Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

III.7. - Utrpení zapříčiněné vnějšími předměty (z knihy Dásbódh)

31. 10. 2014 - Michal

|| Šrí Rám ||
1. V minulé kapitole jsme projednali znaky osobních, tělesných neduhů. Nyní popíšeme strasti způsobené vnějšími objekty.
2. Radost nebo bolest, kterou cítíme při našem kontaktu se vším vně našeho těla, mající za následek zmatek mysli, se nazývá strastí způsobenou vnějšími objekty.
3. Nyní podrobně vyložíme tyto strasti, abychom získali další vědomosti o tomto tématu.
4. Poranění chodidla, trn zalomený v těle, rána způsobená zbraní, nějaká cizí tělesa pronikající tělem, jako jsou špičaté a ostré předměty a tak dále. To patří do tohoto oddílu.

5. Alergie způsobené určitými bylinami, štípance od švába, jsou utrpení tohoto druhu. Také následující strasti patří do této kategorie.
6. Muška, moucha, včela, mravenec, komár a další, kousnutí pijavicí nebo bodnutí hmyzem.
7. Blecha, hýlí útoky a klovnutí, velcí rezaví mravenci, obilné štětiny, poštípání mravenci a štěnicemi, černí a zakulacení červi, vši – ti všichni koušou.
8. Stonožka, uštknutí škorpiónem, tygr, vlk, chamtivý útočný člověk, ptačí štípnutí a různá psí pokousání.
9. Zdivočelé krávy, buvol, medvědi, divocí sloni a kterékoliv napadení divou zvěří. Člověk, který zešílí, jsa posedlý duchem.
10. Krokodýl stáhne kohosi pod hladinu. Jiný utone ve vodě nebo v řece.
11. Různí jedovatí hadi, hroznýši, zmije, nespočet krokodýlů a ryb, zvěř v divoké džungli, útočící na lidské bytosti.
12. Člověk napadený bezcitnými zvířaty – koněm, býkem, oslem, psem, prasetem, liškou nebo kočkou.
13. Taková velmi krutá, nebezpečná zvířecí napadení lidských bytostí – to jsou vnější činitelé způsobující strast.
14. Zhroucení zděných a prkenných stěn. Útesy nebo podzemní štoly, které se náhle zřítí. Stromy padlé na člověka.
15. Někdo proklíná, někdo si zahrává s černou magií, někdo je zčistajasna postižen duševní chorobou způsobenou zevními příčinami.
16. Někdo hypnotizuje, někdo týrá, někdo unáší – takové jsou zevní důvody.
17. Někdo tráví. Někdo haní. Někdo uvrhá člověka do otroctví.
18. Znenadání trnité křovisko popíchá tělo, olej na značkování těla vyvolá alergii, člověk usoužený dýmem.
19. Jeden nešťastnou náhodou šlápne do žhavého uhlí, něčí ruka zachycená pod těžkým kamenem. Další upadne při běhu.
20. Jiný nečekaně spadne do studny, jezera, jámy nebo z útesu či z říčního břehu.
21. Pád z věže nebo ze stromu s následným zraněním a pláčem.
22. Rty rozpukané chladem a stejně tak popraskaná kůže na dlaních, rukách, chodidlech či jinde. Patří sem svrab i stržený nehet.
23. Patří sem popálení jazyka velmi horkým jídlem nebo vodou. Někdo si pokazí zuby sladkostmi nebo si ulomí zub při jídle.
24. Dítě, které je zcela závislé na milosti ostatních a bylo vystaveno špatnému zacházení nebo dokonce týrání, ponecháno bez jídla a ošacení – to jsou zevní případy.
25. Neteř byla potupena nebo zbita a vystavena štípání, ranám nebo pálení žhavými předměty – a pláče.
26. Když se někdo dopustí chyby, je potrestán zkroucením ucha, nebo nasypáním ostře pálivých koření a asafoetidy do očí a ztrestán mnohdy rozličnými způsoby.
27. Patří sem výprask od zlých jedinců, ničemů a také žena, velmi vzdálená od rodného domova, který proto nemůže navštěvovat.
28. Patří sem proražení ucha, nosu nebo nedobrovolné tetování, ožehnutí žhavými železnými tyčemi a tak podobně, jako trest za chybu, kterou člověk spáchal.
29. Nepřátelé násilně odvlečou osobu do jiných zemí a tam ji prodají velmi zaostalým lidem za otroka, kde zemře skrze velké utrpení.
