Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

88. Vše se děje spontánně, proto na sebe neberte žádnou pýchu z konatelství – (Nirupany)

25. 9. 2014 - Gabriela

nisargadatta_bidi.jpgKrišna říká: „S vyvstáním pocitu ´já jsem´ jsem pochopil, že jsem vším.“ Bez vědomí tu není nic. Ve vědomí přebývají milióny vesmírů. Nicméně ani jedna buňka v nich není skutečná a věčná. Očekáváte, že ztotožňováním se s tělem nabudete poznání Brahman? Přete se pomocí slov, která jste si vyslechli. Vaše pravé tělo je vše-projevené jemné tělo vašeho mikroskopického vědomí. Svět přestane existovat, jakmile vaše vědomí skončí.

Nirupana 88

 Pátek, 26. ledna 1979

Ve vonné tyčince je oheň, kouř a vůně. Stejně tak je tomu s tělem. Tělo je tyčinka, prána je oheň a vědomí je vůně. Prána je vibrace výtažku těla, což je výtažek potravy.

Vy jste ryzí vědomí, které je vše prostupující. Není tu nic takového jako jít za. Vaše ´já´ vás děsí. Takto se mají věci nyní. Zapomenete-li své tělesné vědomí, bude tu něco, co je hodno vlastnit?

Kvůli tělesnému vědomí si žena žádá manžela a naopak. Tělo je dočasné. Znalec nikoli. Můžete tomu udělit jména jako Puruša a Prakrti. Cíl je stejný. Je to pocit ´já jsem´. Jaké činnosti jste vykonali, než jste poznali své tělo nebo matku? Jaké vědomé aktivity jste učinili, abyste se stali tací, jací jste? Jaký druh sádhany budete podstupovat? Jaká je vaše osobní totožnost? Jaké vaší identitě by měl Bůh udělit Své požehnání? Existuje forma, kterou můžete zcela striktně nazvat svou vlastní? Odejdete stejným způsobem, jako jste přišli. Setrvejte (spočiňte) tak, jak jste. Pouze pozorujte, co se nahromadilo.

Naříká snad někdo nad zastavenými hodinkami? Znamená to jen, že se zastavil čas. Měla by vás zástava tohoto času učinit nešťastnými? Když umře osoba, čas se naplnil. Měli byste nad tím truchlit? To, co vám uděluje pocit bytí, je s vámi přímo tady. Jaký je tedy důvod se potulovat? Existuje na světě zvláštní místo, kde to lze nalézt? Zastavte se a rozjímejte nad tím.

Krišna říká: „S vyvstáním pocitu ´já jsem´ jsem pochopil, že jsem vším.“ Bez vědomí tu není nic. Ve vědomí přebývají milióny vesmírů. Nicméně ani jedna buňka v nich není skutečná a věčná. Očekáváte, že ztotožňováním se s tělem nabudete poznání Brahman? Přete se pomocí slov, která jste si vyslechli. Vaše pravé tělo je vše-projevené jemné tělo vašeho mikroskopického vědomí. Svět přestane existovat, jakmile vaše vědomí skončí.

Odevzdat se Guruovi značí neustále pozorovat toto vědomí. Znamená to soustředit svou energii. Odevzdat se Guruovi značí vzdát se tělesného vědomí, zanechat individualitu. Připomínání si našeho vědomí je meditací. Je to totéž jako připomínání si Guruovych chodidel. To vede k realizaci Já. ´To´, co si uvědomuje, je totožné se svatými chodidly Sadgurua.

Átman je uvědoměním, sebe-zářností. Světlo se objevuje a mizí. Je tu opravdu nějaké zrození nebo smrt? Říkáte, že znáte sebe sama. Není tomu tak proto, že již víte, že ´vy jste´? Takže přemýšlejte pouze o vědomí. Tam, kde nemáte sami žádnou existenci, kdo může říci, že existuje svět?

Jste si vědomi toho, že vaše vědomí nepřetržitě cvaká obrázky skrze slovo, dotek, formu, chuť a vůni? Děje se to automaticky. Jak k tomu dochází, nevíte; tudíž přijímáte falešnou pýchu na své činy. Vše se děje spontánně, proto na sebe neberte žádnou hrdost z konatelství.

 

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.