Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

26. Zaposlouchejte se do pravé přirozenosti učení (z knihy Vše je iluze)

12. 11. 2014 - Aleš

Spočívejte v Já a buďte takto pořád klidní, i kdyby se na tělo třeba řítily stovky pohrom. Pokud toužíte zakusit všechny možné požitky, pak tato žádost je šach-matem. Je to vaše prohra. Vaší porážkou je rovněž tvrzení „nechci žádnou bolest či utrpení“. Když dal král Šivadží mnoho darů a peněz Tukaramovi, Tukaram pocítil, že mít doma tyto dary a peníze by bylo soužením a neměl pokoj do té doby, dokud neposlal králi vše nazpět. Velké soužení, které pocítil s přítěží peněz a darů, byl znak jeho vnitřního klidu..............

26. Zaposlouchejte se do pravé přirozenosti učení

 

Stejně jako je zde správná metoda učení, je zde také správná metoda naslouchání. Ta metoda učení, díky níž chápete duchovní život, je správné učení. Jinak spolu lidé pouze donekonečna tlachají o nedůležitých věcech. I gumová panenka může být námětem hovoru. Měli byste říkat (a stejně tak poslouchat) jen takové věci, které vám pomáhají uvědomit si úplné sjednocení s Bohem. Jinak se můžete zaposlouchat do štěbetání ptactva, které jen tak švitoří, ale to nemá s duchovností nic společného. Skutečným námětem rozhovoru je duchovní předmět, který je umožněn pouze lidským bytostem. Vaši předci z předchozích více než 72 generací čekají s nadějí na někoho ze svých potomků, kdo prožije realizovaný život a osvobodí je. Neměli byste se proto nechat odlákat filmovým představením, kterým je váš světský život.

Duchovní život je strom plnící přání (Kalpataru). Vše, co si přejete, je přichystané. Duchovní život je kámen plnící přání (Čintamani) a kráva plnící přání (Kamadhenu). Maximálně využijte svého lidského zrození, které jste získali díky velké zásluze z minulosti. Nechť to, o co se snažíte, se stane možné, a to, co je ztracené, je ztracené. Poté, co si uvědomíte své vlastní Já, se může stát cokoliv, ale nic z toho vás nebude trápit. Musíte mít Sebe-realizaci a to, co vám pomůže jí dosáhnout, se nazývá učení. Neustálé klevetění o všelijakých filosofických systémech je marné. Je to k něčemu dobré? Přeci nejíte slupku a nezahazujete vnitřek (zrno). Ten, kdo se narodí v lidské formě, poslouchá duchovní učení a následuje ho, se skutečně chopil jádra života.

Kdo jsou skutečně moudří lidé? Ti, kdo se těší z blaženého klidu a moudrosti Sebe-realizace jsou opravdoví lidé, hodni blahopřání. Prosím, pozorně se zaposlouchejte do následujícího výkladu, jenž je popisem „Sebe-realizace“. Neustále přeskakující a měnící se mysl nemůže nabýt nikdy klidu. Ve hře šachy je figurka krále, která by neměla být jinou figurkou přemožena. Podobně pokud se necháte někým (něčím) přemoci, jste lapeni do pasti, a vaše mysl je k ničemu. Ten, kdo realizoval Brahman, není ničím (nikým) přemožen. Vzdání se všech činností se nazývá meditace a zastavení činnosti mysli je Brahman. Vyprázdnit dům znamená odnést z něho vše, co v něm bylo. Dům potom zůstane takový, jaký byl na počátku. Král by neměl být přemožen. Iluze jako vláda (panovník) sice něco dá, ale potom si to vezme nazpět. Musíme se naučit být vždy svobodní. Někdo padnul k mým nohám. V pořádku. Padl k nohám, chodidlům, ne ke mně. Co s tím mám společného? Někdo se nešikovně potácí či se chová podivně. Nechte ho být! Mám se tím znepokojovat? Jediné, co s tím můžeme dělat, je to pozorovat.

Já nesmí být vystaveno šach-matu. Iluze má ve svém záměru podmanit si vás všemi možnými prostředky. Iluze na vás dokonce chce, abyste se cítili hanebně a trapně poté, kdy se dostane k vašemu nosu odporný zápach, který vydá. Tudíž učiňte sebe neporazitelnými. Vždy buďte uvědomělí. Mája (iluze) se bude tak či onak pokoušet sesadit vás z trůnu, ale vy jí to neumožňujte.

Spočívejte v Já a buďte takto pořád klidní, i kdyby se na tělo třeba řítily stovky pohrom. Pokud toužíte zakusit všechny možné požitky, pak tato žádost je šach-matem. Je to vaše prohra. Vaší porážkou je rovněž tvrzení „nechci žádnou bolest či utrpení“. Když dal král Šivadží mnoho darů a peněz Tukaramovi, Tukaram pocítil, že mít doma tyto dary a peníze by bylo soužením a neměl pokoj do té doby, dokud neposlal králi vše nazpět. Velké soužení, které pocítil s přítěží peněz a darů, byl znak jeho vnitřního klidu.

Pokud obětujete mysl Nejvyššímu Já, Paramátman, stane se ryzí. Co lze jinak získat se stále přeskakující a měnící se myslí? Bytost, která dosáhla skutečného Sebepoznání, není ničím postižena. Udržujte si svou mysl vždy v klidu. Veškerý projev je vytvořen z pěti elementů. Vše v iluzi každým dnem zaniká. Pouze Brahman je věčné.

Měli byste meditovat na „To“ a usilovat jen o „To“. Všechny idoly, vyrobené ze zlata a stříbra, kamene a hlíny, a všechny světské peníze, podléhají zkáze. Individualita také podléhá zkáze, podobně jako forma. Až na jedno – na Sebepoznání – je vše pomíjivé. Pokud věříte tomu, že Bůh je idol, pak je to hřích. Myslet si, že Bůh je vyroben z kamene či hlíny, je opravdu obrovský hřích! Světec Ramdas to sám důrazně prohlásil.

Ti, kdo mají Sebepoznání, mohou z ničeho udělat cokoliv. To je jejich síla. Mohou kohokoliv velebit a kohokoliv potupit. Je zde rčení: „Věrná žena jde do pekla a prostitutka do nebe. Taková je síla světce.“ Světci jsou mistři, siddhové. Třímají silou učinit či neučinit různé věci. Není zde nic, co by pro ně nebylo možné. Skutečně ochráněn je ten, kdo jim slouží.

Večer, 30. 11. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.