Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

15/2 Znalec "Já" není omezen na jedno tělo; všechna těla, všechny formy, jsou Jeho (přepis audionahrávky)

7. 10. 2014 - Ales a Gabi

maharaj_nirupana_8.jpgAudio nahrávka-přednáška č. 15 Šrí Nisargadatta Maharadže, kterou do angličtiny překládá pan Mohan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. "Životní dech se spojí se vzduchem, tělo bude spáleno, pro Mne neexistuje žádné přicházení či odcházení. To je milost Gurua. Takto jsem byl plně obdarován následováním slov svého Gurua, jež jsou: "Ty nejsi tělo. A jméno, které je dáno tělu, není tvým jménem. To, co jsi, je mimo tělo a jeho jméno. Na okamžik spatři to, co jsi bez těla a jeho jména." To se nazývá vyčkáváním na prahu Božím. Dejte mi o sobě nějakou informaci, aniž byste brali v úvahu tělo a jeho jméno. Nahlížejte na sebe bez těla a jeho jména. Tento bod je tak jemný... jestliže ho přehlédnete, minete vše. Pokud ho naplníte, budete zakoušet sladkost, jestliže ho minete, ocitnete se v problémech. Když vám učiní Bůh laskavost, je to pro vás či pro něho?

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

Druhá část Audio přednášky Šrí Nisargadatta Maharadže č. 15
31. května 1979

 

