Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

14/2 Díky oddanosti ztrácíte zájem o smyslové objekty (přepis audio nahrávky)

23. 9. 2014 - Aleš a Gabriela

Zde uvádíme druhou část 14. audio přednášky Šrí Nisargadatta Maharadže.. "To, co skutečný oddaný nakonec dosahuje, je naprostý pocit spokojenosti s tím, jak se vše děje, během plně bdělého stavu. Tuto zkušenost člověk zakouší během hlubokého spánku, ale pro světce je totéž zatímco je v plně bdělém stavu. To je výsledek očisty satvy neboli potravinového výtažku díky opakování mantry či jména Gurua.
Toto opakování či meditace není zaměřeno na tělo ať už mužské či ženské. Muž nebo žena - to je forma těla a nikoli "Já". V obou tělech je poznání stejné. Vědomí však není ani mužem ani ženou. Vitální dech rovněž nemá žádnou formu. Při pohledu na lidské tělo říkáte - toto je muž, toto žena. Meditace je uchopení vědomí vědomím, bytí bytím, vědění věděním, tímto je vědomí pročišťováno.

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

14/2 - druhá část 14. audio přednášky Šrí Nisargadatta Maharadže

To, co skutečný oddaný nakonec dosahuje, je naprostý pocit spokojenosti s tím, jak se vše děje během plně bdělého stavu. Tuto zkušenost člověk zakouší během hlubokého spánku, ale pro světce je tu stejná zkušenost zatímco je v plně bdělém stavu. To je výsledek očisty satvy neboli potravinového výtažku díky opakování mantry, božího jména či jména Gurua.

Toto opakování či meditace není zaměřeno na tělo ať už mužské či ženské. Muž nebo žena – to je forma těla a nikoli "Já". V obou tělech je poznání stejné. Poznání či vědomí však není ani mužem ani ženou. Vitální dech rovněž nemá žádnou formu. Při pohledu na lidské tělo říkáte – toto je muž, toto je žena. Meditace je uchopení vědomí vědomím, bytí bytím, vědění věděním, tímto je vědomí pročišťováno. K pročištění vědomí by měl být rovněž očištěn potravinový výtažek neboli satva.

V dřívějších dobách se za účelem pročištění satvy kladl důraz na dodržování správné stravy. Proto mělo tehdy kravské mléko tak velký význam. Kravské mléko je totiž zdravé a čisté a jeho konzumace vám nedovolí požít něco nezdravého a odvádí vás od špatných zvyků. Kvůli nevegetariánskému stravování dochází k růstu připoutanosti k smyslovým požitkům. Mělo se za to, že pití kravského mléka pomáhá k dosažení Sebe-realizace. Kráva byla spojována s brahmínstvím. Brahmín značí přesvědčení, že jste Brahman. Říkalo se, že když někdo slouží krávě, tak vlastně slouží Brahmínovi, což značí, že slouží Světci. Brahmín je ten, kdo ví, že není tělem, ale že je Brahman. Brahmín je ten, kdo ví, že není individualitou omezenou na tělo, ale že je neomezeným vědomím. Dříve se hodně pilo kravské mléko. Tehdy bylo všude doporučováno chránit krávy a tím pádem chránit Světce.

Když se zeptáte, co značí toto Brahman, tak lze říci, že je to poznání "vy jste". Když jste o tom plně přesvědčeni, tak toto je Brahman. Dojde zde k přeměně individuality v nekonečnost. Vědomí, které se zdá být omezené na tělo, shledá sebe jako nekonečné. Světec se obvykle těší na den svého odchodu. Je tomu tak, protože když životní dech opouští tělo, které se od dechu oddělí, uvědomujeme se jakožto nekoneční a neomezení. Následně realizujeme svou pravou přirozenost jako Absolutno. Existencí Světce je něco jako odchod na nějaké velmi vzdálené místo. Nebude snad toužit po návratu domů? Podobně je pro Světce opuštění tělesné totožnosti uvědoměním jednoty, jedinečnosti a celistvosti. K tomu je zapotřebí pročištění individuálního vědomí. Po této očistě, kdy vědomí zná sebe samo, je vědomí Božstvím. Promluva začala rozhovorem mezi Bohem a oddaným. Bůh již je čiré vědomí a posluchač se pomalu k tomuto pročištěnému vědomí přibližuje.

