Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

IV.3. - Pamatování na Boha (z knihy Dásbódh)

12. 12. 2014 - David

|| Šrí Rám ||
1. V minulé kapitole jsme popsali druhý druh oddanosti, kterým je Kírtan, jenž očisťuje každého. Nyní prosím naslouchejte popisu třetího druhu oddanosti, kterým je "Pamatování na Boha".
2. Měli bychom neustále pamatovat na Boha. Neustále bychom měli opakovat jeho jméno a díky pamatování jeho jméno, bychom měli dosáhnout klidu.
3. Pravidelně bychom měli pamatovat na Boží jméno. Vždy ráno, v poledne a večer – po celou dobu.
4. Neměli bychom na jméno zapomenout ani ve chvílích radosti, chvílích bolesti, smutku, starostí ani ve chvílích naplněných blažeností.
5. Na jméno bychom měli neustále pamatovat v době, kdy si užíváme, když jsme v potížích, ve dny příznivých svátků, v době odpočinku a předtím než jdeme spát.

6. Můžeme mít potíže, může nás potkat neštěstí nebo můžeme být ve špatných podmínkách anebo můžeme být zahlceni mnoha různými činnostmi, které nám způsobují mnoho starostí, ale neměli bychom zapomenout na jméno.
7. Neměli bychom na Boží jméno zapomenout, když jdeme, když mluvíme, když děláme obchody, když jíme, bavíme se či se radujeme díky smyslovým předmětům.
8. Můžeme zakoušet vzestup či úpadek, můžeme být v jakýchkoli podmínkách, ale neměli bychom nikdy vynechat naše stálé pamatování na Jméno.
9. Můžeme být slavní, velice mocní, mít velikou autoritu, všechny věci nám mohou být lehce přístupné a můžeme být velmi bohatí, ale ani tehdy bychom neměli zapomenout na Boží jméno.
10. Ubohé podmínky mohou předcházet období rozkvětu anebo se bohatství může střídat s chudobou. Naše podmínky mohou být jakékoli, ale nikdy bychom neměli zapomenout na Boží jméno.
11. Díky pravidelnému pamatování jména jsou odstraněna neštěstí, vyhneme se obtížím a je dosaženo vysokých míst v duchovním světě.
12. Díky víře ve Jméno se rozplynou potíže způsobené duchy či zlými bytostmi i různá rozrušení způsobená duchem zemřelého brahmána nebo chybami, nedostatky apod. při opakování tantrických manter.
13. Díky síle Božího jména je odstraněno působení jedu, různá zaklínání jsou odvolána a po smrti dojdeme na vyšší cestu.
14. Jméno bychom měli opakovat neustále po celou dobu, v dětství, v mládí v těžkých časech, ve stáří a dokonce i ve chvíli smrti.
15. Pána Šankara, který je jako hlavní bůh Váránasí nazýván Višvéšvar, zná velikost Jména a všem radí, aby opakovali jméno Pána Rámy. Proto se o Váránasí říká, že je místem osvobození.
16. Valmíki opakoval nedopatřením jméno Rámy pozpátku – Mára – ale i tak dosáhl osvobození a napsal Rámájanu, která velmi rozsáhle popisuje život Pána Rámy a navíc byla napsána ještě předtím, než se Pán Ráma narodil.
17. Pralhad byl díky jménu Pána Hariho zachráněn před mnoha útrapami a dosáhl vysvobození. Také Adžamil byl očištěn díky jménu Nárájana.
18. Díky Jménu mohou kameny plavat na vodě, nespočet oddaných dosáhlo vysvobození a velicí hříšníci se očistili.
19. Existuje převeliká množství Božích jmen a pravidelným opakováním jakéhokoli z nich budeme zachráněni a Jama, bůh smrti, nebude schopen nás potrestat.
20. Můžete si vybrat jakékoli z tisíce jmen. Tím bude naplněn smysl vašeho života a vy budete spokojení a zbožní.
21. Pokud by někdo nedělal nic jiného, než, že by pouze opakoval jméno Pána Rámy, tak i to Boha potěší a postará se o svého oddaného.
22. Můžete každého, kdo opakuje jméno Rámy považovat ze velmi požehnaného a ctnostného, protože toto jméno samotné stačí na zničení hor hříchů.
23. Důležitost Jména je tak veliká, že ji není možné popsat. Díky Jménu dosáhlo mnoho lidí osvobození. Dokonce i Pán Šankara byl uchráněn nebezpečí jedu Halahala díky opakování jména Pána Rámy.
24. Všechny čtyři varny mohou opakovat Boží jméno. Neexistuje žádná podmínka, že by někdo měl být malý či velký, mladý či starý. Dokonce i hlupáci a nevědomci dosáhnou osvobození pomocí Jména.
25. Proto bychom měli neustále pamatovat na Boží Jméno. Ve své mysli bychom měli uchovávat jeho podobu. Takto je popsán třetí druh oddanosti.
Tímto končí, ve čtvrté Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, třetí kapitola s názvem "Pamatování na Boha".


Přeložil: David Dostal

Další kapitoly z knihy Dásbódh

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.