Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

16/2 – Díky vědomí přichází Paramátman k poznání, že Ono je (přepis audionahrávky)

4. 11. 2014 - Aleš a Gabriela

Druhá část Audio nahrávky-přednášky č. 16 Šrí Nisargadatta Maharadže, kterou do angličtiny překládá pan Mohan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. Zde hovoříme o vašem stavu před početím. Tyto verše, které jsou zde recitovány, popisují vaší přirozenost (stav) před početím a stejně tak jste i nyní Tímto. Jste úplní ve všech směrech, zcela svobodní bez jakékoliv svázanosti. Vaší svázaností je přesvědčení, že jste tělo neboli muž či žena. Na jedné straně říkáte "Já jsem Brahman" a na druhé straně tvrdíte "Já jsem takový a takový". Máte-li plnou víru ve svého Gurua, nezakusíte smrt. Stejně jako neumírá teplo ve vařící vodě, když voda vychladne. Když životní dech opustí tělo, vědomí neumírá, ale jen ztrácí svůj pocit bytí. Vědomí označuje vaší přítomnost, ale ten, kdo poznává, že je, je Paramátman. Díky vědomí přichází Paramátman k poznání, že Ono .......

  •  || rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

Promluva Šrí Nisargadatta Maharadže č. 16 - druhá část
15. listopadu 1979

Vaše mysl se nedokáže vzdát tělesné totožnosti. Nezapomeňte, že každou živou bytost čeká smrt. Jiný název pro smrt je čas nebo doba trvání. Známe hodinu a minutu času narození. Podobně poznáme hodinu a minutu, kdy životní dech opouští tělo umírajícího člověka. Novorozenou formu označujeme jako dítě. Poté dojde k růstu těla a mysli dítěte. Po určité době dítě roste a roste, až nakonec zemře. Proč se to stalo? Bylo tomu tak kvůli nedostatečnému přísunu potravinového výtažku či jinému důvodu. Stejně jako olej v lampě postupně vyhoří, podobně se vypotřebuje (spálí) potravinový výtažek těla. Toto hoření dává teplo, horko. Vědomí zůstává, dokud pokračuje spalování potravy (potravinového výtažku). Někdy kvůli nemoci dochází k poruše potravinového výtažku a důsledkem toho dojde k rychlému zestárnutí, což vede k vyhasnutí života. Životní dech odejde a vědomí zmizí. Avšak nevědomý jedinec říká, že odešlo, aby se znovu narodilo. Pro Světce je to blažená událost, kdežto nevědomé osobě to přivádí strach a paniku. Nevědomá osoba vidí hrůzné obrazy v závislosti na tom, jakých konceptů se drží. Avšak oddaný spatřuje světce a bohy. Jiní vidí posla boha smrti. Hříšník zří zlo a hrůzu. Světec je mimo hřích a zásluhu. Světec, jenž je znalcem pravdy, zakouší blažený klid. Když životní dech opustí tělo, vědomí zmizí podobně jako teplo těla. Všeprostupující vědomí je mimo přicházení a odcházení. Ale k tomu, abyste to všechno znali a zakoušeli, musíte mít Sebepoznání. Je zde mnoho těch, kdo uctívají boha, ale kde nakonec skončí? Skončí ve spárech smrti. Pro nevědomého je smrt výsledkem. Vědomí je kvalitou potravinového výtažku. Není-li tato kvalita dostatečná, vědomí tu není. Když tu není vědomí, není tu životní dech. Ovšem světec realizuje ničím nedotčené, neposkvrněné Já (Nirandžan, Nirgun, Parabrahman, Swarupa), jež je před vědomím. Nyní se snažte vybavit si to, kdy jste nezakoušeli tělo. Jaké byly vaše starosti, problémy? Kdo byli vaši příbuzní? Jaké jste měli připoutanosti? Nikdo z blízkých vám toto neřekne.

