Rám ||
1. V předcházející kapitole byl popsán sedmý druh oddanosti. Nyní prosím pozorně naslouchejte popisu osmého druhu, kterým je sakhja bhakti neboli přátelství s Bohem
2. Prohlubte své přátelství s Bohem tak, že k vám bude připoután provazy lásky. To je hlavní rys osmého druhu oddanosti.
3. Měli bychom se chovat takovým způsobem, který má Bůh rád. Díky tomu přijde přátelství s Bohem.
4. Co má Bůh rád? Oddanost, víru, uctívání, přednášky (nirupany), vyprávění o Bohu za doprovodu hudby a zpívání plné lásky jeho oddaných.
5. To bychom tedy měli také dělat a měli bychom to dělat s láskou. Pokud děláme věci podle jeho mysli, tak přirozeně získáme jeho přátelství.

6. Kvůli přátelství s Bohem bychom neměli brát ohled na své pohodlí a měli bychom ho vroucně milovat z hloubi svého srdce, a to i za cenu vlastního života.
7. Opusťte starosti o svůj rodinný život a starejme se jen o Boha a o vyprávění příběhů o něm. Neustále mějte Boha ve své mysli.
8. Abychom získali přátelství s Bohem, tak se musíme odcizit i svým blízkým, pokud proti tomu protestují. A měli bychom vše, i náš život, obětovat Bohu.
9. Ať přijdeme třeba o všechen majetek, ale nesmíme ztratit lásku k Bohu. Takto bychom měli Boha milovat.
10. Bůh je naše vlastní Já. Nikdy bychom neměli své Já přehlížet. Nevzdalujme se od Boha tím, že budeme škodit vlastnímu Já. To je znakem hluboké lásky.
11. Když chováme takto hluboké přátelství k Bohu, tak se Bůh stará o naše dobro. Například Pánduovci byli zachráněni z hořícího domu díky tomu, že je všechny vyvedl ven tunelem.
12. Pokud chceme, aby k nám byl Bůh přátelský, tak je to v našich rukou. Ozvěna je stejná, jako naše řeč.
13. Pokud jsme tedy Bohu oddaní s naprostou láskou, tak je Bůh potěšen. Pokud dáváme najevo nechuť k Bohu, tak je námi také znechucen.
14. Pokud je někdo horlivě oddaný Bohu, Bůh ho miluje stejnou mírou. Takže vše leží v našich rukou.
15. Pokud se stane něco proti našemu přání, oddanost k Bohu zmizí. To ale záleží jen na nás. Proto by naše oddanost měla být pevná.
16. I když z mraků neprší, pták čatak neodletí někam jinam. Pokud měsíc nevychází, pták čakór na něj nepřestane čekat.
17. Naše přátelství by mělo být také takové. Pomocí rozlišování a s odvahou bychom neměli nikdy nechat svou oddanost Bohu ubývat.
18. Boha bychom měli brát jako svého přítele, svou matku, svého otce, své příbuzné, své vzdělání, svůj majetek, své peníze. Vše by mělo být považováno za Boha.
19. Všichni prohlašují, že nic a nikdo není bez Boha, ale jejich vnitřní přesvědčení tomu neodpovídá.
20. To bychom neměli dělat. Naše přátelství s Bohem by mělo být upřímné. Měli bychom v srdci neustále chovat paramátman.
21. Pokud se nenaplní naše světské touhy či se nevydaří naše plány a my se kvůli tomu rozzlobíme na Boha, tak to vskutku není znak pravého přátelství.
22. Musíme být přesvědčeni, že vše, co se děje, je od Boha a že to je zajisté dobré. Nikdy bychom se neměli od Boha vzdalovat tím, že se naše mysl bude lišit od jeho.
23. Vše, co děláme, by mělo odpovídat přání Boha. Vše, co činí, bychom měli chápat jako užitečné a přijmout to. Když budeme takto postupovat, tak k nám Bůh bude milý.
24. Láska Boží nemůže být přirovnána ani k lásce mateřské, protože v obtížné situaci matka své díte nezřídka i zabije.
25. Nikdy ale nikdo neslyšel o tom, že by Bůh zabil svého oddaného. Ty, kdo se odevzdají jeho nohám, chrání jako brnění.
26. Bůh je ochráncem oddaných. Bůh zachraňuje hříšníky. Bůh je společníkem opuštěných.
27. Bůh pomáhá zoufalým a zachraňuje je z mnoha neštěstí. Když byl slon Gadžéndra chycen krokodýlem, Bůh mu okamžitě přišel na pomoc. Zná vskutku srdce všech.
28. Bůh je oceánem milosti. Bůh je oblakem milosrdenství. Bůh nikdy nezapomene na své oddané.
29. Bůh ví, jak udržet lásku silnou. Proto by Bůh měl být naším přítelem. Příbuzní myslí jen na sebe, ve skutečné nouzi nám nepomohou.
30. Přátelství s Bohem nikdy nepomíjí. Jeho láska k oddanému se nikdy nevytratí. Bůh se nikdy neodvrátí od těch, kteří se mu odevzdali.
31. Proto bychom měli chovat přátelství výhradně k Bohu. Naše srdce by mělo být otevřeno jen pro něj. To je znakem osmého druhu oddanosti.
32. To, co platí pro Boha, platí i pro Sadgurua. Tak stojí psáno v šástrách. Proto bychom měli chovat přátelství plné lásky k Sadguruovi.


Tímto končí, ve čtvrté Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, osmá kapitola s názvem "Oddanost přátelstvím s Bohem".
Přeložil: David Dostal

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.