Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

III.9. - Popis smrti (z knihy Dásbódh)

14. 11. 2014 - Martin

|| Šrí Rám ||
1. Tento život je jako jezdec na koni. Ten jezdec je smrt. Uhání tryskem. Kdykoli tě může dostihnout. Naše tělo je každou sekundu poměřováno smrtí. Ta nezná odkladu.
2. Život je vždy doprovázen smrtí. Nikdo neví, co přijde. Lidé umírají kdekoli, ať už ve své rodné zemi, nebo v zahraničí. To závisí na jejich Karmě.
3. Jakmile je nashromážděná Karma u konce, smrt nečeká ani minutu a člověk musí odejít.
4. Najednou tě poslušní poslové smrti popadnou a vlečou tě surově stezkou smrti.
5. Jakmile přijde smrt a chytí si tě, nikdo tě už nezachrání. Ať dnes, nebo zítra, všichni se musíme nakonec setkat tváří v tvář se smrtí.

6. Klacek smrti dopadne i na hlavy mocných. Ani králové a mocní lidé smrti neutečou.
7. Smrt neušetří krutého člověka, bojovníka, ani statečného válečníka.
8. Smrti je jedno, zda je člověk vzteklý či odvážný, nebo zda je to strašný zloduch.
9. Smrt neušetří silného, ani bohatého, ani počestného člověka.
10. Smrt nemá slitování se slavným, bohatým, ani s velice udatným člověkem.
11. Smrt nemá úctu před králem, císařem, ani před člověkem, který má mimořádné schopnosti a síly.
12. Smrt nevynechá ani majitele stáda koní či slonů, ani slavného krále, který vládne mnoha lidem.
13. Smrt se nezajímá o to, zda tento člověk je důchodce, dobrý politik, nebo někdo, kdo pobírá velký plat.
14. Smrt neušetří finančníky ani obchodníky, ani všechny zlé krále po celé zemi.
15. Smrt nelituje zbožné lidi ani kupce, a neváhá se dotknout ani ženy, která někomu patří, nebo princezny.
16. Smrt nehledí na logiku či systém kast a nemá úctu ani před brahmíny, kteří poctivě dodržují předepsané rituály.
17. Smrt nešetří učence, boháče, ani lidi, kteří mají velké vzdělání a jsou oblíbení ve společnosti.
18. Smrt neušetří ani lstivého, vychytralého člověka, ani člověka moudrého, sečtělého, či zbožného.
19. Smrt neušetří kněze, ani znalce Véd, ani člověka, který přináší oběti Bohům, ani věštce.
20. Člověk může znát dobře Védy, provádět uctívání ohněm, být filosofem, či mít nadpřirozené schopnosti, ale ani jeho smrt nevynechá.
21. Smrt nevynechá ani vědce, odborníka na posvátné texty a Védy, ani člověka, který ví mnoho věcí.
22. I když je zavražděn Brahmín, kráva, žena či dítě, smrt, která je vrahem, nespáchala žádný hřích.
23. Smrt neušetří zpěváka, bubeníka, ani filosofa.
24. Smrt nebere v úvahu, zda jde o jógina, asketu, ani o člověka, který se chvástá, že dokáže porazit smrt.
25. Smrt neušetří ani člověka, který je bdělý, ani duchovně hledajícího, ani velkého mistra okultních věd.
26. Smrt nemá úctu ani před mnichem, kajícníkem, ani před člověkem s velkými duchovními silami, ani před osobou, která se nestará o světské záležitosti.
27. Smrt nevynechá ani velkého světce, velkého básníka, či nahého mnicha, ani člověka v tranzu.
28. Smrt neušetří ani jógina, který provádí Kundalini-jógu nebo Radža-jógu, ani člověka, který ovládl své touhy.
29. Smrt nehledí na to, zda je někdo brahmačárin, či zda má dlouhé vlasy, nebo člověk, který se postí, či velký jógin.
30. Smrt nevynechá ani světce, nebo člověka, který je duchovní autoritou, ani někoho, kdo umí být neviditelný.
31. Smrt neušetří nikoho, ať už je závislý, nebo nezávislý. Smrt zkrátka všechny bytosti pohltí.