30. a 31. Když doktor nebo mantrik byl přivolán k vyléčení kohosi a podal řadu naléhavých léků aby jej násilím uzdravil, nemocný mnoho vytrpí.
32. Doktoři podají šťávy z různých bylin, odvary a velmi hořké léky, při jejichž užívání člověk zkouší jako nikdy.
33. Podají mu projímadlo nebo lék způsobující zvracení, nařídí velmi přísný režim a jestliže se zmýlí, pacient trpí.
34. Otevřená poranění, pořezání ostrými nástroji nebo popálení určitých tělesných partií – při nichž pacient zakouší velkou bolest.
35. Výměšek z rostliny Ruj, způsobující oslepnutí, špatný účinek po nanesení značkovacího oleje na tělo a mnohá další muka zapříčiňující tělesný otřes, naříznuté žily a pijavice přiložené na tělo k pouštění krve.
36. Patří sem mnoho nemocí a mnoho léků, které osobě přinášejí velké nepříjemnosti. Je jich tolik, že je tu nelze vypsat.
37. Mantrik byl přivolán a postupuje s bezcitným zacházením včetně výprasku – všechny takové záležitosti jsou vnějšími zdroji strastí.
38. Lupiči přepadnou dům a napadnou a zbijí jeho obyvatele, čímž vytvářejí bolest. To je také jeden z příkladů utrpení.
39. Člověk je těžce popálený a křičí bolestí, naříká nad ztrátou hořícího majetku.
40. Občas velký požár spálí mnoho krásných chrámů, obytných domů, skladišť a obchodů. Obsažené cennosti a vzácné oblečení se změní na popel.
41. Při požárech shoří zrno, různé části nábytku a tak dále, zvířata, hrnce, různé hodnoty, počítaje v to i lidské bytosti.
42. a 43. Někdy shoří úroda na poli, lusky a cukrová třtina jsou zcela spáleny a v takovém ohni, který je jednou náhodný nebo podruhé úmyslně zapálený, dochází k velké ztrátě na majetku a k úmrtí lidí.
44. Takových případů velkých požárů je mnoho, jejich důsledkem je velký zármutek nad ztrátou lidských tvorů a to se nazývá strastí vyvstalou skrze zevní objekty.
45. Někdo zapomene nějaké věci nebo předměty. Něco shnije, ztratí se, rozlomí, spadne nebo není k nalezení.
46. Osoba, která přišla o práci, ztráta zvířat, ztráta synů a dcer nebo bezdětnost.
47. Lupiči a nepřátelé náhle zaútočí a pobijí obyvatelstvo. Vyplení domy a dokonce i zvířata.
48. Lidé ničí úrodu, banány, sypou sůl pod výhonky betelu a dopouští se dalších zločinů.
49. Patří sem podvodníci, kapsáři, alchymisté, hypnotizéři, smilníci a ti, co tě svedou ze správné cesty.
50. Nějaký zloděj vezme ze zavazadel peníze a ozdoby. Jindy krysy odtáhnou cenné věci do svých děr.
51. Patří sem bouře, krupobití, osoba zastižená prudkým deštěm nebo tonoucí v přívalu náhlé povodně.
52. V dravém říčním proudu jsou nepředvídatelné vodní víry a velké, rychle se ženoucí vlny, jež spláchnou mnoho obtížného hmyzu, škorpiónů, hadů.
53. I člověk jimi bývá zachycen; někdy uvízne v puklině pod vodou. Zachrání se napůl utopený.
54. Rodinný život není dobrý, manželka je šeredná, mluví hlasitě a bezcitně, dcera ovdoví a syn je hloupý.
55. Člověk posedlý duchem, zlý démon ovládl jeho tělo a způsobil ochrnutí. Patří sem možný omyl při opakování mantry a osoba zešílí.
56. Duch Brahmína vstoupí do těla a přinese strast, nebo je v horoskopu planeta Saturn v nepříznivé pozici a to vyvolá spoustu pohrom.
57. Patří sem nežádoucí zlý den nebo postavení měsíce, planet, hvězd a špatná hodina a čas, což způsobí plno nepříjemností.
58. Patří sem špatné předzvěsti, jako je kýchání, houkání sovy, zvuk ještěrky, vrána a další zlověstní ptáci, vytvářející obavy v mysli.
59. Nějaký pouliční věštec sdělí jakousi osudovou věštbu, která člověka čeká a vytvoří strach nebo člověk mající velmi špatný sen, který často vyvolá úzkost.
