Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21/2 Pokud máte naprostou víru v Gurua, pak se bude vaše meditace den ode dne zlepšovat (přepis audio nahrávky)

23. 12. 2014 - Aleš a Gabriela

Šrí Nisargadatta Maharadž je učitel těch žáků, kteří hladají svou pravou totožnost a nepoleví, dokud ji nenajdou. Nisargadattovou milostí pak žák ztratí pocit bytí ještě během svého života, a spočívá ve své věčné přirozenosti Já (Parabrahman), kde není přítomen ani pocit bytí. Džaj Guru Maharadž. Je tu další audio nahrávka-přednáška č. 21 ( druhá část) Šrí Nisargadatta Maharadže. "Musíte se držet svého vědomí oproštěného od myšlenek. Vaše pozornost by měla být upřena pouze a jenom na vědomí. Vědomí by mělo zůstávat ryzí. Dosažení toho je však obtížné. Během meditace vám vyskakují různé vzpomínky. Něco si vybavíte a meditujete na tuto vzpomínku. Snažte se meditovat, aniž byste si cokoliv připomínali. Je to velmi obtížné, ale snadné, pokud se opravdu snažíte. Jestliže máte plnou víru v Gurua a jeho slova, je to snadné. Pokud máte naprostou víru v Gurua, pak se bude vaše meditace den ode dne zlepšovat. Díky praxi získáte úplnou víru v Satgurua. Běžně se setkáváme s vírou, jež je neúplná."

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

Promluva č. 21 Šrí Nisargadatta Maharadže (druhá část)
6. dubna 1980

 

Obecně lidé umírají s tělesnou totožností pokládajíce se za muže či ženu a považují činnosti za své vlastní. Ve Védách a jiných písmech se praví, že pro tyto nevědomé osobnosti tu platí přicházení a odcházení (zrození a umírání) a také trápení kvůli svým činnostem. Díky Guruově milosti poznáte pravdu a stanete se znalcem třech stavů (bdění, spánku, vědění) a třech gun a víte, že to nejsou vaše stavy, a že jste od nich odděleni. Znalec sebe vidí jako odděleného od třech stavů a třech gun. Má o tom všem zcela jasné poznání.

Pro znalce vědomí je projev vědomí blažený, ale on také ví, že toto vědomí celkově vzato vede k neštěstí (mizérii). Nevědomá bytost shledává svou osamělost jako obtížně snesitelnou. Zkušenost pocitu bytí je pro ni útrpná a nic dalšího v ní není. Ten, kdo zná tajemství toho všeho, se stává znalcem třech stavů a třech gun. Znalec neštěstí je mimo toto neštěstí. Všechny činnosti, které se dějí v důsledku vědomí, nejsou činnostmi znalce vědomí. Pomocí intelektu toto nelze pochopit. Ten, kdo zná původ třech stavů (bdění, spánku, vědění "já jsem") sám zjišťuje, že je od nich oddělen a je nedotčen neštěstím, jímž trpí nevědomá osoba.

Co je nedostačující v případě Parabrahman, které je ve všech ohledech úplné? Kvůli přijetí těla jako své totožnosti shledáváte přijetí Pravdy za obtížné. V důsledku vašeho spojení s tělem jste ovládání pocity "já" (ego) a "moje". Stáváte se plni připoutaností. I když Guru chce žákovi plně předat důležitost celistvosti (nakrmit ho důležitostí celistvosti jako malé dítě krmené lžící), žák to nedokáže uchopit a ani ocenit. Máte všechny potřebné zkušenosti, avšak jste zapleteni v projevu (zdání) a chcete být jeho součástí. V Brahman, jenž je celistvé, není stopy po paměti "já jsem". Není zde žádná chuť bytí. Jak byste mohl za nepřítomnosti pocitu bytí trpět? Za nepřítomnosti tělesné formy není pociťována chuť "já jsem", paměť "já jsem". Bylo zde řečeno, že Parabrahman je úplné ve všech ohledech. To nelze pochopit použitím intelektu. Jen velmi zřídka někdo přebývá ve slovech Gurua a sám sebe chápe jako znalce poznání. I když je znalcem poznání, je od všeho poznaného a samotného poznání stranou. Abych vám dal příklad: když sem přijdete, vím, že jste přišli, a nejsem vašim příchodem a uvědoměním tohoto příchodu nijak dotčen.