Zde hovoříme o vašem stavu před početím. Tyto verše, které jsou zde recitovány, popisují vaší přirozenost (stav) před početím a stejně tak jste i nyní Tímto. Jste úplní ve všech směrech, zcela svobodní bez jakékoliv svázanosti. Vaší svázaností je přesvědčení, že jste tělo neboli muž či žena. Na jedné straně říkáte "Já jsem Brahman" a na druhé straně tvrdíte "Já jsem takový a takový". Máte-li plnou víru ve svého Gurua, nezakusíte smrt. Stejně jako neumírá teplo ve vařící vodě, když voda vychladne. Když životní dech opustí tělo, vědomí neumírá, ale jen ztrácí svůj pocit bytí. Vědomí označuje vaší přítomnost, ale ten, kdo poznává, že je, je Paramátman. Díky vědomí přichází Paramátman k poznání, že Ono je. Poznání neboli vědomí je kvalita potravinového výtažku a vy musíte poznat své Já. Ve svém životě možná potřebujete spoustu věcí, ale proč nepoznáte to, co jste a jaká je vaše přirozenost předtím, než si všechny ty věci opatříte? Nyní musíte poznat svou totožnost a věčnou identitu, která s vámi zůstane (napořád). Laciné požadavky jsou získány rychle, avšak získání těch vskutku hodnotných zabere čas. Musíte poznat svou pravou totožnost, a pak získáte to vzácné (hodnotné). Je důležité poznat svou věčnou identitu.

Když ke mně přicházejí návštěvníci, varuji je, že pokud je opravdu zajímá to, co je zde řečeno, pozbydou všechny naděje, touhy a chtění. Ztratí o ně zájem. Jaký bude zisk z tohoto duchovního hledání? Když nabydete toto poznání, budete vědět, že nejste ani životní dech ani vědomí, a uvědomíte si své pravé Já, které je před početím. Jaké byly (před početím) vaše potřeby a problémy? Kde je místo pro touhy, naděje a chtění, když si uvědomíte své Já? Touhy, naděje a chtění jsou pro opravdového oddaného Paramátmanu zbytečné. Touhy toho, kdo je připoután k tělu, jsou nekonečné. Neznamená to však, že se Sebepoznáním budete zbaveni činností. Vezměte si příklad. Když se ráno probudíte, pospícháte na záchod. Nemůžete říct, že jste realizovaní, a potřebě se vyhnout. Když vědomí neboli poznání obdrží Sebepoznání, stanete se osvobozeni od všeho poznání. Když si uvědomíte, že jste před veškerým poznáním, není ve vás místo pro touhy, naděje a chtění. Světské aktivity nejsou určeny pro realizovanou bytost. V jeho případě tu nejsou žádné aktivity, ale pouze dění. Toto je přímé poznání každé živé bytosti. Jediným problémem je zaslepení (poblouznění), chtíč, připoutanost k vědomí. Není právě toto vaší zkušeností? Odevzdání se Guruovi vyústí v probuzení se z této neskutečnosti a vaše vědomí pomalu pozbyde svůj pocit bytí. Díky Guruově milosti žák ztratí svůj pocit bytí ještě během doby, kdy je plně naživu. V momentu setkání stálosti (nepohybu) a vrtkavosti (pohybu) je intelekt zmaten. Jste-li připraveni spolehnout se plně na má slova, buďte přesvědčeni, že nejste tělo – forma. Já jsem tím, kvůli čemu jsem začal vědět, že jsem. Já jsem tím Vědomím. Životní dech nemá tvar, ani mysl nemá tvar a ani vědomí nemá tvar. Avšak mysl přijala tělo za svou formu. Mysl, která se žene za radostmi, zakouší v důsledku tělesné totožnosti bolest. Nelze natrefit na boháče, který je skutečně šťastný. Milionář měl deprese a zastřelil se svým revolverem. Byl přitom tak bohatý. Byl však šťastný? Nedoslechli jste se o bohatých lidech, kteří si pod polštář dávají zbraň? Jediným řešením těchto všech problémů je následovat svého Gurua a vzdát se tělesné totožnosti, a začít se identifikovat s vědomím jakožto Bohem, Brahman. Vaše věčné pravé Já je Satguru, Paramatman. Připomínejte si to.
Džaj Guru Nisargadatta Maharadž!
překlad Aleš a Gabriela

 

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.