Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

27. Já je vyleštěná bezforemnost vědomí (z knihy Vše je iluze)

19. 11. 2014 - Aleš

Siddha a BhausahebNa počátku zde nebyla žádná kvalita neboli „guna“. Bylo zde pouze „ryzí vědomí“, které v sobě nemělo žádné objekty. Poté se rozvinulo poznání. Této fázi se říká „čistě činorodé uvědomění“. Poté, kdy se ráno probudíte, prvním projevem je pouze uvědomění „Já jsem Brahman“. Až pak začnete rozpoznávat věci kolem sebe. Měli bychom večer usínat s pocitem, že jsme Brahman a ráno vstát s tím samým pocitem. Jistota, kterou zakoušíte v konceptu „Já jsem Brahman“, je jediným opravdovým štěstím. Znepokojovat se či se trápit věcmi ve světě je utrpení. Bezforemná existence, jež je Brahman, se nazývá „universální čiré vědomí“. To je základní iluze (múlamája). Znamená to, že jste nejprve byli ryzí, bezforemní a samotní. Pochopte, že po vyvstání uvědomění „já jsem“, je to aktivní pocit ega, který říká „já“. Ten, kdo věří a je přesvědčen o tom, že „On (Já) je Jediný, kdo vše osvětluje“, a také to realizuje, nese název „Síla osvětlení“. Je to On, kdo díky neustálé meditaci na Já vytváří nespočet kosmických jisker. Tomu se říká kosmické vejce Boha (Brahmánda), čili stvořitel, neboť je to právě to, co způsobí, že svět začne ....

27. Já je vyleštěná bezforemnost vědomí

 

Já je faseta (vybroušená a vyleštěná bezforemnost) vědomí. Je to samotný život. To je to, co jsme, my sami o sobě. Kdo je Bůh? Význam slov: „Já jsem To“ je tento: „Když se probudím ze spánku, probudí se tělo nebo Já?“ Bůh vykonává vše, jako např. konzumaci jídla a pití. Kdyby to byl jazyk, kdo by jedl, pak by mohl sníst i boty, protože on sám neví, co jíst. Všechny činy toho, kdo má „Realizaci Sebe-poznání“, jsou obětovány Bohu. Ten, kdo to chápe, ví, že není konatel žádného činu. Zná svou pozici, a to je jeho tajemství.

Světec Tukaram říká: „Zmatek je pro druhé.“ S tím samým pochopením světec Durwasa řekl: „Řeka zajišťuje cestu na druhou stranu, protože jsem ještě neměl jídlo“, i když právě snědl spoustu jídla. Věřil tomu, že nesnědl jídlo, neboť nebyl konatel, a že to je tudíž řeka, která mu poskytuje možnost (cestu) dosáhnout druhé strany (břehu).

Pán Krišna zůstal svobodný, třebaže měl šestnáct tisíc žen. Ten, kdo jedná, obdrží plody svého jednání. Pochopte význam věty: „Já nic nedělám“. Ten, kdo je v srdci každého, dělá všechny věci a provádí veškeré tělesné aktivity. Proto Ho nazýváme „Hybatelem neboli hybnou (životní) silou všech bytostí“. Všechna špatná oslovení, kterými druhé častujete, nejsou adresovány nikomu jinému, než Jemu. Je-li moudrá bytost kritizována, bere to jako poctu, zatímco nevědomá bytost se rozzlobí.

Moudrý člověk zná všechna písmena abecedy. Slovo „Šivja“ značí v jazyce maráthí nadávku a je to množné číslo od slova Šiva, což označuje to, co je blahodárné. Osel má v sobě stejné Já jako vy. Musíte být přesvědčeni o tom, že jste Já, jež řídí, vede a ovlivňuje všechny smyslové orgány, a na základě tohoto přesvědčení jednejte. Fungují-li smyslové orgány poté, co jsou podrobeny, nabudete zkušenost, že vy, již jako Já, jste konatel.

Jakmile počne iluze s „konáním“ či „aktivitou“, jako svou převládající funkcí, dojde spolu s tím k vytvoření sil činnosti, vědomí, bytí neboli existence.

Na počátku zde nebyla žádná kvalita neboli „guna“. Bylo zde pouze „ryzí vědomí“, které v sobě nemělo žádné objekty. Poté se rozvinulo poznání. Této fázi se říká „čistě činorodé uvědomění“. Poté, kdy se ráno probudíte, prvním projevem je pouze uvědomění „Já jsem Brahman“. Až pak začnete rozpoznávat věci kolem sebe. Měli bychom večer usínat s pocitem, že jsme Brahman a ráno vstát s tím samým pocitem. Jistota, kterou zakoušíte v konceptu „Já jsem Brahman“, je jediným opravdovým štěstím. Znepokojovat se či se trápit věcmi ve světě je utrpení.

Bezforemná existence, jež je Brahman, se nazývá „universální čiré vědomí“. To je základní iluze (múlamája). Znamená to, že jste nejprve byli ryzí, bezforemní a samotní. Pochopte, že po vyvstání uvědomění „já jsem“, je to aktivní pocit ega, který říká „já“.

Ten, kdo věří a je přesvědčen o tom, že „On (Já) je Jediný, kdo vše osvětluje“, a také to realizuje, nese název „Síla osvětlení“. Je to On, kdo díky neustálé meditaci na Já vytváří nespočet kosmických jisker. Tomu se říká kosmické vejce Boha (Brahmánda), čili stvořitel, neboť je to právě to, co způsobí, že svět začne existovat. Ten, kdo to ví, je „Osvětlovatel“, a získává Sílu vše osvětlovat (dávat tomu život), což znamená, že dosahuje „tohoto stavu“.

Ráno, 1. 12. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.