Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

IV.6. - Klanění se (z knihy Dásbódh)

2. 1. 2015 - David

|| Šrí Rám ||
1. V předcházející kapitole jsme popsali pátý druh oddanosti. Nyní si prosím pozorně vyslechněte popis šestého druhu.
2. Klanět se Bohu je šestý způsob oddanosti, kdy bychom měli vzdávat úctu světcům, sádhuům a ctnostným lidem.
3. Měli bychom se klanět před Sluncem, Bohem a Sadguruem.
4. Sáštanga namaskár (poklona, kdy je celé tělo na zemi) patří Bohu, podobě Boha a Sadguruovi. U ostatních by se způsob poklony měl volit podle významnosti dotyčného.
5. Země je velmi rozsáhlá a jsou zde tisíce obrazů Pána Višnua. Před všechny bychom měli přistupovat s láskou.

6. Pohledem na bohy Pašupati (Šiva), Šrípati (Višnu), Gabhasti (Slunce) jsou odstraněny nečistoty v našem charakteru. Obvzláště Pánu Hanumánovi bychom se měli klanět každý den.

šankarah šéšašájí ča mátrantó márutistathá
étéšam daršanam punjam nitjanijamé višéštah
Šankara, Šéšašajana, Slunce a Máruti jsou bohové,
díky jejichž každodennímu daršanu získáme mnoho zásluh


7. Oddaní, dňáninové, ti, kdo nemají žádosti, velcí mudrci, asketové a jógini – to jsou lidé, za nimiž bychom měli chodit a klanět se jim.
8. Měli bychom se též klanět těm, kdo znají mnoho věcí, jako jsou učenci, kazatelé, inteligentní lidé, Bráhmani provádějící oběti a svatí znalci Véd.
9. Zvláštní kvalita kterou má nějaká osoba je v té oblasti činí Sadguruem, a proto bychom se jí měli klanět.
10. Existuje mnoho a mnoho bohů, jako je Ganéša, Šárada, Šakti, Hari a Hara a jejich inkarnace – není možné je všechny popsat.
11. Pokud se budeme klanět všem bohům, naše poklony dosáhnou Všemocného Boha. K tomu se vztahuje jeden sanskrtský verš:

ákášátpatitam tójam jathá gaččhatí ságaram
savadivanamaskárah kéšavam prati gaččhatí
Stejně jako voda stékající z nebe dosáhne oceánu,
tak i poklony všem bohům dojdou k Jedinému Bohu.

12. Proto bychom se měli klanět všem bohům a vzdávat jim úctu, jako by byli Všemocným Bohem. Budou pak potěšeni a i my budeme spokojeni.
13. Tito bohové jsou příbytky Všemocného Boha a vzácné osoby jsou jako Sadguru. Proto bychom se obojím měli klanět.
14. Díky klanění se vzniká přirozená skromnost, naše pochybnosti zmizí a budeme přáteli mnoha lidem.
15. Díky klanění se mysl vyčistí, přečiny budou odpuštěny, nad nespravedlností se přimhouří oko a napjaté vztahy se uklidní.
16. Neexistuje těžší trest než donutit někoho, aby se poklonil. Proto bychom se měli stále klanět bohům a oddaným.
17. Díky klanění vzroste vlídnost, atmosféra bude příjemnější a žák, který se pokloní, získá požehnání Sadgurua.
18. Pokud se klaníme beze stopy ega, zničí se hory hříchů a hlavně Bůh je potěšen.
19. Díky klanění se hříšníci očistí, v důsledku klanění se světcům je přetržen řetěz zrození a smrtí.
20. Pokud někdo udělá něco špatného a pokloní se, vznešený člověk by mu měl odpustit.
21. Proto pro sádhaku neexistuje jiný způsob, než se klanět. Klaněním se jeho mysl očistí a bude dobrá.
22. Ke klanění nepotřebujeme peníze, ani to nezpůsobuje příliš potíží tělu a není potřeba žádný nástroj.
23. Nic není tak snadné jako klanění, ale musí se provádět s plnou vírou. Proč bychom si měli dělat mnoho starostí s prováděním všelijakých obřadů? Poklona s úctou stačí.
24. Když se žák pokloní s plnou oddaností, tak světec, kterému se klaněl, převezme plnou odpovědnost. Pak vede žáka na snadné cestě k nejvyššímu cíli.
25. Proto jsou nejlepším prostředkem duchovní praxe poklony, díky nimž budou starší velmi potěšeni. Takto jsem vám pověděl o šestém druhu oddanosti.
Tímto končí, ve čtvrté Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, šestá kapitola s názvem "Klanění se".

Přeložil: David Dostal

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.