Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

24. Atomy a pod-atomy jsou jedno (z knihy Vše je iluze)

29. 10. 2014 - Aleš

SiddhaIluze, neboli mája, se označuje principem „mahat“. Je to Já, které zná tuto iluzi. Je daleko rozsáhlejší než veškerá iluze. Vidí vše ihned ve všech směrech najednou ve chvíli, když otevřete oči. Když řeknete, že jste Já, stáváte se automaticky nekoneční. Já je nejrozsáhlejší ze všeho, ale tělo se nestane nekonečné na základě realizace Já, protože tělo je falešné. Když se vesničan přestěhuje do města, aby zde žil, ztotožní se s velkým městem. Potom už nebude dál tvrdit, že je z vesnice. Stane se tak nějak větší. Jediná nit bavlny je velice tenká a slabá, ale pokud je spletena s mnoha dalšími nitěmi, stane se silnou. Podobně pokud jste oddělení, stáváte se slabí, takže buďte ohromní v Jednotě. Pokud se zrnko soli setká s mořem, co se stane? Jednoduše se v moři rozpustí. Stane se mořem. Sloužíte svému tělu, ale zapomínáte sloužit pravému Já. To, co dáváte někomu, kdo došel Sebe-poznání (Džňáninovi), je vskutku tím, co .....

24. Atomy a pod-atomy jsou jedno

 

Atomy a pod-atomy jsou jedno. Částice, jež tvoří atomy vody, atomy ohně, atomy vzduchu, se nazývají pod-atomy, neboli Paramanu. Já (Átman) je však jeden celek. Je stejný po celou dobu. Není rozdělen na části, jako jsou atomy a pod-atomy. Všechny atomy a pod-atomy časem zaniknou. Ony zajdou, avšak Nejvyšší Já, Paramátman, je Jedno jediné, a to zničit nelze. Je to jeden úhrnný celek. Oheň může zachvátit všechny věci, a proto je dokáže spálit. Vítr neboli vzduch je také schopen pronikat vším. Tyto elementy mají pórovitou strukturu, avšak Já je celistvé, rozptýlené všude stejnoměrně. Vytváří stovky nebes. Svým nástrojem (vědomím) a schopností „poznávat“ vytváří snové světy. Vytvoří prostor a uvnitř prostoru vytvoří svět. Všude, kde je prostor, vědomí vytvoří svět. Kde je přítomen pocit „poznávání“, tam je vědomím stvořen svět.

Oči mají vodu v očních bulvách, přesto jí z nich pořád neroní. Pokud pochopíte, že On, tedy Já, je všude, a jste-li s Ním sjednoceni, budete Nejzazší Já, Paramátman. Jsem v oslu, ale nejsem oslem. Ten, kdo pochopí, že je ve všem, získá sílu všudypřítomnosti, neboli „Mahima“. Život jako takový je pouze jeden a ten samý pro všechny, bez ohledu na to, že tu třeba existuje mnoho druhů živočichů. Já je stejné v každém tvoru. Příroda, úhrnný vesmír, je pro všechny stejný. Kdyby si ji všichni přáli zničit, pak by zanikla. Je ale možné, aby celý svět dokázal odstranit jeden jediný člověk, a to, když od něj zůstane stranou. Avšak jedině za předpokladu, že si bude plně vědom faktu, že svět je iluzí, a jasně si uvědomí, že je Bůh. Svět je viděn „okem iluze“. Já je bez tohoto oka. Svět je takový, jaký ho vidíte. Pokud si mysl myslí, že je falešný, nebo skutečný, nebo že někdo je zloděj, pak přebírá tuto formu. Zkušenost závisí na vašich konceptech. Štěnice neštípne mrtvolu (kostru), aby z ní něco vysála. Každé stvoření má svůj vlastní svět. Pokud ho nazvete skutečným, pak je skutečný. Jestliže ho nazvete falešným, je falešný. Ve světě není žádný hřích, či zásluha.

