Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

III.2. - Utrpení rodinného života (1) (z knihy Dásbódh)

26. 9. 2014 - Gábina

|| Šrí Rám ||
1. Život samotný je kořenem utrpení. Bolest způsobená uštknutím škorpióna je nepřetržitá. V předchozí kapitole jsme hovořili o utrpení v děloze.
2. Dítě nyní zapomnělo na mizerné podmínky v matčině děloze a roste každým dnem.
3. Dětská pokožka je velmi jemná a nesnese žádný dotek, a dítě zatím neví, jak hovořit o bolesti či radosti.
4. Když ho něco bolí nebo má hlad, tak jen nahlas naříká, ale nikdo nemůže zjistit příčinu.
5. Matka se s dítětem navenek mazlí, ale ani ona nezná jeho utrpení v těle.

6. Dítě stále vzlyká a naříká, a tak ho matka drží a chodí s ním z místa na místo. Ale pořád neví, co s dítětem je, a tak se trápí také.
7. Pak dítě podstupuje mnoho lehkých nemocí, pláče a často se vzteká a někdy nahodile utrpí popáleniny.
8. Dítě se nedokáže postarat samo o sebe. Setkává se s mnoha nehodami. Někdy svým darebáctvím přichází o jednu či obě končetiny.
9. Jestliže se dítě zcela vyhne těmto nehodám a má dostatek štěstí, může postupně den co den poznávat svoji matku.
10. Posléze, pokud i jen na okamžik ztratí dítě matku z dohledu, začne z žalu nahlas naříkat. V těchto dnech je pro něj matka vším. Není nikdo důležitější než ona.
11. V naději ji stále hledá. Nemůže zůstat samo bez ní a neutiší se, dokud ji nenajde.
12. Přestože můžou dítě utěšovat bůh Brahma či jiní bohové, nebo bohyně Lakšmí, dítě nemůže být utěšeno bez přítomnosti matky.
13. Matka může být ošklivá, zlá, se špatnými vlastnostmi, ale i přes to je pro dítě tou nejdůležitější osobou.
14. Dítě je tedy bez matky smutné, a přestože jej matka může rozzlobeně odložit, stále k ní bude tíhnout.
15. Je vždy šťastné se svou matkou a nešťastné bez ní. Tak veliká je láska dítěte k matce.
16. Nyní se přihodí, že matka umře. Dítě zůstane sirotkem. Naříká za svou matkou a je čím dál slabší.
17. Hledá svou matku, a nevidí ji. Velmi žalostně se dívá na tváře druhých a netrpělivě doufá, že se matka vrátí.
18. Hledí na tvář některé z žen, a když zjistí, že to není jeho matka, je velmi nešťastné a sklíčené.
19. Po rozluce s matkou trpí dítě vnitřně natolik, že jeho tělo vyhubne na kost a kůži.
20. Připusťme, že jeho matka mrtvá není. Přežije nějakou těžkou chorobu a dítě se s ní poté setká. Dětství ale pomalu odeznívá.
21. Dětství je již minulostí. Dítě je den co den chytřejší a obrovská láska, kterou oplývalo k matce, se zmenšuje.
22. Chlapce teď baví hry. Setkává se se skupinou chlapců, hraje si s nimi a je buď šťastný nebo nešťastný, podle toho, zda hru vyhraje nebo prohraje.
23. Horlivě usilující rodiče se snaží chlapce učit jak se má správně chovat, ale dítěti se to nelíbí. Je zlostné, a náklonnost k tolika kamarádům nelze zlomit.
24. Zatímco si hraje, tak na matku ani otce nepomyslí. Během hry se však chlapec náhle zraní.
25. Buď si zlomí zub, oslepne na jedno oko, nebo si zlomí nohu a zmrzačí se. Veškeré darebáctví je pryč a pohled na něj je neštěstím.
26. Onemocní neštovicemi nebo dostane spalničky. Může ho bolet hlava, může mít horečku, bolest břicha či problémy s nadýmáním.
27. Může být posedlý nízkými duchy, obývat nízké světy jako svět gnómů, vzdušných bytostí, mloků, určitě ho obtěžují démoni či duchové ovládající stromy či duchové mrtvých mladých lidí, jejichž touha nebyla uspokojena.
28. Utrpení tohoto chlapce nelze identifikovat. Někteří říkají, že ho obtěžuje mocný duch jako je Satan či Brahmagirah anebo že chlapec nedovoleně vstoupil na prokleté místo.
29. Jiní říkají, že je za to zodpovědný bůh Veera nebo Khandoba, zatímco další zase, že toto vše je špatně. Že to musí být duch mrtvého Brahmína.
30. Někteří říkají, že někdo musel vyvolat nějakého zlého boha a jiní zase, že rodina nevykonávala důležité rituály určené andělu zrození (Satwai).
31. Další říkají: "Toto vše je důsledkem minulé Karmy."Chlapec měl mnoho nemocí, a tak byli svolání různí doktoři i vymítači ďábla.
32. Někteří tvrdí: "Chlapec nepřežije." Druzí zase: "Ne, ne, neumře! Pouze trpí za své hříchy."
33. Pohleďme! Dítě nyní zapomnělo na všechnu bolest, kterou mělo při narození, ale během dětství a dospívání trpělo: (1) zdravotními potížemi, (2) nehodami, (3) přírodními pohromami a stalo se opravdu nešťastné.
