Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

III.3. - Utrpení rodinného života (2) (z knihy Dásbódh)

3. 10. 2014 - Iveta

|| Šrí Rám ||
1. Muž se znovu oženil a zapomněl na svůj zármutek. Považoval se opět za šťastného.
2. Stal se z něj lakomec. Nejedl moc jídla a byl připraven zemřít kvůli každé rupii.
3. Nikdy neutrácel peníze a donekonečna je hromadil. Jak by tedy mohl mít nějakou dobrou touhu ve své mysli?
4. Nedával žádné almužny, a pokud někdo druhý chtěl dát, tak mu v tom bránil. Světce vždy urážel.
5. Nevěděl, jak má navštěvovat posvátná místa, ani jak držet půst atd.; nikdy nepřijímal žádné hosty. Byl tak lakomý, že by dokonce sebral mravencovi zrníčko z úst.

6. Nikdy neodvedl dobrou práci a neměl rád, když ostatní ano, a za to se jim posmíval.
7. Sužoval oddané a urážel bohy, ostatní lidi fyzicky trápil a mnoho lidí psychicky mučil hrubými slovy.
8. Tím, že opustil všechny mravní zásady, tak se oddával špatnému chování a vždy se nadouval pýchou.
9. Pomlouval své předky, po jejich smrti nevykonával žádné rituály, a dokonce byl lhostejný ke svému rodinnému božstvu.
10. Pozval svou sestru na večeři, aby představovala jeho rodinné božstvo a jejímu manželovi, který ji přišel vyzvednout, dal večeři jakožto zástupci Boha. Tímto se vyhnul tomu, aby cokoli dal někomu mimo rodinu.
11. Nikdy neměl rád mytologické příběhy o Bohu. Nechtěl mít s Bohem nic co do činění a říkával: "Proč by se měly denně říkat modlitby, když jsou neužitečné!"
12. S velkou nenasytností hromadil peníze. Podváděl ostatní a když byl mladý a silný, na lidi byl velmi arogantní.
13. Měl bouřlivé mládí a neuměl kontrolovat své vášně, a tak jednou spáchal hřích, který byl velmi nežádoucí.
14. Jeho druhá žena ještě nebyla plnoletá a on byl velmi vznětlivý. Na konec, bez ohledu na to, co tomu řeknou příbuzní, šel k jiné ženě.
15. Nerespektoval svou matku ani sestru a kvůli tomu, že měl amorální styky s jinou ženou, dostal trest podle zákona. Přesto se nenapravil.
16. Jakmile uviděl nějakou ženu, jeho touha po ní byla nekontrolovatelná. Kvůli hříchu se znovu stal ubohým.
17. Ve svém životě spáchal mnoho hříchů, nerozlišoval mezi dobrým a špatným a chytil odpornou chorobu.
18. Byl postižen tuberkulózou a okamžitě trpěl následkem svého vlastního jednání.
19. Po celém těle měl vředy, jeho nos byl znetvořený a všechny dobré tělesné znaky byly nahrazeny špatnými.
20. Jeho tělo se stalo velmi slabé. Trpěl různými neduhy, síla mládí byla pryč a byl na kost vyhublý.
21. Měl bolesti po celém těle. Stal se velmi ošklivým a jeho tělo se začalo třást kvůli nervovému zhroucení.
22. Jeho ruce a nohy byly napadeny a celý byl zamořen červy. Lidé na něj začali plivat a odvraceli od něj tvář.
23. Měl průjem a všechno okolo něj odporně páchlo. Byl hrozivým zosobněním nemoci.
24. Začal plakat a modlit se k Bohu: "Ó, Bože, dej mi smrt, už jsem vytrpěl dost. Nejsou snad moje nahromaděné hříchy vyčerpány?"
25. Takto vzlykal a vzlykal, a znovu a znovu se díval na své ubohé tělo a stal se tak žalostným, že nemohl přestat plakat.
26. Kvůli tomu zde bylo mnoho utrpení. Jeho rodinný život byl v troskách a zloději sebrali všechny peníze, které nahromadil.
27. Ztratil štěstí v tomto i příštím životě. Jaká to byla tragedie. Byl tak slabý, že po sobě musel uklízet moč a výkaly, které nemohl dělat pořádně.
28. Jednoho dne jeho hříchy byly vyčerpány a jeho nemoci den ode dne ustupovaly. Dostal od doktora dobrý lék a uzdravil se.
29. Tak se vrátil od bran smrti a lidé začali říkat, jaké štěstí má tento muž, že přežil a navrátil se do společnosti.
30. Jakmile znovu zesílil, přivedl svou ženu zpět domů a zase začal rodinný život s veškerým svým sobectvím.
31. Vydělal nějaké peníze. Život zase začal, ale neměli žádné dítě, a tak byl domácí život nenaplněný.
32. Neměli žádného syna. Lidé ho nazývali bezdětným. Tak toužil mít alespoň dceru.
33. Aby měl potomka, přijal mnoho závazků, dodržoval půsty a chodil na poutní místa.
34. Rodinné štěstí se změnilo v neštěstí kvůli tomu, že neměli dítě. Potom jim nějaké božstvo požehnalo a narodil se jim syn.
35. Rodiče toto dítě šíleně milovali a nedovolili mu být z jejich dohledu. Jestliže mělo nějaké potíže, plakali.
36. Díky tomu, že rodiče mnoho trpěli, uctívali mnoho bohů, ale přesto jejich dítě náhle zemřelo kvůli hříchu z minulosti.
37. Jejich žal byl obrovský. Naříkali: "Proč Bůh způsobil, že jsme bezdětní?"
38. "K čemu jsou peníze? Ať se klidně peníze utratí, ale ať máme potomka. Pro dítě jsme připraveni vzdát se čehokoli."
39. Nejdřív neměli žádného potomka, pak jejich dítě zemřelo, a tak jejich osudem byl jiný druh neplodnosti.
40. Naříkali: "Ó, Bože! Proč bylo pokračování našeho rodu přerušeno? Náš celý život nemá smysl. Rodinné božstvo je rozzlobené. Lampa naší rodiny je nyní uhašena!"
41. Pokud uvidím tvář svého syna, pak budu chodit po hořícím uhlí nebo si své tělo před naším božstvem propíchám jehlicemi.
42. "Ó, Bohyně matko! Zařídím pro tebe obřad. Pojmenuji svého syna jako hromadu odmítnutí. (as a heap of refuse) Nasadím si kruh do nosu. Ale prosím naplň naší touhu."
43. Ve jménech mnoha bohů se zapřísahali dělat určité věci. Vyhledali a žádali mnoho mnichů. A dokonce dělali takové šeredné věci, jako je polykání celých škorpiónů.
44. Uctívali duchy, radili se s médii bohů, nabízeli Brahmánům banány, kokosové ořechy, manga atd.
45. Vykonali mnoho podivných věcí, aby dostali syna, ale štěstěna od nich odvracela svou tvář.
46. Koupali se pod stromy, následkem čehož dokonce uschly i ovocné stromy. Tedy kvůli tomu, aby se jim narodil syn, udělali také mnoho špatných věcí.
47. Utratili všechny své peníze. Jejich mysl zažívala velikou úzkost a jednoho dne bůh "Khanderao" a rodinné božstvo vyslyšeli jejich prosby.
48. Jejich přání bylo naplněno. Rodiče nyní byli velice šťastní. Posluchači nechť prosím věnují pozornost dále.
Tímto končí, ve třetí Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, třetí kapitola s názvem "Utrpení rodinného života (2)".

Přeložila: Iveta Černá

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.