Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

IV.1. - Oddanost nasloucháním (z knihy Dásbódh)

28. 11. 2014 - David

|| Šrí Rám ||

1. Sláva Tobě, ó Gananáthe, zářící poznáním, všemocný. Prosím tě, pomoz mi promluvit o poznání Skutečnosti.
2. Klaním se Šáradě, matce Véd, díky jejíž milosti je možné získat osmero siddhi. Moje mysl je díky ní inspirována k meditaci.
3. Nyní je třeba vzpomenout Sadgurua, který překročil i to, co přesahuje vše a díky jehož požehnání můžeme vše pochopit správně.
4. Posluchač se otázal, jakým způsobem provádět oddanost, a proto nyní vysvětlím to, co je jako samozřejmost popsáno v duchovních knihách.
5. Posluchači, věnujte pozornost tomu, co říkám, co je popsáno ve svatých knihách - díky tomu, že to vyslechnete, se očistíte.

śravanam kírtanam višnósmaranam padasévanam |
arčanam vandanam dásjam sakhjam-átmanivédanam ||
Toto je tedy oněch devět druhů: 1. naslouchání, 2. kírtan, 3. pamatování na Boha, 4. služba nohám Gurua, 5. provádění obřadů, 6. klanění se, 7. služba, 8. přátelství, 9. sebe-odevzdání.
6. O oddanosti se mluví jako o devítidílné, což nyní vysvětlím, ale posluchači musí být pozorní.
7. Prvním druhem oddanosti je naslouchání příběhům o pánu Harim a puránám, stejně tak i výkladům o átma.
8. Je dobré naslouchat [popisům] o cestě rituálů (karmamárga), o cestě náboženské služby (upásanamárga), o cestě poznání (dňánamárga), o cestě 18 věd (siddhántamárga), o cestě jógy (jógamárga), o cestě zřeknutí se (vairágjamárga).
9. Je dobré naslouchat slávě různých náboženských závazků, slávě různých poutních míst a o slávě různých dobrodiní.
10. Je dobré naslouchat [popisům] významu velkých světců, [popisům] významu různých míst, [popisům] různých manter a duchovních praktik, a [popisům] různých askezí, pomocí nichž je možné získat sílu mantry.
11. Měli byste naslouchat tomu, jak někteří drží všelijaké půsty, např. pijí pouze mléko, či nejedí vůbec, požívají jen ovoce, listy nebo trávu a mají různá další omezení v jídle.
12. Měli byste naslouchat tomu, jak lidé žijí v teplých krajích, pod vodou, v zimě nebo v lesích. Jak někteří sami sebe zahrabou do země či žijí jen ve vzduchu.
13. Měli byste naslouchat tomu, jak někteří provádějí tamasickou jógu, jak provádějí hathajógu. Tomu. jak se chovají šaktové a ti, kteří provádějí zaklínání.
14. Měli byste naslouchat tomu, jak někteří zaujímají různé pozice (ásany) či mudry, provádějí všelijaké zázraky. Tomu, kam je dobré soustřeďovat pozornost, vědomostem o fyzickém těle a filosofii.
15. Měli byste naslouchat [popisům] stavby různých těl, různých planet a o různorodosti celého stvoření.
16. Měli byste naslouchat [popisům] měsíce, slunce, galaxií, planet, [popisům] druhů oblaků, jednadvaceti nebes a [popisům] sedmi plání pod námi (podsvětí).
17. Měli byste naslouchat [popisům] zvláštností Brahmova sídla, sídla Višnua, Mahéše, Indry, bohů, velkých světců, větru, Varuny a Kubera (boha bohatství).
18. Měli byste naslouchat [popisům] devíti kontinentů, čtrnácti světů, [popisům] postavení vládců osmi směrů, lesů, zahrad atd.
19. Měli byste naslouchat [popisům] zástupů duchovních bytostí, jakými jsou Gandharvové, Vidjaharové, Jékšové, Náradové, Tumbarové a popisům devíti hrdinů. Měli byste také naslouchat nauce o hudební vědě (sangíta).
20. Měli byste naslouchat vědomostem o rágách, vědomostem o rytmických cyklech (tála), vědomostech o tanci, vědomostem o fázích měsíce, a také výkladům o příznivých časech.
21. Naslouchejte [popisům] čtrnácti odvětví věd a šedesáti čtyř druhů umění, věnujte pozornost [výkladům] o věštění z ruky (samudrika), a [výkladům] o přípravě třiceti dvou druhů léků.
22. [Výkladům o] mantrách, léčivých rostlinách, způsobech, jak zabránit očarování, popisům siddhi, různých bylin a léků, znalostem přípravy léků z minerálů i kovů i určení nemoci pomocí krevního pulsu (nádidňána) – o všech těchto tématech je dobré si něco vyslechnout.
23. Čím je způsobena jaká nemoc, jak se jaká nemoc léčí a jaké metody léčení se dají spojit. O tom je prospěšné naslouchat.
24. Naslouchejte popisům jednotlivých podsvětí, popisům různých druhů trestů, které udílí Jama (bůh smrti), a také popisům utrpení a radostí v pekle i v nebi.
25. Naslouchejte popisům devíti druhů oddanosti, čtyř druhů osvobození a tomu, jak může člověk dosáhnout nejvyššího cíle.
26. Měli byste naslouchat podobnostem ve stavbě lidského těla a vesmíru, různým argumentům z oblasti filosofie, kladům a záporům jednotlivých problémů.
27. Je dobré naslouchat o konečném osvobození a tomu, jakým způsobem ho dosáhnout.
28. Naslouchejte Védám, šástrám a puránám, čtyřem základním výrokům véd (mahávákja) a jejich vysvětlení i tomu, jak překročit všechna čtyři těla.
29. Takto byste měli naslouchat všemu, ale je třeba odmítnout to nepodstatné a ponechat si a přijmout jen to podstatné. Tomu se říká šravanabhakti.
30. Naslouchání příběhům o Bohu v projevené podobě (saguna) i naslouchání výkladům o neprojeveném (nirguna) je znakem šravanabhakti.
31. Život Boha v podobě saguna i abstraktní filosofie nirguna jsou posvátné a je dobré jim naslouchat.
32. Je dobré dodržovat výročí narození, posty, provádět rituály, opakovat mantry, uctívat jantry, poslouchat kírtany, bhadžany a další písně určené Bohu.
33. Výše řečné se týká projeveného (saguna) Boha. Co se týče nirguna brahman, je třeba pojednávat o duchovním životě, díky němuž je překonána dualita a je tak možné dosáhnout toho, co je základem všeho.
34. Toto byl popis uctívání nasloucháním (šravanabhakti); v další kapitole je pojedenáno o oslavování kírtanem.
Tímto končí, ve čtvrté Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, první kapitola s názvem "Oddanost nasloucháním".

Přeložil: David Dostal

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.