Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

III.6. - Utrpení zapříčiněné tělem (z knihy Dásbódh)

24. 10. 2014 -

|| Šrí Rám ||
1. Nyní prosím naslouchejte s plnou pozorností. Hodlám vyložit různé znaky a příznaky tělesných neduhů, pohrom způsobených vnějšími objekty a pohrom způsobených božskými silami.
2. Ten, kdo je velmi zkroušený kvůli třem druhům utrpení, se stane pokojným stejně jako člověk, který je uspokojený, když dostane to, co velmi potřeboval.
3. Když hladový člověk dostane potravu, když žíznivý člověk dostane vodu a když se člověk ve vězení stane volným, cítí se velmi šťastným.
4. Ten, kdo je smetený záplavou, se stane št'astným, když může dosáhnout druhého břehu, a ten, kdo trpí iluzí ve snu, se stane šťastným, když je probuzen.
5. Když je člověk na smrtelné posteli zachráněn nebo když je člověk osvobozen od nějakého nebezpečí, je velmi šťastný.

6. Když pacient dostane dobrou a účinnou medicínu a opět se uzdraví, také se cítí velmi šťastným.
7. Podobně, když je někdo vystaven různým útrapám rodinného života tak, jak bylo zmíněno dříve, je opravdu oprávněn obdržet duchovní poučení od Gurua.
8. Tyto tři typy útrap jsou nyní popisovány a o nich jsou následující verše v sanskrtu.
9. To znamená, že jeden z druhů útrap jsou tělesné neduhy.Ten druhý pochází z vnějších příčin a ten třetí od kosmické síly.
10. Posluchač se zeptal, "Co jsou to tělesné útrapy? Jak mohou být poznány? Co je znakem útrap, pocházejících z vnějších příčin? Jak se to můžeme dozvědět?
11. Jak se pozná božská pohroma? Co je jejím znakem! Prosím vysvětli to podrobně."
12. Přednášející řekl – "Ano," a začal uvádět detaily. Potom řekl, "Prosím naslouchejte různým tělesným neduhům."
13. Když je člověk obtěžován bolestí nebo znepokojován požitkem kvůli svému vlastnímu tělu se smysly a vitalitou (Pránou), nazývá se to tělesné utrpení.
14. Utrpení, které přichází skrze naše vlastní tělo a smyslové orgány, zahrnující Prány, je nazýváno tělesným neduhem v tomto kontextu trojitých útrap.
15. Nyní samozřejmě musíme objasnit, co přichází skrze tělo a co je bolest atd., kvůli vitální síle neboli Práně.
16. Svrab, opařená hlava, puchýřky, červi, otoky u kořínků vlasů, nádor v podpaždí, neštovice, spalničky jsou tělesné neduhy, které spadají do tělesných útrap.
17. Septický nádor v podpaždí, nádor u kořínků vlasů, skvrnitá kůže, karbunkul a velmi těžké neduhy jako hemeroidy; to vše je tělesné.
18. Dalšími tělesnými útrapami jsou – nateklé prsty, příušnice, neurčitá svědění, otoky dásní a zubů.
19. Dále sem spadají puchýře, otoky po celém těle, nadýmání kvůli plynatosti a také křeče.
20. Ekzémy, hluboce zakořeněný vřed, tasemnice, nadýmání kvůli ochrnutí, ušní infekce vedoucí k hluchotě jsou také tělesné.
21. Suchá a vlhká lepra, chudokrevnost, tuberkulóza jsou některé z velkých onemocnění těla.
22. Fraktura kolena, onemocnění prsu u ženy, plynatost, neustálé bolesti paží a nohou a časté závratě jsou tělesné potíže.
23. Infekce způsobená překročením infikované moči, znaky na kůži, žaludeční nevolnost, migréna a bolesti hlavy jsou tělesné potíže.
24. Bolest v pase, v krku, bolest zad, bolest v ústech a bolesti kloubů jsou tělesné.
25. Do tohoto oddílu může být počítána kolika, průjem a zvracení, žloutenka, akné, efekt černé magie, uhřík v nose a infekce způsobená změnou klimatu.
26. Abnormální žízeň, malárie, závrať, zatmění před očima, horečka a recidivující horečka, chvění se jsou v tom samém oddílu.
27. Pronikavý chlad a horkost, žízeň, hlad, ospalost, spánek, dyzentérie, a sexuální vášeň jsou také tělesné.
28. Líný, hloupý, neúspěšný, zbabělý, zapomnětlivý člověk, sklíčený ve dne v noci, to jsou znaky tělesných neduhů.
29. Kapavka, krvácející kapavka, vředy nebo kožní problémy, tvrdá stolice, která činí člověka neklidným – to jsou tělesné neduhy.