32. Jsou lidé, které smrt potká již v mládí. Někoho potká smrt ve středním věku a někdo zemře až ve stáří.
33. Ale smrt nerozlišuje, zda je někdo mladý, nebo má dobré vlastnosti, nebo zda je to člověk, který umí dobře mluvit.
34. Smrt neušetří člověka, který podporuje mnoho ostatních lidí, ani někoho, kdo provádí charitativní činnost, ani ušlechtilého člověka.
35. Smrt neušetří ani zasloužilého člověka nebo někoho, kdo je oddán Harimu, ani člověka, který koná mnoho dobrých skutků.
36. A teď už bylo dost těchto podrobností. Vskutku, kdo může uniknout smrti? Dříve či později se tento svět musí vydat na stezku smrti.
37. Všechny bytosti se zrodily proto, aby zemřely, ať už jsou to bytosti zrozené z vejce, ze země, z potu, či bytosti patřící ke skupině savců, včetně těch bytostí, které jsou nadány řečí, jako lidé, ptáci a ostatní.
38. Před smrtí člověk prostě neuteče. Smrt nevynechá nikoho.
39. Smrt neušetří, který žije doma, ani cizince, ani osobu, která stále hladoví.
40. Smrt neušetří velké lidi či bohy Hari a Hara, ani boží inkarnace.
41. Posluchač, ať se nezlobí, protože jsou to všechno fakta. Je to zóna smrti. Každý to ví. To, co se zrodilo, musí zemřít.
42. Neměli byste o tom pochybovat. Všichni, malí i velcí, to moc dobře vědí.
43. I kdybyste o tom pochybovali, nemůžete dokázat, že toto není zóna smrti. Smrt je osudem každého, kdo se narodil.
44. Když tohle člověk ví, měl by tento život prožít co nejlépe, a i když umře, lidé si ho budou pamatovat, a tím bude žít věčně.
45. Protože jinak všechny bytosti, malé i velké, musejí určitě zemřít. Nemá cenu o tom pořád mluvit.
46. Pryč jsou lidé úspěšní i dlouhověcí, lidé slavných jmen – všichni museli projít branou smrti.
47. Pryč jsou lidé udatní, i lidé chytří a prohnaní. Pryč jsou i velcí válečníci.
48. Pryč jsou mocní lidé i jejich slavné časy. Pryč jsou králové mnoha velkých dynastií.
49. Ti, kteří pomáhali mnoha ostatním lidem, přišli s velkými idejemi a měli skvělé logické myšlení, jsou také pryč.
50. Lidé, kteří byli oceány moudrosti a horami síly a měli bohatsví jako bůh Kuber, jsou také mrtví.
51. Lidé mimořádných schopností, s neobvyklým přístupem k věcem a vynikající pracovníci jsou také pryč.
52. Lidé, kteří třímali zbraně, ti, kteří dávali chudým a všemožně chránili náboženství, jsou rovněž mrtví.
53. Pryč jsou králové, kteří byli ušlechtilí a slavní, i se svými morálními ideály.
54. Lidé s velkým přesvědčením, skálopevní, lidé oddaní své práci a lidé pádných argumentů, ti všichni jsou mrtví.
55. Velké skupiny moudrých lidí, učenci, lidé s mimořádným nadáním diskutovat a formulovat silné protiargumenty, jsou mrtví.
56. Velké skupiny asketů, mnoho Sanjásinů a lidé hlubokých myšlenek dávno odešli cestou smrti.
57. Mrtví jsou i lidé, kteří žili rodinným životem, ti, kteří nosili rozličné šaty a měli všelijaké záliby, jsou také mrtví, i se svými zálibami.
58. Mnoho Brahmínů a učitelů je mrtvých! Toto slovo mrtvý už se opakovalo tolikrát, že už to stačí.
59. Mrtvých jsou mraky, všichni umřeli, kromě těch, kteří získali sebepoznání a sjednotili se se Skutečností.


Tímto končí, ve třetí Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, devátá kapitola s názvem "Popis smrti".
Přeložil: Martin Vinkler

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.