Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

20. Duchovní síly jsou v Já něčím zcela přirozeným (z knihy Vše je iluze)

17. 9. 2014 - Aleš

Iluze není v minulosti, a není ani v budoucnosti. Je pouze v přítomnosti. Její existence není skutečná. Je to pouze iluze, pomíjivý projev neboli prchavé zdání. Vymažte ji z mysli. Zapomeňte i na samotnou mysl. V iluzi je šest principů, tedy pět elementů a Já, neboli Poznání. Kromě toho tu není nic dalšího. Nebojte se vyvinout snahu přemýšlet o čemkoliv. Říkáte a myslíte na věci, protože o nich byla řeč někdy v minulosti. Kdybyste to nedělali, co dalšího by vám zbývalo k pochopení? Nic. Iluze je podivná. Pokud o každém uvažujete jako o hlupákovi či oslovi, a vidíte ho tak, pak se tak všichni začnou jevit. Jenže oni nejsou ve skutečnosti nic než ......................

20. Duchovní síly jsou v Já něčím zcela přirozeným (z knihy Vše je iluze)

 

Všechny „duchovní síly“ neboli siddhis jsou mou vlastní přirozeností. Studium osmi velkých siddhis a studium mého Já je jedno a to samé. I když se osm sil (siddhis) liší, všechny z nich jsou mou vlastní přirozeností, tedy Já. Smysl života je dosažen ve chvíli, když je Já získáno. Poznání a síla je jedno a to samé. Je to má základní vlastnost. Pouze můj oddaný je může získat. Tyto síly nejsou někým jiným dosažitelné. Jednou byla dána lidem v království otázka, taková výzva: „Kdo zatahá krále za vousy?“ Jeden moudrý muž řekl: „Já vám to ukážu.“ Když potom král seděl na trůnu, jeho syn, který mu seděl na klíně, ho zatahal za vousy. Podobně osm sil, jež jsou vlastností Já, jsou dosažitelné mým oddaným.

První silou je síla „vnitřního života“ neboli Anima. Atom neboli Anu je nejmenší základní částicí, kterou není možné dále dělit. Malá smítka prachu, která jsou ve vzduchu, se nazývají Renu. A nejjemnější částice vzduchu se nazývá „Paramanu“. Písmeno v abecedě je utvářeno navazováním na základní písmeno, a z písmen se formují slova, a z nich potom věty. Dokud se „Anu“ nestane „Renu“, řada písmen nebude utvořena (jazyky sanskrt a maráthí mají jinak uspořádanou abecedu, pozn. př.). Svět počal existovat ze životní energie („čajtanja“). Pastevec jednou řekl velmi sečtělému učenci: „Všechny Védy a osmnáct mytologických eposů mám uložené ve své kapse“. To značí, že si uvědomil, že není nic, než nekonečně malý atom, a realizovat to, znamená uvědomit si Anima, neboli „vnitřní život“ Siddhi (Světce). Zakusil, že spočívá v srdci všech bytostí. Byl nejmenší z nejmenších, a Já i toho nejdrobnějšího hmyzu. Já jsem ještě menší než ta nejmenší věc ve světě a nejryzejší ze všeho ryzího. Ten, kdo si to uvědomí, dosáhne Anima siddhis.

Všechna hrubohmotná a jemná těla jsou jako vozy, a je to Bůh Šrí Ráma, který je Já (Átman), jenž řídí vůz. Obraťte se čelem k Němu, a staňte se zajedno s Ním. Jakmile zmizí pocit „já“ a ty“, pak pouze On zůstává. Individualita (džíva) má ve zvyku rozlišovat věci. Bůh (Šiva) preferuje být Jedním Jediným. Jakmile se oddělíte, a děláte v mysli rozdíly, stáváte se přízemními. Jakmile jste sjednoceni, stáváte se nekoneční. Když tu není žádné „já“, není tu svět ani pět elementů, a Pravda je chápána ve smyslu „Vše je jedno, Vše je pouze Já“. Jste-li si jisti tím, že jste Anu, dosáhli jste Anima siddhis. Považte, jak krátkou dobu trvá vnímání chuti, když ochutnáte něco sladkého na jazyku. Je to Já, které si dokonce uvědomuje, v kterých koříncích vlasů dochází ke svědění. Není tu nic, co by Já (Ono) nevědělo. Ono je vnitřním vědomím, jež se nazývá Já neboli „Átman“. Když je člověk zcela přesvědčen o tom, že jeho pravé „Já“ je nejvnitřnějším usedlíkem ve všech bytostech, tak právě to se stane největším dosažením, neboli siddhis (silou). Když si je voják zcela jistý svou odvahou při útoku na nepřítele, přirozeně v boji dokazuje velkou kuráž. Právě pocit „já jsem odvážný“ dělá z člověka statečného bojovníka. Abyste přinutili iluzi zmizet, musíte zapomenout na všechny věci z minulosti. Co je v minulosti, musí být námi zváno stále nazpět, aby nás to následovalo, jinak to zmizí. Břidlicová tabule je deska, na kterou se stále něco píše, a potom se to utře a tabule je opět čistá (neboli se smaže minulost, kdy se zapomene na předchozí chyby).

Iluze není v minulosti, a není ani v budoucnosti. Je pouze v přítomnosti. Její existence není skutečná. Je to pouze iluze, pomíjivý projev neboli prchavé zdání. Vymažte ji z mysli. Zapomeňte i na samotnou mysl. V iluzi je šest principů, tedy pět elementů a Já, neboli Poznání. Kromě toho tu není nic dalšího. Nebojte se vyvinout snahu přemýšlet o čemkoliv. Říkáte a myslíte na věci, protože o nich byla řeč někdy v minulosti. Kdybyste to nedělali, co dalšího by vám zbývalo k pochopení? Nic. Iluze je podivná. Pokud o každém uvažujete jako o hlupákovi či oslovi, a vidíte ho tak, pak se tak všichni začnou jevit. Jenže oni nejsou ve skutečnosti nic než Brahman.

Ráno, 27. 11. 1934

překlad Aleš Adámek

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.