Díky oddanosti ztrácíte zájem o smyslové objekty. Podobá se to leštění kovového povrchu, který pulírováním víc a víc září. Díky meditaci a opakování mantry či Óm se vědomí postupně stává zářivější. Podobně jako se od vašeho raného dětství po dospělost až stáří mění vaše obliby a stejně tak i činnosti, které naopak v oblibě nemáte, tak se díky duchovnímu vyzrání mění a vyvíjí vaše pochopení o vašem pravém bytí, které je nakonec nekonečné a neomezené.

Vědomí zná své pravé bytí. Proto pro něj smyslové objekty a špatné chutě nepřipadají v úvahu. Smyslové objekty mu nesedí a on nesedí smyslovým objektům. Protože se jeho přesvědčení rozvinulo, stává se Brahman a poté realizuje svojí pravou přirozenost jakožto Parabrahman. Shrneme-li to, je zde uvedeno, že Světec nemá zájem o smyslové vnímání a smyslové objekty. Toto se vztahuje na toho, kdo se dostal za tělesnou totožnost. Třebaže se zdá, že Světec přebývá v malém těle, ve skutečnosti zabírá celý prostor a celý prostor je v Něm obsažen. Toto je Jeho vlastní zkušenost. Stejně jako je boháč šťastný, když ví o svých financích, podobně Světec je spokojen s vlastní pravou přirozeností, která je nekonečná a neomezená. Vědomí zná svou pravou přirozenost jakožto Parabrahman, Kajvaljan, celistvost či jedinečnost. Uvědomíte si svou pravou totožnost jakožto Bhagaván, Bůh, Bhagawati, Bohyně. Když každé ráno vstanete, kdo si začal beze slov uvědomovat toto probuzení? Je to ten, kdo první zná probuzení. Je to povědomí o probuzení než toto vyřknete a až poté začne proudění slov.

Skutečný význam oddanosti je přebývat ve slovech Gurua, jež jsou: "Já nejsem tělo, jsem čiré vědomí." Když je satva či potravinová esence pročištěna, z ní vycházející poznání je rovněž ryzí. V odhozené, rozkládající se potravě lze po čase spatřit zrod červů. Tělem těchto červů je toto jídlo. Když potravinové tělo červa vyschne, jeho vědomí následně zmizí. K jasnějšímu pochopení je nutná meditace. Ale ne meditace na tělo, ale na vědomí, poznání "vy jste". Pomocí meditace dojdete k poznání zdroje vědomí, jeho udržování a také k tomu, co se stane, když vědomí zmizí. Veškeré toto poznání získáte díky meditaci, aniž byste o něj žádali.

Není zde žádné jiné Brahman než Sebe-poznání. Když zde není poznání "vy jste", vaše vědomí, kdo bude říkat, zda svět je či není, zda Bůh je či není? Poznání "vy jste", vaše vědomí, je základem světa, základem Brahman. Radost z "Já" nelze k ničemu přirovnat. K tomu se nic nepodobá. Žádnými slovy to nelze popsat. Není radostí "Já" poznání samotného poznání, nebo vědomí samotného vědomí? Co se snaží všechny lidské bytosti chránit ze všeho nejvíc? Je to jejich vlastní vědomí. Pro přežití jsou schopni dělat cokoliv, ať už dobré či špatné činy. Jejich pocit bytí nesmí odejít. To je jejich ústředním motivem, starostí. Vše, co se narodilo, chce žít. Nikdo není připraven vzdát se lásky být, existovat. Naším pocitem bytí je Brahman. Náš pocit bytí by měl uctívat sám sebe. Paměť "my jsme" by měla uctívat samu sebe. Zajímat se o jiné věci značí odchýlení se. Meditace je uctíváním Paramátman, koupáním se v oceánu Sebe-poznání. V žáru Sebe-poznání nemohou smysly a smyslové objekty přetrvat. Bhagaván Šrí Krišna říká: "Přebývám ve všech živých bytostech, ne však v pocitu osobního "já". Šrí Krišna tímto vyjádřením o nepřebývání v pocitu osobního "já" míní to, že vše, co potřebujete, je vaše vědomí, poznání "vy jste". Dále Krišna říká: "Já jsem, a proto vy víte, že ´vy jste´. A protože vy víte, že ´vy jste´, díky tomu "Já jsem". Existuji díky tomu.

konec přednášky

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

překlad: Aleš a Gabriela

 

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

přeložili Aleš a Gabriela

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.