S vyvstáním bytí tu je láska k bytí, k existenci. Je zde pobláznění sama sebou. V celém světě jste ze všeho nejvíc nadšeni láskou být, existovat. Může zde být láska k bytí za nepřítomnosti bytí? Je tu potřeba bytí, touha být? Váš intelekt to nedokáže pochopit. Musíte se držet vědomí, které naslouchá Guruovým slovům, a nabýt přesvědčení o nich. Ať nahlížíte na vědomí jakkoliv, ono nemá žádný tvar. Zakoušíte stovky druhů chutí (různě chuti jídla atd.) Mají tyto chutě nějakou formu? Potravina samotná má tvar, ale chuť nemá žádný tvar. Před požitím má potravina určitý tvar, ale po konzumaci zmizí. V těle, které je vytvořeno z pěti elementů, je paměť "já jsem", vědomí, které nemá tvar. Avšak jedinec miluje své tělo a pokládá ho za svou formu. A v důsledku této totožnosti s tělem tu je strach kvůli přijetí významu slov, jež jsou vyslechnuta. Pokud nepřijmeme význam slov, žádný strach tu není přítomen. Strach ze slov tu není kvůli samotným slovům vyslechnutým od druhých, ale protože jste přijali význam těchto slov a tak přijali i strach. Pokud vám vaše pochopení slov dává bezstrachovost, slova druhých na vás nebudou mít dopad. Tato bezstrachovost může přijít při spojení nebo společenství se světcem. Bestrachovost nemůže přijít tomu, kdo se spoléhá pouze sám na sebe bez společenství světce.

Vaše spoutanost je tu kvůli významu slov, který přijmete po jejich vyslechnutí. V nepřítomnosti satsangu neboli nepřítomnosti světce jste zcela ovlivněni zkušenostmi ze stavů bdění, spánku a vědění. Světec vám sdělí, že vy nejste těmito třemi stavy. Jak se vás pak mohou zkušenosti v těchto stavech dotknout? Toto přesvědčení však nelze v sobě rozvinout pouhým nasloucháním. Je zapotřebí stabilizovat se v Pravdě. K tomu, abyste dosáhli tohoto usazení v Pravdě, je meditace nutností. Musíte se držet svého vědomí oproštěného od myšlenek. Vaše pozornost by měla být upřena pouze a jenom na vědomí. Vědomí by mělo zůstávat ryzí. Dosažení toho je však obtížné. Během meditace vám vyskakují různé vzpomínky. Něco si vybavíte a meditujete na tuto vzpomínku. Snažte se meditovat, aniž byste si cokoliv připomínali. Je to velmi obtížné, ale snadné, pokud se opravdu snažíte. Jestliže máte plnou víru v Gurua a jeho slova, je to snadné. Pokud máte naprostou víru v Gurua, pak se bude vaše meditace den ode dne zlepšovat. Díky praxi získáte úplnou víru v Satgurua. Běžně se setkáváme s vírou, jež je neúplná. Tělo závisí na pěti elementech a potravinovém výtažku. Nyní jste závislí na těle a spoléháte na něj. Meditace na vědomí odkryje veškeré poznání o "Já". Poté zde nebude potřeba ptát se někoho na cokoliv.

V tomto světě není nic významnějšího než Sebepoznání. A vy sami shledáte, jak jste věční a neustále zcela svobodní. V temnotě (nevědomosti) se provaz jeví jako had a všechny vaše světské činnosti jsou jako aktivity tohoto falešného hada. Kolik z vás si je toho vědomo? Jen jeden ze statisíců bude tímto znalcem. Toto vše je opravdu snadné, ale stalo se to obtížné. Jedinec se ztotožnil se svým tělem a veškeré konání spojené s tělem považuje za své. Když tělo odejde (zemře), nazýváte to smrtí. Ve skutečnosti se vám ale nic nestane. Stane se to pouze tělu. Člověk před tím, než jeho tělo zemře, prohlašuje, že umírá. Pokud se spřátelíte se svým bytím, ono vám poskytne všechny žádané informace. Vaše bytí vám ukáže, že ve skutečnosti existuje jako stav ne-bytí. S tímto poznáním budete znalcem, realizovanou bytostí. Znalec nikdy nekoná. Ve skutečnosti se všechny zkušenosti dějí jako činnosti hada zdánlivě projeveného v provaze. Nyní dělejte pouze jednu věc. Pamatujete si setkání se mnou, podržte si tuto vzpomínku, jakoby to byla chodidla vašeho Gurua. Tato vzpomínka pak odkryje všechna tajemství o původu vědomí.

 

konec přednášky 21.

 

 

 

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

 

 

Džaj Guru!

překlad Aleš a Gabriela

 

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.