Lidé, kteří sem chodí, vyciťují jednoduchost (přirozenost), ale to, co je zde, je totéž, co se Védy a Purány snaží popsat. Existuje mnoho duchovních učitelů, kteří jsou chyceni ve svém poli konceptů. Netranscendovali své bytí. Já jsem to, co se čtyři Védy a osmnáct Purán snaží popsat. Znalec vědomí nemá koncept hromadění zisku ve světě. Ten, kdo se nežene za ziskem, neutrpí ztrátu. Taková bytost nemá zapotřebí se jakýmkoliv způsobem vystavovat (exhibovat). Má "Já" nějaké vousy? "Já" nemá žádnou formu. Zevnějšek Světce je tak prostý, jako byl předtím. Znalec "Já" není omezen na jedno tělo; všechna těla, všechny formy, jsou Jeho. Když je v každém, jak může mít specifický zjev? S přesvědčením o svém pravém "Já" je tu věčná radost a spokojenost. Nezajímá ho sláva ani publicita. Nemá potřebu jakéhokoliv konceptu. Chvály Boha a Paramátman ve světě jsou pro Něho dostačující. Díky svému Sebepoznání není na nikom závislý. Nikomu nepřidělává starosti. Když Ho někdo ve světě oslavuje a chválí, Jeho se to nedotýká. Sebepoznání je před vědomím, před bytím, je neposkvrněné a nedotčené. Já jsem celkovým úhrnem všeho existujícího. Ten, kdo je pyšný na své Sebepoznání, je jako nezralé mango. Sladkost a chuť přichází s vyzráním. Pouze si toto vyslechněte, nedělejte nic.
Jak řekl Světec Tukaram: "Buďte ve stavu, který je vám přirozeně dán, a važte si všeho, co je pro vás uskladněno a přichystáno." V tomto nepatrném vědomí, které je kvalitou potravinové esence, existuje celý vesmír. Toto je vaše vlastní zkušenost ve snu nebo možná v meditaci. Není nic, co je třeba vykonat, pouze je nutné to pochopit. I vaše snaha po radostech vyústí nakonec v bolest. To je důsledek přivlastnění si svých činů. Je za to zodpovědný váš pocit konatelství. Pocit, kdy se berete za konatele, nese zodpovědnost za utrpení. V případě Světce tu pocit konatele není. On nemůže být konatel, pro něho to není možné.
Šrí Krišna popsal svůj projev a své kvality. Bůh se o nás nestará tím způsobem, že používá svůj intelekt, děje se to spontánně. Išwara nepotřebuje intelekt. Stejně jako nepotřebuje intelekt pětice elementů, nepotřebuje ho také ani vědomí. Pro Toho, kdo je před tím vším, nepřipadá v úvahu používání intelektu. V případě Parabrahman neboli Paramátman tu není vůbec žádné bytí. Ono neví o své vlastní existenci. Každý má přímou zkušenost toho. Avšak zapomnění (přirozeného stavu) je zde kvůli tělesné totožnosti. Zapomnění Boha (Hari) vyústilo ve ztrátu radosti. Dokud se pokládáte za muže či ženu, nemůžete nabýt dokonalosti svého pravého stavu. Váš pocit sebe jako muže či ženy je jako pocit herce v divadelní hře, v níž muž hrál roli ženy, která byla mučena násilníkem. Toto představení bylo natolik hrůzostrašné, že obecenstvo začalo křičet, a chtělo onoho násilníka zabít. Všichni herci byli dojati svým výkonem, který byl natolik působivý. Podobně Světec jedná ve světě, ale jeho blaženost zůstává nedotčena. Jeho blaženost je stále úplná.
Neříkám vám, abyste něco dělali. Nepraktikujte žádnou metodu, pochopte, co jste si vyslechli. Poznejte, co jste si vyslechli, a nezůstaňte poznávajícím. Poznávání a poznání by mělo být vaše vlastní. Nezaujímejte pózu či postoj na základě poznání, které jste obdrželi. Nepřijímejte zastření ve formě poznání, pozice či schopnosti. Pochopte, co jste byli před vědomím, kdy tu nebylo žádné bytí. Pro znalce vědomí je dění ve světě iluzorní. Nic z toho se ho nedotkne. Dění nemá žádný dopad na vědomí, jak by se pak mohlo dotknout toho, co je před vědomím? Pochopte Absolutno a zahoďte koncepty.
Když Bůh, Išwara, pomáhá oddanému, je to ve prospěch oddaného? Ne. Bůh je v oddaném. Pomáhá tudíž sám sobě. Je-li Bůh přítomen v každém, kdo bude komu prospěšný? Vše, co je slyšeno a viděno, to vše je třeba přenechat vědomí, a vy sami byste měli být před vědomím. Když toho budete schopni, budete ve všem a v každém. Bez vás tu nebude nic. Váš pocit bytí se objevil spontánně. A to je Bůh, to je zloděj. On je dávající, on je přijímající, on je žebrák. Dávající a přijímající – kdo jiný je zde než Bůh. Nemůžete se stát Parabrahman nějakou praxí. Všechny vaše činnosti jsou pro zábavu, pro krácení času. Vše je v poli vědomí, blaženosti. Všechno naše utrpení je v důsledku připoutanosti k naší paměti. Ve vzpomínkách je sice nějaké potěšení, ale záhy následuje trápení. Kdyby nyní životní dech opustil tělo, jaké starosti by zde vyvstávaly ohledně nějakých vzpomínek?
Životní dech se spojí se vzduchem, tělo bude spáleno, pro Mne neexistuje žádné přicházení či odcházení. To je milost Gurua. Takto jsem byl plně obdarován následováním slov svého Gurua, jež jsou: "Ty nejsi tělo. A jméno, které je dáno tělu, není tvým jménem. To, co jsi, je mimo tělo a jeho jméno. Na okamžik spatři to, co jsi bez těla a jeho jména." To se nazývá vyčkáváním na prahu Božím. Dejte mi o sobě nějakou informaci, aniž byste brali v úvahu tělo a jeho jméno. Nahlížejte na sebe bez těla a jeho jména. Tento bod je tak jemný... jestliže ho přehlédnete, minete vše. Pokud ho naplníte, budete zakoušet sladkost, jestliže ho minete, ocitnete se v problémech. Když vám učiní Bůh laskavost, je to pro vás či pro něho? Bez Boha nemohu mít svůj pocit bytí, moje vědomí závisí na Bohu. Bůh a moje bytí si navzájem udělují existenci. Mám jméno a formu, protože tu je Bůh, a Bůh má jméno a formu, protože tu jsem Já. Mája (iluze) a sebe-láska jsou přítomny ve všech živých bytostech. Co jiného máte než sebe-lásku? Všechny naše činnosti jsou výsledkem naší sebe-lásky. Kvůli ní si přivádíme tolik problémů. Co chce každý? Chce nepřetržitě existovat, chce být. Šrí Krišna říká: "Vědomí ve všech živých bytostech je mým projevem." Poznejte to!

konec přednášky
Džaj Guru Maharadž

 

Překlad: Aleš a Gabriela

 

¨Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.