Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

IV.7. - Služba (z knihy Dásbódh)

9. 1. 2015 - David

|| Šrí Rám ||
1. V předcházející kapitole jsme rozprávěli o šestém druhu oddanosti, nyní si prosím s pozornou myslí vyslechněte popis sedmého druhu oddanosti.
2. Sedmý druh je znám jako služba. Měli bychom se zdržovat blízko brány chrámu a vykonávat všechnu práci, která bude třeba.
3. Měli bychom pečovat o ochranu majetku chrámu, který je majetkem Boha. Měli bychom dbát na to, aby nic nescházelo. Tímto způsobem bychom měli uctívat Boha den ode dne víc a víc.
4. Měli bychom opravovat rozpadající se chrámy. Pokud jsou nádrže vody ve špatném stavu, měly by se též opravit. Hospodářská stavení, pokoje i místa k odpočinku by se měla postavit i úplně nová, pokud je třeba.
5. Různé budovy náležející chrámu mohou být ve špatném stavu a měli bychom je opravit a pokud by se zdálo, že nějaké práce ustanou, měli bychom v nich pokračovat.

6. Do chrámu bychom měli opatřit slony, koně, vozy, ozdobné trůny, lůžka, palankýny, čtyřnohé stoličky a vimány (vozy bohů).
7. Slunečníky, kamenné kopule, vějíře z bílých chlupů, standardy s emblémem slunce, prapory a další podobné věci by se měly opatřit nové a opatrovat.
8. Různá vozidla, nejlepší sedadla a zlaté trůny by se měly opatřit, i když mohou stát mnoho peněz.
9. Měli bychom pro chrám zkusit opatřit různé krabice, nádoby, koše, truhlice, hrnce, nářadí a také zajistit skladovací místnosti a speciální místnosti pro všechny tyto věci.
10. Tunely, sklepy, dírky, tajné chodby a tajné dveře, pro ukrytí všech cenných předmětů – ty bychom měli zajistit a dát si s tím práci.
11. Měli bychom vynaložit úsilí, abychom pro Boha získali různé šperky a oblečení, různé drahé kameny i kovové nádoby a to včetně zlatých, pro použití v chrámu.
12. Zahrady s květinami a zahrady se stromy by se měly vysázet a všechny stromy by měly mít řádný přívod vody.
13. Chlívky pro zvířata, místa pro ptáky, jeviště pro divadlo, hudební nástroje a také dobré zpěváky bychom měli pro chrám získat.
14. Pro chrám bychom měli opatřit kuchyni, jídelny, skladiště, zásobárny, odpočívárny, pokoje, kde mohou lidé přespat, které by měly být dostatečně rozměrné.
15. Měli bychom zajistit speciální místa pro uchovávání voňavek a dalších aromatických látek a také pro potraviny a ovoce a také pro uchovávání různých tekutin v dobrém stavu.
16. Měli bychom opět uvést do původního stavu různá místa pro uchovávání předmětů a zvětšit slávu Boha a jeho chrámu – jak bych to vše mohl dopodrobna popsat?
17. Měli bychom být klidní a stále připravení vykonat jakoukoli službu, které bude třeba a neměli bychom zapomenout na to, co se musí udělat.
18. Také bychom měli slavit různé svátky jako jsou výročí narození, svátky, zvláštní příznivé doby odvozené od zatmění či pozice planet takovým způsobem, že se nad velikostí oslav budou podivovat u bozi v nebi.
19. Měli bychom udržovat slavnou tradici chrámu tímto způsobem a pokud je třeba, měli bychom pro Boha vykonávat jakoukoli podřadnou práci a v každé situaci bychom měli být pečliví.
20. V každé situaci bychom měli okamžitě opatřit co je potřeba a každou práci vykonávat s láskou.
21. Měli bychom zajistit, aby byla k dispozici voda na omývání nohou, pro koupele, pro rituály, pasta, barevná rýže, oděvy, šperky, voda, různé květiny, vonné tyčky, lampy a jídlo nabízené Bohu.
22. Nejlepší místa na spaní, studená voda, betelové ořechy, programy krásné hudby, to všechno bychom měli zařídit.
23. Vůně a květiny, různé vonné oleje, různé druhy ovoce by měly být po ruce.
24. Měli bychom kropit nádvoří a cesty vodou, doplňovat vodu v nádobách na vodu a prát oblečení.
25. Všichni hosti by měli být náležitě uvítání a o všechny jejich potřeby by mělo být postaráno. To je sedmý druh oddanosti.
26. Když musíme mluvit, naše řeč by měla být plná soucitu a lásky. Měli bychom mluvit milým jazykem, takže se mysl všech posluchačů uklidní.
27. Sedmý druh oddanosti jsem takto popsal dle svých schopností. Pokud není možné vykonávat skutečnou službu, měli bychom ji vykonávat v mysli.
28. Jedna důležitá věc – takto by se mělo sloužit Bohu, ale Sadguru a Bůh nejsou oddělení, takže stejně by se mělo sloužit i Sadguruovi a pokud to není možné fyzicky, tak alespoň v mysli (manasa púdža).
Tímto končí, ve čtvrté Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, sedmá kapitola s názvem "Služba".

Přeložil: David Dostal

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.