Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

89. Bůh nabývá svou formu skrze vědomí oddaného – (Nirupany)

2. 10. 2014 - Gabriela

nisargadatta_nirupana2s.jpgJakmile je víra s jednobodovým přesvědčením neotřesitelná, pak se všechna neštěstí stanou snesitelná. Vědomí v těle je Guru. Neduální oddanost je pro běžného člověka velmi obtížná. Proto musí být vědomí uctíváno jako Guru. Žádný další Guru není zapotřebí. Je ve své přirozenosti Láskou. Vědomí přišlo bez optání. Nejprve vím, že ´já jsem´, a pak začne být poznáváno vše ostatní. Všechny činnosti ve světě jsou prováděny pro tuto lásku Já. Jednat a vykonávat světské záležitosti je radžas guna. Vnímat to tak, že to bylo vykonáno mnou, je tamas guna. Pohyb univerzálního Já dovádí jakožto mája (iluze). Guru je tímto vědomím, které k vám přišlo nevědomky. Vy jste Gurua nerozpoznali, a tak milujete svoje tělo. Jeho vitální energie tělo ochraňuje a dělá vše kvůli lásce Já. Je zdrojem světla. Je vědomím; považujte ho za svého Gurua a uctívejte ho. Kvůli vašemu (současnému) stavu nebudete schopni uctívat své Já. Proto uctívejte Gurua. Víra ve vaše Já je vírou v Paramátman. To je nedualita.

Nirupana 89

 Neděle, 28. ledna 1979

Žádné poznání v tomto světě není důvěryhodné, protože se neustále mění. Celková světská zkušenost je nedůvěryhodná (pomíjivá). Můžete se považovat za to a ono, ale tato totožnost nezůstane stejná. Znám sebe sama pouze prostřednictvím Já. To, co je poznáno, není důvěryhodné (trvající). Dokonce ani to, zásluhou čeho je toto poznáno, také není důvěryhodné. Postupem času to pochopíte. Znalec nebyl nikdy narozen. Bůh je vytvořen z hmotného výtažku oddaného. Jak se (On, Bůh) inkarnuje? Nabývá Svou formu skrze vědomí oddaného. Toto vám nikdo neřekne. Nenechávejte se zatahovat do modifikací mysli. Pouze přebývejte ve společenství svého vědomí, pocitu ´já jsem´. Přepadlo nás nečekaně. Vyživuje vaše Já, stejně jako svět. Budete se nadále potulovat sem a tam poté, co jste si to vyslechli?

Jakmile je víra s jednobodovým přesvědčením neotřesitelná, pak se všechna neštěstí stanou snesitelná. Vědomí v těle je Guru. Neduální oddanost je pro běžného člověka velmi obtížná. Proto musí být vědomí uctíváno jako Guru. Žádný další Guru není zapotřebí. Je ve své přirozenosti Láskou. Vědomí přišlo bez optání. Nejprve vím, že ´já jsem´, a pak začne být poznáváno vše ostatní. Všechny činnosti ve světě jsou prováděny pro tuto lásku Já. Jednat a vykonávat světské záležitosti je radžas guna. Vnímat to tak, že to bylo vykonáno mnou, je tamas guna. Pohyb univerzálního Já dovádí jakožto mája (iluze). Guru je tímto vědomím, které k vám přišlo nevědomky. Vy jste Gurua nerozpoznali, a tak milujete svoje tělo. Jeho vitální energie tělo ochraňuje a dělá vše kvůli lásce Já. Je zdrojem světla. Je vědomím; považujte ho za svého Gurua a uctívejte ho. Kvůli vašemu (současnému) stavu nebudete schopni uctívat své Já. Proto uctívejte Gurua. Víra ve vaše Já je vírou v Paramátman. To je nedualita.

Jedině díky praxi dokážete setrvat (v tichosti) bez brebentění mysli. Jakmile je věc spatřena, automatiky je pořízena její fotografie. To je dovednost máji (iluze). Ryzí vědomí je pasivním svědkem. Každá věc mu je známa. Je vaší láskou Já. Uctívejte tuto lásku jako Gurua. Pak ve vás vyklíčí realizace; stejně jako vyraší poupě a rozkvete. Nedokážete následovat slova Gurua, protože jste otrokem mysli. Být tiše, beze slov, je pomalu možné díky praxi. Jakmile slova utichnou, je to sahadža (přirozené) samádhí.

Vaše přirozenost je přirozeností Já ve všech bytostech. Všechny jsou vaším projevem. Nejprve z vás vyvstane snový prostor, a vy v něm pak fungujete jako individualita. Toto vše se děje spontánně. Já celého vesmíru je ´jáství´ neboli bdělý stav, který vás přepadl. Uctívejte poznání, které naslouchá slovům Gurua, a odevzdejte se Mu.

 

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.