Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

18/1 K tomu, aby se změnila kvalita bytí, je doporučována oddanost, uctívání.(přepis audionahrávky)

18. 11. 2014 - Aleš a Gabriela

Audio nahrávka-přednáška č. 18 (první část) Šrí Nisargadatta Maharadže, kterou do angličtiny překládá pan Mohan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. Postupně pochopíte svou totožnost jako Bhagaván, světlo. Dokud nedojde k této realizaci, všechny povinnosti jsou nutnost. Tyto povinnosti jsou stanoveny Védami, písmy a texty. Vykonávání si těchto povinností napomáhá k rozvoji a plynulému průběhu každodenního života. Znát Brahman značí mít vlastní poznání, Sebepoznání. Pro lepší pochopení dáváme různá jména. Znalec vědomí je označován jako znalec Brahman. V počátečních fázích musíte uctívat Boha a Gurua upřímně a bezvýhradně. Vaše kvality a hodnota se s tímto uctíváním zlepšují. Když vědomí uctívá, jsou z něho vytvořeny ...........

První část přepisu přednášky č. 18 Šrí Nisargadatta Maharadže


Společně se svým duchovním hledáním vykonáváte své každodenní činnosti. Avšak jak dlouho byste v tom měli pokračovat? Pokračujte, dokud nerealizujete Brahman. Ten, kdo má pocit bytí, je schopen realizovat Brahman. Nevědomý jedinec nezná stav před projevem vědění (sebe). Spolu s vynořením vědění (o sobě) se začnete ztotožňovat s tělem a přijmete úkoly a povinnosti spojené s tělem. Chození na velkou a malou potřebu, bdění, potřeba pohybu, spánku atd., to jsou funkce těla, které se však nevztahují k "Já", Átman. Své povinnosti je třeba si řádně vykonávat do té doby, dokud nerealizujete Brahman. Poté, kdy dojde k realizaci Brahman, se dostanete za všechny povinnosti (jste mimo jejich dosah). Dostanete se za tvůrce a jeho tvoření. O všech vašich povinnostech je rozhodováno tvůrcem. Každá povinnost a činnost přináší své plody, které jsou žádány. Lidé dělají vše za účelem získání plodů z těchto činností. Touha po zisku, smýšlení (mentality?) a lačnost vyvstávají kvůli totožnosti s tělem. Musíte si vykonávat řádně své povinnosti kvůli přesvědčení, že jste tělo. Zřídka kdy někdo pochopí, že není tělo a že jméno udělené tělu není jeho jménem.

Postupně pochopíte svou totožnost jako Bhagaván, světlo. Dokud nedojde k této realizaci, všechny povinnosti jsou nutnost. Tyto povinnosti jsou stanoveny Védami, písmy a texty. Vykonávání si těchto povinností napomáhá k rozvoji a plynulému průběhu každodenního života. Znát Brahman značí mít vlastní poznání, Sebepoznání. Pro lepší pochopení dáváme různá jména. Znalec vědomí je označován jako znalec Brahman. V počátečních fázích musíte uctívat Boha a Gurua upřímně a bezvýhradně. Vaše kvality a hodnota se s tímto uctíváním zlepšují. Když vědomí uctívá, jsou z něho vytvořeny všechny uctívané vize.

Kdykoliv se objeví bytí, je následováno myslí a mentálními činnostmi. Intelekt je výsledek činnosti mysli. Intelekt plyne z individuálního vědomí. Mysl, intelekt a individuální vědomí jsou jména dána samotnému vědomí. Činnosti se dějí v důsledku mysli a pěti smyslů. Zde jediný problém je totožnost s tělem a přijetí jeho jména za své. Forma a jméno těla jsou brány jako vaše vlastní. Toto je snový duch. Jáství samotné je sen. Opravdový hledající vidí jasně to, čím byl před objevením se vědomí. To samo se nazývá poznáním Brahman. Stanete se znalcem poznání Brahman. Spatřujete celý vesmír jako vyjádření Brahman. "Jáství je iluzorní a já nemám pocit jáství." Kdo toto říká? Je to Bhagaván Šrí Krišna.

Pocit bytí není přítomen v Paramátman neboli Absolutnu. Paramátman je před bytím, před vědomím. Není zde žádná zkušenost času, to značí, že je mimo čas. Není zde žádná barva, žádná forma. Je tak odlišné, že mu nemůže být dáno žádné označení. I přes všechna tato fakta se událo tzv. zrození. V tzv. zrození tu je forma a tvar. Je zde přítomen prvek rozpoznávání. Ve formě jsou přítomny pocity lásky, touhy a nadšení. Je tu slovo, je tu Óm (Pranava). Tam, kde je Óm, tam je láska. Toto vše nebylo přítomno, když k takzvanému zrození nedošlo. Takzvané zrození je stav, dočasná fáze, nemůže trvat dlouho. Je časově omezené a nemá věčnou existenci. V této průběhové fázi jsou přítomny stavy bdění, spánku a vědění ("já jsem"). Bez přítomnosti stavu bdění a spánku zde nemůže být pocit "já jsem" (vědění o sobě). Univerzální vědomí je podporou pro tuto trojici stavů – bdění, spánku a vědění.

Tato čirá satva (šudha satva) neboli potravinová esence se označuje jako tekutá esence. Tato esence je jemná, nepatrná "tekutina". Podobně jako je sladkost obsažena v cukru, je v této čiré potravinové esenci přítomno vědomí, vědění (pocit "já jsem"). Toto vědomí se zde objevilo. Tělo je ve vědomí a vědomí je v těle. Tělo je zformováno z konzumované potravinové esence. V této potravinové esenci je vědomí, vědění (pocit "já jsem"). Podobně jako je v olejové lampě olej a plamen, stejně tak je v této potravinové esenci vědomí. Ona je nesmírná, nazývá se Primární iluzí. Je jako zpráva, která dává vzniknout novým zprávám; je původcem problémů. Přináší nám naši zkušenost bytí, vědění (pocit "já jsem"). Dokud tu je pocit bytí, problém zde nutně musí být. To se týká všech, bezpodmínečně. Toto vyrušování, problém, je kvalitou tekuté látky (esence). Tento problém se netýká těla. Pocit bytí je plný potíží, z toho důvodu se pídí po radostech, potěšení. Je zde nějaká potřeba po potěšení, když tu vědomí není? Problém je vnímán kvůli pocitu bytí, vědomí (sebe), proto je zde nutkavá potřeba po potěšení. K tomu, aby se změnila kvalita bytí, je doporučována oddanost, uctívání.

Pocit bytí se ztotožňuje s tělem. Třebaže pocit bytí způsobuje problémy, je tím nejmilovanějším, nejpřitažlivějším a nejpotřebnějším. Všechna jména, která jsou mu přidělena, jsou dána pouze tomuto pocitu bytí. Můžete ho označit jako blažený, radostný. Ať ho nazvete jakkoliv, problém zde zaručeně bude. Když se vědomí stane nevědomé, jako je tomu ve spánku, pak zde není žádná zkušenost bolesti či problému. S probuzením ze spánku začínají problémy. Pouze si to vyslechněte a pamatujte si to.

 

konec první části, pokračování příště

 


Džaj Guru Maharadž!

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.