Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

IV.5. - Uctívání (z knihy Dásbódh)

26. 12. 2014 - David

|| Šrí Rám ||
1. V minulé kapitole jsme popsali čtvrtý druh oddanosti. Nyní se budeme věnovat pátému druhu, kterému prosím pozorně naslouchejte.
2. Pátým druhem oddanosti je uctívání, což znamená obřadné oběti Bohu, které by měly být prováděny podle návodů uvedených v Písmech.
3. K uctívání bychom měli opatřit různé rohože na sezení, různé vybavení, oblečení, šperky, ozdoby a provádět uctívání v mysli a meditaci na múrti (podobu Boha) – to je pátý druh oddanosti.
4. Uctívání boha, Brahman, ohně, sádhua, světce, hosta, člověka s velkými zkušenostmi a Gájatrí mantry – to je pátý druh oddanosti.
5. Patří sem uctívání kovových podob Boha, kamenných podob, hliněných podob, kreseb i obrazů a také uctívání zasloužilých osob a uctívání obrazu Boha v našem domově.

6. Uctívány jsou též různé symboly či věci. Např. kameny se sedmi či devíti značkami, obdélníkové kameny nazývané šáligrám s malými korálovými postavičkami nebo s kruhem, lingamy, kameny nazývané Súrjakant, Sómakant, Bhán, Tándalaj a oblázky z řeky Narmada.
7. Uctívány jsou různí bohové jako Bhairav, Bhagavatí, Malhárí, Mundžja, Nrusinha, Banašankarí a různé symboly hadů a dokonce i mince. Uctívána je i Pančájatana.
8. Následující bohové by měli být uctíváni: Ganéša, Šárada, Vitthal, Ranganáth, Džaganáth, tančící Šiva, Šríranga, Hanumán, Garuda.
9. Následující bohové by měli být uctíváni: Matsja, Kúrma, Varaha, Nrusinha, Vamana, Bhargava, Ráma, Krišna a Gajagríva.
10. Kéšava, Nárájana, Mádhava, Góvinda, Višnu, Madasudana, Trivikrama, Vámana, Šrídhar, Rušikéša, Padmanábha.
11. Damódhara, Sankaršama, Vasudéva, Pradjumna, Aniruddha, Purušótama, Adhókšadža, Nárasimha, Ačjut, Džanardana, Upéndra.
12. Mnoho podob Višnua, Šivy, Bhagavanta, Džagatmáty, Džagadíše, Šivy/Šakti by mělo být uctíváno.
13. Ašvattha Nárájana, Súrjanárájána, Lakšmínárájana, Trimallanárájana, Šrí Harínárájana, Ádinárájana a Šéšašáí paramátma.
14. Takových dalších podob Boha je mnoho. Všechny by měly být uctívány. To je pátý druh oddanosti.
15. Dále existují ještě různé rodinné tradice týkající se obřadů a uctívání. Měly by se provádět podle svého řádu, dle toho, zda-li některé jsou podstatné či nepodstatné.
16. Do rodinných tradic patří božstva jako např. Džákhamáta, Májarání, Bhála, Bhagula, Mánaviní, Mánginí, Džóginí. Ta by také měla být uctívána.
17. Je dobré navštívit různá poutní místa a uctívat božstva, která tam přebývají, nabízením různých předmětů.
18. Mezi tyto předměty patří: Pančamrut, pasta ze santalového dřeva, barevná rýže, květiny, různé voňavky, zapálení lamp nirandžana, a kafr.
19. Také tam patří různá jídla, ovoce, betelové ořechy, mince, šperky, krásné látky a věnce z květin.
20. Šibika, slunečníky, nosítka, vázy, standardy s obrazy slunce, praporky, vlajky, činely, mrudanga atd.
21. Mohou se použít různé bicí nástroje, může se uspořádat mnoho velkých shromáždění s obřady a zpíváním, které vyjadřují oddanost Bohu.
22. Následující věci mohou být nabídnuty Bohu: Studny, malé studny, rybníky, chrámy na vyvýšených místech, krásné čtvercové dvory, Vrundávan (vyvýšená místa s obřadně zasazeným tulsí) a tunely.
23. Kláštery (math), vázy, místa odpočinku blízko chrámu, velké i malé náčiní, věnce z kamenů planet a hvězdných konstelací a různé obleky.
24. Drapérie, závěsy, krásné nášivky, nástěnné závěsy vyrobené z drahokamů a dokonce i sloni, koně, a vozy mohou být nabídnuty do chrámu.
25. Ozdoby, šperky a šperkovnice, věci používané při obětování a nádoby na jejich uskladnění, jídlo, voda a nádoby na ně – to vše je dobré opatřit pro chrám.
26. Zahrady, květiny, chýše pro ubytování těch, kdo provádějí askezi – to vše by se mělo opatřit v rámci tohoto druhu oddanosti k Pánu světa.
27. Pro chrámy můžeme též opatřit tato zvířata: papoušky, sarika, pávy, kachny, čakravak, čakór, kukačky, antilopy.
28. Dále pak Katsuri, kočky, krávy, buvoly, býky, opice a také bychom měli do služby pro chrám poslat i naše děti.
29. Oddanost uctíváním znamená uctívat Boha fyzickou prací, šířením učení, zpíváním o jeho slávě, pomocí mysli (meditace), pomocí vědomí (neustálým myšlením na Boha), pomocí peněz (příspěvky, almužny apod.) pomocí duše a Prány.
30. Stejně jako uctíváme Boha, bychom měli uctívat i Sadgurua s vírou zaměřenou jedině k němu - to je pátý druh oddanosti.
31. Pokud není takovéto uctívání možné, měli bychom ho provádět v mysli, protože Bůh to má velice rád.
32. Měli bychom v mysli uctívat Boha, představovat si, jak mu nabízíme všechny tyto věci. Takto se provádí uctívání v mysli (manasapúdža).
33. Měli bychom si představovat, jak vše, co máme rádi, nabízíme Bohu a hledět na myšlenkový obraz Boha. Uctívání je možné provádět i myšlením.


Tímto končí, ve čtvrté Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, pátá kapitola s názvem "Uctívání".
Přeložil: David Dostal

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.