30. Nesnesitelná bolest v břiše, průjem, nákaza z horka, zácpa, chybná diagnóza nemoci, která vytvoří více utrpení – to jsou tělesné neduhy.
31. Kýla, červi, krevní dyzentérie, stolice obsahující nestrávenou potravu – to jsou tělesné neduhy.
32. Opakované nadýmání žaludku, ztuhlé břicho, vymknutiny, problémy při polykání a problémy kvůli malým vřídkům jsou tělesné.
33. Škytavka, křeče v průdušnici, žlučovitost a zvracení, bolest v krku, nachlazení a kýchání jsou tělesné.
34. Astma, zadýchávání, infekce děložního čípku, záchvat těžkého kašle, vlhký kašel, horečnatý záchvat,meningitida a velký hněv jsou také tělesné.
35. Někdo podá k jídlu červené olovo, po kterém se člověk cítí velmi špatně a má prudkou infekci hrdla. To je tělesný neduh.
36. Záškrt, zmrzačený jazyk, špatný dech a zubní infekce jsou tělesné.
37. Špatně fungující slezina,krvácení z nosu, tuberkulóza uzlin, náhlá nehoda vedoucí ke ztrátě oka nebo useknutí prstu jsou tělesné.
38. Bolesti, vystřelující bolesti,vypadávající zuby a rty a jazyk poraněný zuby jsou tělesné.
39. Bolest v uchu, bolest v očích, utrpení kvůli různým bolestem, vrozená slepota a pohlavní neschopnost jsou tělesné neduhy.
40. Bílé skvrny v oku, vyklenutí rohovky, šedý zákal přes zřítelnici, červi, chybějící oko a noční slepota, člověk zmatený, deprimovaný a mentálně zaostalý jsou tělesné znaky.
41. Němý, hluchý, chromý, člověk bez rukou, výstřední, náměsíčný, ochromený, s hrbem a s krátkýma nohama – to vše jsou tělesné neduhy.
42. Divoké oči, zkroucený krk, šilhavé, nevyrovnané oči, lískové oči, trpaslík, člověk s klopýtavou chůzí, mít šest prstů, vadná, nosovková řeč, ošklivý člověk – to vše je tělesné.
43. Člověk s velkými zuby, s chybějícími předními zuby, s dlouhým nosem, bez nosu, bez uší, nesmyslně blábolící, velmi tenký, velmi tlustý – to vše je tělesné.
44. Koktavý, žvatlavý, slabý, nemocný, ošklivý, pokřivený na těle a mysli, žárlivý, nenasytný a náladový – to je tělesné.
45. Člověk s častým střídáním hněvivosti a lítostivosti, zlomyslný, vášnivý, závistivý, urážející hříšník se špatnými vlastnostmi, se zvrácenou povahou – to vše je tělesné.
46. Obtíže při zvedání se, ztuhlost, bolest v kříži, ztuhlý krk, vymknutí, natékání a bolest v kloubech u nohou jsou tělesné.
47. Nedovyvinutý plod, potrat, potíže při porodu, komplikace s tvrdostí v prsou, náhlá ztráta síly, rodinné problémy a předčasná násilná smrt jsou tělesné.
48. Infikované nehty, nateklé ušní lalůčky, nestravitelnost kvůli staré a mastné potravě, špatná potrava, náhle vymknutá čelist jsou tělesné.
49. Ztráta řas na víčkách, nateklá obočí, zánět spojivek a nutnost nosit brýle, to vše jsou tělesné obtíže.
50. Pihy, mateřská znaménka, kůže poznamenaná plísní, bílé skvrny na kůži, klam mysli jsou tělesné znaky.
51. Uzliny, ztráta vlasů na hlavě kvůli infekci, zapáchající kůže a kapající sliny – to vše jsou tělesné obtíže.
52. Deprese kvůli různým starostem, úzkost, neklid bez jakékoliv příčiny – to vše je tělesné.
53. Obtíže, nemoci a pohromy související se stářím a stařeckou debilitou jsou tělesná utrpení.
54. Různé neduhy, bolesti, různé rány a utrpení, kvůli kterým člověk naříká s velkým zármutkem, jsou všechny kvůli tělesným příčinám, které spolu navzájem souvisejí.
55. Toto je skupina utrpení, která se vztahují k našemu tělu a která mohou být výsledkem předešlých hříchů – toto je oceán soužení, který nemůže být úplně popsán.
56. O čem mohu dále mluvit? Posluchači si z těchto příkladů mohli udělat určitou představu. V další kapitole jsou popsány útrapy, které vyvstávají z kontaktu s vnějšími objekty.
Tímto končí, ve třetí Dášace knihy Dasboadh, dialogu mezi Guruem a žákem, šestá kapitola s názvem "Utrpení zapříčiněné tělem".

Přeložil: Ivan Wiesner

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.