Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

90. Vaše trápení jsou v důsledku vědomí, nikoli světu – (Nirupany)

9. 10. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana_12s.jpgMusíte se osvobodit od vědomí. Je primární májou (iluzí). Není trvalým stavem. Má-li někdo pochopení času, strach nadobro odejde. Abyste vymýtili neštěstí, obejměte To, skrze co jsou neštěstí poznána. To, skrze co vše znáte, je chodidly Gurua. Meditujte na to. Pracují tři guny, ale vy jakožto individualita si konatelství přivlastňujete. Tuto individualitu je třeba odhodit. Máte za to, že jednáte vy, děje se to však automaticky. Pochopíte, že vše se děje samo o sobě. Vy neděláte nic, jenom se vám jeví, že ano. To, co není dosaženo meditací, bude poznáno pomocí rozlišování.

Nirupana 90

 Čtvrtek, 1. února 1979

Lidé opakují boží jméno mnoha způsoby, dle toho, jak byli naučeni. Podle mé zkušenosti, je-li mantra opakována se správným dýcháním, mysl se utiší a následuje samádhí.

Dokonce, i když bojoval Ardžuna na bitevním poli, jeho klidem to nijak neotřáslo. Bez klidu tu není žádné samádhí. Klid, který pramení z realizace Já, je skutečné samádhí. To ostatní jsou mentální koncepty. Poznejte, že nejste tělo, mysl nebo prána a buďte tiše. Pak vás činnosti vykonávané tělem a myslí nijak nezasáhnou. Komu se přihodilo zrození? Komu přichází stáří? Zamyslete se nad tím. Všechny druhy dobrých a špatných zvyků přicházejí a odcházejí s tělem. Vy ale nejste tělo. Dokud se považujete za tělo, zůstává zde pocit muže nebo ženy doprovázený bolestí a radostí. Všechny atributy jsou odvislé na tělesném vědomí. Naše pravá přirozenost nemá žádné atributy (vlastnosti).

Konečná pravda, Paramátman, nenáleží žádné kastě či náboženství. Ten, kdo je znalcem, toto rozpozná a zůstává tiše. Pokud vám řeknu, abyste vykonali nějaký rituál, tak to uděláte, ale nebude vám to k ničemu. Vaše trápení jsou v důsledku vědomí, nikoli světa. Poznání, o němž lze něco říci, je ve své podstatě nevědomostí. Každá činnost ve světě je pouhou zábavou. Dokud na tuto zábavu nezapomenete, nebude tu žádný klid. Skutečný Džňánin vůbec nevidí svět jako skutečný. Džňánin nemá problém s tím, zda pracovat či nikoli. Proto nelze nic říci o jeho rodinném životě. Pouhé tvrzení ´nejsem tělo, nejsem mysl´ není dostatečné. Mělo by být poznáno, čí atributy jsou tělo a mysl. Pouhé slovní poznání to neučiní.

Vědomí v těle je vlastností potravinového výtažku a bude trvat, dokud je zde výtažek. Všechny věci jsou obsaženy ve vědomí. Prána a vědomí vyvstávají z potravinového výtažku. Jak dlouho budou trvat? Vědomí, skrze které zakoušíte svět, není věčné. Vlastně, nic není vskutku vytvořeno!

Odpoutejte se od konceptu, že jste konatel, a pak dělejte, co vás těší. Tak jako diamant brousí diamant; podobně musíte používat vědomí k tomu, abyste se dostali za vědomí. Žádný další nástroj k tomuto účelu neposlouží. Chopte se pevně toho, skrze co zakoušíte strach. (Vědomí vytváří dualitu, která způsobuje strach. Abyste se zbavili duality, musíte být zajedno s vědomím vedoucím k Seberealizaci.)

Poté, co jste si toto vše vyslechli, už mou tvář znovu možná neuvidíte. Nicméně pokud vám to dá realizaci, budete přijíždět z daleka, abyste se poklonili. Můžete se za Pravdou potulovat celý svůj život, ale osvobodí vás jedině vaše vědomí. Oprostí vás od všech žádostí. Poté zde nebude potřeba Boha.

Musíte se osvobodit od vědomí. Je primární májou (iluzí). Není trvalým stavem. Má-li někdo pochopení času, strach nadobro odejde. Abyste vymýtili neštěstí, obejměte To, skrze co jsou neštěstí poznána. To, skrze co vše znáte, je chodidly Gurua. Meditujte na to. Pracují tři guny, ale vy jakožto individualita si konatelství přivlastňujete. Tuto individualitu je třeba odhodit. Máte za to, že jednáte vy, děje se to však automaticky. Pochopíte, že vše se děje samo o sobě. Vy neděláte nic, jenom se vám jeví, že ano. To, co není dosaženo meditací, bude poznáno pomocí rozlišování.

Jedině ten, kdo vytvořil tělo, zná lék. Co mohou dělat doktoři? Aniž byste přijímali podporu jména či formy, pouze buďte zajedno s vědomím. Ve skutečnosti se nikdy nic nestalo, a přesto vidíte projev světa. To je charakteristika vašeho vědomí. Buďte si toho vědomi.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.