60. Lišky a psi vydávající naříkavý zvuk, ještěrka, která spadne na tělo a různá nepříjemná zlověstná znamení způsobí znepokojení.
61. Patří sem špatná předzvěst ve chvíli, kdy člověk opouští svůj dům, a ta zapříčiní sklíčenost mysli.
62. Osoba je uvržena do žaláře a je vystavena krutostem, při nichž velmi trpí.
63. Osoba je potrestána králem, je svázána a zmrskána, shozena z útesu, její chodidla jsou propíchnuta nebo je přinucena stát na rozpálené plotně.
64. Mrskání, zavěšení na strom nohama vzhůru a další výprask.
65. Osoba je ztrestána různými způsoby, jako například vražením dřevěného kolíku do konečníku, nebo se přiváže k sudu od vína a upálí, natáhne se za ruce a nohy a zmrská se v rozkroku a jiných tělesných partiích.
66. Osoba je vytrestána kopanci, fackováním, házením trusu na tělo, zkroucením uší, do kterých je navíc vloženo kamení.
67. Věšení, použití úderů, svázání rukou za zády a bití, omotání nohou řetězy, uvázání osoby ke stromu a její bití, vsazení člověka do dřevěné pasti a jeho udržování v neustálé bdělosti.
68. Vlévání velmi hořkých nebo kyselých tekutin do nosu – jako je například citrónová voda, slaná voda, hořčičná voda nebo kořalka.
69. Osoba je neustále máčena ve vodě, osoba je položena před slona; osoba je zapřáhnuta jako býk a dostane mnoho výprasku.
70. Propíchnutí ucha, nosu, ruky, chodidla, jazyka, rtů, ostrými nástroji.
71. Osoba je oběšena, probodnuta šípem, její oči a varlata jsou vyjmuty a její nehty jsou propíchány jehlicemi.
72. Osoba je hodně týrána a denně vyváděna z rovnováhy. Je shozena ze strmé skály, nebo je naládována do kanónu namísto dělové koule a odpálena.
73. Osoba je stažena z kůže. Dřevěné kolíky jsou jí vraženy do uší nebo do dolních otvorů.
74. Z těla je zcela odstraněna kůže, různé části jsou uřezány nebo je proraženo hrdlo. Prsty jsou zkrouceny nazad a rozdrceny.
75. Olovo, nějaký jed a tak podobně, je podán osobě, nebo je jí proříznuto hrdlo, nebo je ušlapána.
76. Chameleon vložený do kalhot člověka a kalhoty jsou zavázány. Osoba je držena v uzavřené místnosti se zlostnou kočkou, nebo je zavěšena dokud nezemře, nebo dostane velmi tvrdý trest.
77. Psi, tygři, duchové, krokodýli, zbraně a blesky zabíjí člověka.
78. Žíly a tepny jsou vyrvány nebo je osoba pálena přímými plameny pochodní. Nějaké další podobné ukrutnosti jsou spáchány.
79. Ztráta člověka, peněz, majetku, sebeúcty, zvířat, nebo jakýchkoliv předmětů.
80. Matka zemře člověku již v dětství, jeho žena zemře ještě mladá, nebo mu syn zemře, když je starý.
81. Bolest, bída, velké zadlužení, stěhování následkem živelných pohrom, špatné jídlo nebo jiná zevní nebezpečí.
82. Velká tragédie, cholera nebo podobné epidemie, porážka v boji, smrt mnoha příbuzných.
83. Obtížné dny, hladomor, nerozhodnost k činu, vzrušená nálada a bědování a starosti.
84. Osoba je zachycena v drtiči nebo mezi koly či spadne do ohně.
85. Osoba utrží rány zbraní nebo je pozřena divou zvěří či je uvržena do žaláře.
86. Osoba je utrápena zápachy mnoha druhů. Je zostuzena urážkami, nebo je oslabena žalem.
87. Skrze kontakt s objekty vně našeho těla přicházejí samé pohromy – jsou to hory utrpení. Nemůžeme je cele popsat. Nechť se posluchači, prosím, snaží porozumět všem těmto utrpením.
Tímto končí, ve třetí Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, sedmá kapitola s názvem "Utrpení zapříčiněné vnějšími předměty".

Přeložil: Michal Nierostek

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.