Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

94. Mysl nikdy nedokáže říci nic nového či originálního – (Nirupany)

27. 11. 2014 - Gabriela

nisargadatta_nirupana2s.jpg

Koncepty zrození a znovuzrození jsou určeny pro nevědomé lidi. Touha je svou podstatou prostorem. Kdo se pak rodí? Prána přichází z prostoru, mysl vyvstává z prány, a vy se ztotožňujete s myslí. Jakmile je pochopeno ´já nejsem objekt´, pak víte, že vše, co je spatřeno, není ´Vámi´. Vše je v prostoru. Přijme to tvar konceptů, které tomu udělíte.

Nirupana 94

 Čtvrtek, 22. února 1979

Vědomí je ve svázanosti, dokud se ztotožňuje s tělem, myslí a pránou. Jakmile realizuje sebe samo, není již více spoutané. Ten, kdo říká ´nejsem mysl, nejsem tělo, nejsem prána´, není taktéž omezen. Ten, kdo pozná pránu, pociťuje během smrti velkou radost. Vše, co je poznáno, pomine. Ten, komu je to známo, odnikud nepřišel a nikam neodchází.

Ten, kdo toto pochopí, ví, co znamená ´zrození´. Kdo zcela rozlišil koncept zrození, již zrozením netrpí. Nyní mi povězte, kdo je narozen? Jste to vy či touhy? Džňánin zná odpověď. Džíva v omezenosti ji také (podvědomě) zná; přesto je lapen v konceptu, že musí podstupovat více utrpení. Džnánina nelze popsat slovy. Není mužem, ani ženou. Nemá žádnou formu. Ten, kdo toto ví, nemůže být slovy uchopen.

Koncepty zrození a znovuzrození jsou určeny pro nevědomé lidi. Touha je svou podstatou prostorem. Kdo se pak rodí? Prána přichází z prostoru, mysl vyvstává z prány, a vy se ztotožňujete s myslí. Jakmile je pochopeno ´já nejsem objekt´, pak víte, že vše, co je spatřeno, není ´Vámi´. Vše je v prostoru. Přijme to tvar konceptů, které tomu udělíte.

Primární mája (iluze) je ve své podstatě prostorem. Tudíž vše, co vám říkám, je nevědomost. Vy přesto můžete pořád tvrdit, že je to ve své podstatě skutečným poznáním. (To nakonec znamená, že to je za slovy.)

Během spánku zde mysl není, je tu pouze prána. Jakmile se objeví mysl a stane se viditelnou, nazýváte to snem. Mysl nikdy nedokáže říci nic nového či originálního. Může jen opakovat to, co se naučila. Omotali jste si smyčku mysli kolem krku. Džňánin toto nečiní.

Musíme zjistit, kdo vytváří koncepty. Zanechte všech plytkých řečí a opakujte ´džaj Guru, džaj Guru´. Není předem známo, čím vás On obdaruje.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.