Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

99. Abyste poznali tajemství vědomí, musíte se s ním důvěrně sblížit – (Nirupany)

8. 1. 2015 - Gabriela

nirupana_6.jpgVelký význam je kladen na narození těla, které nazýváte svým. Má někdo tu odvahu říci, že jeho vlastní formou, podstatou, je celý svět? Kvůli kvalitě sattva přichází bdělý stav jakožto ´já jsem´. Protože je spatřován po dlouhou dobu (celý život), jste omámeni. Posléze se bdělý stav stává těžko snesitelným. Abyste poznali tajemství vědomí, musíte se s ním důvěrně sblížit. Vědomí během snu a bdělého stavu je stejné. Jde o materiální proces. Po důkladném poznání všech tří stavů – bdělého stavu, snění a spánku –, ten kdo žije ve čtvrtém stavu, je ryzí Brahman. Realizace toho vyžaduje naprosté zasvěcení se tomu.

Nirupana 99

 

Neděle, 18. března 1979

Přijali jste svázanost těla, a proto jste omezeni jeho činnostmi. Paramátman je bez omezenosti. Od narození těla jste přijímali koncepty a pevně se jich držíte. Původním konceptem je ´já jsem´ neboli ´jsem bdělý´. Kvůli tomuto konceptu je zde vnímání času. Jakmile je původní koncept ´já jsem´ prokázán jako falešný, realizujete, že jste nezrození a nesmrtelní. Každým okamžikem jsou zde milióny inkarnací vědomí (to, co spatřujeme a představujeme si, jsou inkarnace našeho vědomí). Má se za to, že myšlenky během posledního momentu rozhodnou o budoucnosti toho, kdo umírá. Toto je pravdivé pro nevědomou osobu, která věří, že je tělem.

Co je to džíva? Co je to osoba? Je to bytí, a to je bezforemné. Vědomí je narozeno; má vlastnost hmotné látky. Je potravinovým výtažkem. Jako takové je čiré. Kvůli tělu se zdá být znečištěno. Paramátman se prostě míní To, jenž je mimo vše, co je viděno či cítěno. On je věčný a skutečný. Je zde nějaká zkušenost Jeho společnosti? On je mimo prostor. On je neměnný. Zakoušíte prostor v hlubokém spánku? Ten, kdo se mění, je tím, kdo je konzumován časem. Vše, co se děje, je zásluhou kvality vědomí. Paramátman nemůže činit dobro nebo zlo. V mé pravé přirozenosti není nic, co může být změněno. Paramátman není věděním, ani nevěděním. Nemá ani špetku informace. Ten, kdo praktikuje oddanost, je věčnou přirozeností Parabrahman.

Je-li zde sluneční záře, není nutno hledat slunce. Sluneční záře není od slunce oddělena. Podobně vše vzniká z mého vědomí. Já sám jsem Parabrahman, Dokonalost. Vše se děje v rozmezí vědomí. Očekávání, touha, strach, zrození, smrt existují spolu s myslí. Vyvstávají s pocitem ´já jsem´. Ten chce pokračovat (přetrvávat). Vědomí vytváří rozlehlé nebe, které vidíme. Prostor vědomí přišel sám od sebe. Nicméně já jsem Parabrahman, jsem úplný.

Zamyslete se nad tělem. Uctívejte své vědomí. Nedokonalost překypuje, když uctíváte tělo. Ten, kdo se sjednotí se svým vědomím, musí nabýt zkušenost vše-prostupujícího (pozorujícího) stavu bytí (čtvrtý stav – turíja). Svět a vaše vědomí nejsou odděleny. Váš bdělý stav a podstata světa jsou totožné. Dobře si pamatujte, že Átman, vědění a svět jsou jedním a tím samým. Rozjímejte nad faktem, že naše vědomí je viděno jakožto svět.

Velký význam je kladen na narození těla, které nazýváte svým. Má někdo tu odvahu říci, že jeho vlastní formou, podstatou, je celý svět? Kvůli kvalitě sattva přichází bdělý stav jakožto ´já jsem´. Protože je spatřován po dlouhou dobu (celý život), jste omámeni. Posléze se bdělý stav stává těžko snesitelným. Abyste poznali tajemství vědomí, musíte se s ním důvěrně sblížit. Vědomí během snu a bdělého stavu je stejné. Jde o materiální proces. Po důkladném poznání všech tří stavů – bdělého stavu, snění a spánku –, ten kdo žije ve čtvrtém stavu, je ryzí Brahman. Realizace toho vyžaduje naprosté zasvěcení se tomu.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.