Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

100. Nejvyšší formou uctívání je pamatovat si to, co jsme si vyslechli od Gurua – (Nirupany)

15. 1. 2015 - Gabriela

maharaj_nirupana_17.jpgTen, kdo má neochvějné přesvědčení, že Guru je Paramátman, realizuje svou věčnou přirozenost bez jakéhokoliv úsilí. Pokora a odevzdání vás dovedou k realizaci vaší niterné přirozenosti. Pokud je vaše pozornost přesunuta k vaší pravé podstatě, mysl se vytratí. Můžete se klanět, ale nezapomínejte na to, že vy jste Tím, co je před tímto aktem. Váš pocit ´já jsem´ je před tím. Pocit individuality zmizí; ryzí pocit bytí setrvá. Můžete praktikovat oddanost, ale měla by být směrována k Tomu, kdo je znalcem vědomí. Když naše mysl zmizí, zatímco jsme bdělí, znalec vědomí je odhalen. Tisíce praktikují oddanost. Ten, kdo dosáhne cíle, má jednobodové zaměření.

Nirupana 100

 Čtvrtek, 22. března 1979

Ten, kdo má neochvějné přesvědčení, že Guru je Paramátman, realizuje svou věčnou přirozenost bez jakéhokoliv úsilí. Pokora a odevzdání vás dovedou k realizaci vaší niterné přirozenosti. Pokud je vaše pozornost přesunuta k vaší pravé podstatě, mysl se vytratí. Můžete se klanět, ale nezapomínejte na to, že vy jste Tím, co je před tímto aktem. Váš pocit ´já jsem´ je před tím. Pocit individuality zmizí; ryzí pocit bytí setrvá. Můžete praktikovat oddanost, ale měla by být směrována k Tomu, kdo je znalcem vědomí. Když naše mysl zmizí, zatímco jsme bdělí, znalec vědomí je odhalen. Tisíce praktikují oddanost. Ten, kdo dosáhne cíle, má jednobodové zaměření.

Jak může fungovat (pracovat) vědění, když tu není znalec? Vy jste vědomí. Jeho podporou je Sadguru, který je před vědomím. On je všeprostupující. Kdo bez Něj pozná vědomí? S odchodem tělesného vědomí odejde také individualita. Pod vedením Gurua oddaný realizuje, že není myslí a tělem. Je znalcem těla a mysli. Dosahuje Božství. Guru může praktikovat uctívání jako běžný jedinec, ale On je zbaven klamu. Mezi Sebou a Bohem nevidí žádný rozdíl.

Dokud je zde vazba k tělu a mysli, bude tu strach ze smrti. Popravdě tu žádná smrt pro vás není. Proč by tu měl být tedy nějaký strach? Nejvyšší formou uctívání je pamatovat si to, co jsme si vyslechli od Gurua. Ten, kdo ztrácí přirozenost svého džívovství (individuality), nabývá přirozenost Šivy. A i když vede světský život, vede ho jako službu svému Guruovi.

Nazývat své Já tělem je nemocí. Váš celkový světský život – děti, majetek a touhy – je jen pouhou zábavou, kde není co získat, ani co ztratit. Jste-li opravdový oddaný, mája (iluze) bude nabývat různé formy a sloužit vám. S oddaností jsou pochybnosti odstraněny. Není-li v těle vědomí, není tělo pouhou mrtvolou? Všechny činnosti náleží vědomí, nikoliv Mně (Znalci).

Slovo je zde kvůli pocitu ´já jsem´. Jazyk má schopnost rozpoznávat chutě kvůli vědomí. Buďte oddaní přirozenosti poznání Já. Jakou meditaci budete praktikovat? Meditující a Ten, na něhož je meditováno, jsou tímtéž. Naslouchejte (tomuto) pozorně, držte si to v mysli a rozjímejte nad tím. Pochopte svou připoutanost k světským věcem.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.