34. Dejme tomu, že přežije všechny tyto problémy. Pak ho rodiče různě trestají až chlapec postupně dospěje. Stane se váženým v rodině a respektovaným ve společnosti.
35. Rodiče se mu z lásky rozhodli vystrojit svatbu. Předváděli na obdiv své bohatství a hledala se pro muže nevěsta.
36. Poté, co se muž oženil, uviděl všechen majetek, který svatbou získal a byl velmi šťastný, měl rád dům svého nového otce.
37. Zanedbával blaho svých rodičů, ale kdykoliv navštívil dům otce své ženy, donesl mu drahé elegantní oblečení a když neměl peníze, zvykl si brát na dluh. ¨
38. Celé své srdce obrátil k rodině manželky a své rodiče naprosto zanedbával a zanechával v žalostných podmínkách. Pomyslel si: "Svým způsobem, to je vše, co od nich mohu čekat."
39. Když se objevila nevěsta, byl ní naprosto poblázněný a myslel si, že na světě není šťastnějšího člověka.
40. Když jeho žena nebyla přítomna, nemohl snést ani jen pohled svých rodičů, bratrů a sester. A tak byl pod vlivem nesprávného druhu poznání a stal se otrokem iluze.
41. Když manželka dospěla do věku, kdy s ním mohla sdílet lože, překonal všechny hranice a zábrany morálky, které měl dřívěji. Jeho přitažlivost k ní rostla čím dál víc a načisto se do toho zamotal.
42. Když byla jeho žena co jen chvíli z dohledu, byl sklíčený a manželka ho tímto způsobem připravila o všechen klid v mysli.
43. Její sladká slova, cudnost, krása a atraktivní tvář a oči – posedlost láskou v něm probouzela vzrušující tělesnou touhu.
44. Když byla jeho touha příliš velká, doháněla ho k šílenství. Nedokázal kontrolovat své tělo a nemohl se soustředit na žádnou práci.
45. Když byl pracovně mimo svůj domov, jeho mysl byla neustále doma a pořád si se svíravou bolestí připomínal svou ženu.
46. Manželka mu říkala: "Jsi radostí pro mé oči, jsi srdce mého srdce, jsi má duše, atd." A takto uchvátila jeho mysl.
47. Lotři se s vámi nejprve skamarádí, jsou společenští, ale jakmile se naskytne příležitost, tak člověka zabijí (uškrtí). S podobnými potížemi se potýkají lidé v pokročilém věku.
48. Tento muž miluje svou ženu tak, že pokud se na jeho manželku někdo zlobí, je uvnitř velmi znepokojený a znechucený.
49. Tím, že se přiklání na stranu manželky, urazí a pohaní své rodiče a odloučí se od nich.
50. Pro svou ženu ztrácí pocit viny, prchá od svých přátel a kvůli ní jsou jeho veškeré vztahy k rodině a přátelům pokažené.
51. Takto se stane fyzickým otrokem své ženy, jejím služebníkem a postrádá všechen cit pro rozlišování.
52. Je posedlý svou ženou, stane se vůči ní velmi shovívavý a naprosto na ní závislý.
53. Kvůli ženě se stane muž chtivý, opovrhuje náboženskými praktikami a zapomíná navštěvovat poutní místa.
54. Kvůli ženě muž nerozlišuje mezi dobrým a špatným a odevzdá jí své tělo, mysl i peníze.
55. Kvůli ženě ztrácí muž svůj duchovní život, sám si zničí své blaho a stydí se podívat na Boha, protože má chtíč k ženě.
56. Kvůli ženě muž zanechá oddanost, přestane praktikovat bezžádostivost a je lhostejný dokonce i ke konečné svobodě.
57. Nyní, jen kvůli ženě, se považuje za většího než vesmír a své skutečné příbuzné považuje za nepřátele.
58. Takto velmi miluje svou ženu, a kvůli ní vše ztratí – a jednoho dne žena náhle umře.
59. To mu způsobí obrovské utrpení. Naříká a říká si: "Ó, to je hrozný šok! Ztratil jsem docela svůj rodinný život. Vše je pryč!."
60. Přestane se stýkat se svými příbuznými. Je to pro něj naprostý kolaps jeho rodiny a říká si: "Nyní opustím tento život plný utrpení."
61. Položí tělo mrtvé manželky před dům, bije se do hrudi a žalostně se modlí, prost veškerého studu.
62. Říká: "Ó! Můj domov je ztracen. Nebudu už vést žádný rodinný život!" Naříká kvůli obrovské bolesti z mentálního utrpení.
63. Kvůli její smrti se naprosto pomátl. Měl všeho po krk. Za těchto okolností se z člověka stává někdy mnich.
64. Pokud však nedojde k naprostému zřeknutí se, ožení se znovu a jeho mysl je okupována druhou manželkou.
65. A tak se opět oženil a začal si myslet, že je šťastný. Od posluchačů se žádá, aby pozorně naslouchali tomu, co bude řečeno v další kapitole.
Tímto končí, ve třetí Dášace knihy Dasboadh, dialogu mezi Guruem a žákem, druhá kapitola s názvem "Utrpení rodinného života (1)".

Přeložila: Gabriela Štefániková

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.