Čím je pro vás žena předtím, než se s ní oženíte? Není ničím. Po svatbě ji začnete oslovovat jako „vaše žena“, a proto se stala vaší ženou. Jaký jiný vztah má s vámi? Vy sami jste zodpovědní za vytvoření světa okolo sebe. To, co člověk říká, se pro něho stává zdrojem spoutanosti. To, co jste řekl, se stává vaším omezením. Jste svázáni svými touhami. To je podstata vámi vytvořeného světa. Jestliže řeknete, že vše je falešné, jste svobodní. Jste svázáni pouze svými vlastními koncepty, tudíž byste se od nich měli osvobodit. Musíte se naučit správně uvažovat. Vše je v pohybu a Já přebývá v každé formě. Já je společné pro všech pět elementů. To je „moje skutečné bytí“, jež je velmi rozsáhlé.

Slunce je vzdálené milióny mil od Země. Slunce je také, co se velikosti týče, mnohem větší než Země, ale z pozemského pohledu vypadá jako malá kulička. Vidíme ho takto malé. Trvalo by roky, než bychom ho spatřili nahoře zblízka. Z tohoto příkladu si dokážete představit, jak ohromní a neomezení jste vy sami. Já je velmi rozsáhlé.

Zvuk a světlo jsou vytvořeny ve stejný moment, jenže se pohybují rozdílnými rychlostmi, takže vidíte světlo jako první, a až pak slyšíte zvuk. Jenže Já je tak ohromné, že jakmile otevřete oči, uplyne jen nepatrný okamžik, a vy vidíte slunce, i přesto, že k tomu, abyste viděli slunce zblízka v jeho skutečné velikosti, byste potřebovali mnoho let na cestu. Ve snu můžete během patnácti minut zakusit období, které trvá milióny let. Já je hned na tomto snovém místě bez ohledu na to, v jaké vzdálenosti je snový svět umístěn. Já je natolik ohromné, že v sobě obsahuje veškerý snový a také celý bdělý svět. Já je nekonečné a neomezené. To znamená, že nemá skutečně žádné hranice či omezení.

Iluze, neboli mája, se označuje principem „mahat“. Je to Já, které zná tuto iluzi. Je daleko rozsáhlejší než veškerá iluze. Vidí vše ihned ve všech směrech najednou ve chvíli, když otevřete oči. Když řeknete, že jste Já, stáváte se automaticky nekoneční. Já je nejrozsáhlejší ze všeho, ale tělo se nestane nekonečné na základě realizace Já, protože tělo je falešné. Když se vesničan přestěhuje do města, aby zde žil, ztotožní se s velkým městem. Potom už nebude dál tvrdit, že je z vesnice. Stane se tak nějak větší.

Jediná nit bavlny je velice tenká a slabá, ale pokud je spletena s mnoha dalšími nitěmi, stane se silnou. Podobně pokud jste oddělení, stáváte se slabí, takže buďte ohromní v Jednotě. Pokud se zrnko soli setká s mořem, co se stane? Jednoduše se v moři rozpustí. Stane se mořem. Sloužíte svému tělu, ale zapomínáte sloužit pravému Já. To, co dáváte někomu, kdo došel Sebe-poznání (Džňáninovi), je vskutku tím, co Bůh přijme.

Kočka, která symbolizuje vaše tělo, požírá to (co jí nepatří), co patří Já. Nedosahuje výše Já. Pokud se pokloníte před realizovanou bytostí, která dosáhla Sebe-poznání, je to, jako kdybyste se poklonili před Sebou samým.

Žijete rodinným životem, protože toužíte po potěšení. Neděláte to pro svou ženu a děti. Když uctíváte realizovanou bytost, která má Sebe-poznání, děláte to pro své vlastní povznesení. Ten, kdo chápe tyto věci, získá „sílu všudypřítomnosti“, neboli Mahima. Potom se stane Všudepřítomný, neboli Všeprostupující.

Ráno, 29. 11. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.